logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sekularisert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsekularisert
engeducation [a]: secular
spaeducation [a]: laico
sweeducation [a]: sekulariserad
Example:
  1. Derimot er samfunnet sekularisert.
  2. Det lar seg ikke gjøre at en sekularisert stat skal ha så stor makt i Jesu Kristi Kirke, gjentok Børre Knudsen i Kirkespeilet i NRK / Radio onsdag kveld.
  3. Jo høyere utdannet og jo mer sekularisert en person er, desto større chanse er det for at han eller hun har et eksemplar hjemme.
  4. Like fruktbart kan det være å betrakte suksesskulturen og den tilhørende seminar og trykksaksindustri som en sekularisert utgave av suksessteologien og mirakelforkynnelsen, sa Lønning.
  5. Avstemningen var et skritt på veien mot en mer sekularisert stat, som han i en videre sammenheng mener er nødvendig for å forsone katolikkene og protestantene på den irske øy.
  6. Garret FitzGerald vil omdanne Eire til en sekularisert stat.
  7. Men for det annet har hans fordypelse i katolsk religiøsitet åpnet opp for erkjennelse av og erfaring om åndelige dypdimensjoner som protestantisk kristendom på mange vis står fremmed overfor - og enda mer naturligvis da en sekularisert sivilisasjon, som ikke lenger har det fjerneste forhold til en religiøs erfaringsverden.
Similar words:
norsekularisere
swesekularisera
swesekulariserad
norsekularisme
swesekularism
engsecularism
engsecularize
Your last searches:
  1. sekularisertLast searches

# NAL Term
1 Flag duty
2 Flag neglisjabel
3 Flag konvolvulus
4 Flag besjeling
5 Flag discriminar
6 Flag reglera
7 Flag pedernal
8 Flag excursionista
9 Flag fimpa
10 Flag kronikkere
11 Flag sondring
12 Flag ambarino
13 Flag kjøre seg fast
14 Flag cacarear
15 Flag substantially
16 Flag kor
17 Flag slags
18 Flag jämna

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2085 - seconds.

mobiltelefon