logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for selve:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norselve
engrefleksiv pron. - pl. - betonet [o]: yourselves
refleksiv pron. - pl - betonet - høflig [o]: yourselves
refleksiv pron. - betonet [o]: ourselves, themselves
sparefleksiv pron. - pl. - betonet [o]: vosotros mismos, vosotras mismas
refleksiv pron. - pl - betonet - høflig [o]: ustedes mismos, ustedes mismas
refleksiv pron. - betonet [o]: nosotros mismos, nosotras mismas, ellos mismos, ellas mismas
swerefleksiv pron. - pl. - betonet [o]: själva
Derived terms:selveiendom, en selve, i selve verket, seg selve
Anagrams:vesel, sleve, svele
Example:
 1. ... den reelle eiendomsretten til selve kabelnettet, og driften av kabelfjernsyn må være atskilt...
 2. A da er blitt selve innbegrepet av opera i Arena, og også denne sommeren fremføres A da i versjonen som hadde nypremiere i 1972.
 3. A da er selve paradeforestillingen i den 62. operafestivalen i Verona.
 4. Aksjon vensteliste skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
 5. Annen runde, dvs. forhandlinger med kreditorene om selve Horten Verft, vil ifølge Syse ha samme opplegg som for skipsengasjementene.
 6. Chippy som han kalles, ble en mektig populær spiller, og var selve arkitekten på Gunners midtbane.
 7. De fremholder at vi finner dette naturfenomenet bekreftet i selve den rapport som den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus skrev til sin herre og mester, keiser Tiberius.
 8. De afrikanske land vet at det er selve raseundertrykkerregimets eksistens i SydAfrika som er hovedårsaken til spenningen på den sydlige del, skriver avisen.
 9. Denne regel skal ikke gi et seilfartøy rett til å genere den sikre gjennomfart i en trang led for et maskindrevet fartøy som bare kan gå i selve leden.
 10. Det betyr også at Statens samlede støtte til kulturformål er adskillig større en det som fremgår av selve kulturbudsjettet, skriver Langslet.
 11. Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i både selve efterforskningen og sener som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
 12. Det charmerende, lille uhyret, som Francois Mauriac kalte henne, virker hverken mer ansvarlig eller voksen enn dengang hun og hennes ytterst svingende omgangskrets ble selve symbolet på den unge, livstrette luksusgenerasjon.
 13. Det er ikke nok at være i Besiddelse af blot den Jordstrimmel som udfordres til selve Veien, men man skulde også kunde hindre at der ved deres Sider opføres Stalde, Hytter, og deslige Bygninger som vil gjøre den upassende til sin Bestemmelse og for en stor Deel berøve den sin Skønhed.
 14. Det griper inn i selve sentrum av de religiøse forestillinger i mange samfunn og virker mere truende enn f.eks. kristen forkynnelse.
 15. Det kan ikke antas å ligge noe ulovlig i selve Jahres deltagelse i oppbyggingen av rederivirksomheten i utlandet i og for seg.
 16. Det mest skremmende synes hun er ryktene om at kunstfagstipendiene - selve ryggraden i mange studenters økonomi kanskje skal inndras.
 17. Det virket som om de hatet alt i naturen - skogenes liv, deres fugler og dyr, gresset i lysningene, vannet, jordsmonnet ja, selve luften de pustet i.
 18. Drama er selve livet når de kjedelige delene er fjernet, sier også maleren Jon Bøe Paulsen.
 19. Drums er et trommestykke hvor selve den kompositoriske ide og den utrolig velberegnede formutvikling avtvinger den største respekt med tanke på det håndverksmessige.
 20. First Alpin, om selve byggingen av et hotell til Vaterlandområdet, men Nordengen understreket at det ikke utelukker at andre selskaper eventuelt vil stå for driften av et slikt hotell.
 21. HP og Giuseppe Bergman er en slags metaserie, som Jon Sveinbjørn Jonsson sier ; dvs. den vrenger innholdet i tradisjonell forstand, en serie ustrukturerte forflytninger mellom Amazonasfloden og Marcusplassen i Venezia, til en intellektuell lek med selve begrepet handling.
 22. Hovedpoenget er imidlertid at selve pris og lønnsnivået i utgangspunktet er for høyt.
 23. I valget av Erling Norvik som partiformann ligger åpenbart en tro på at selve lederstilen skal være avgjørende for oppslutningen.
 24. Ilandene må også redusere inngrepene på arbeidsmarkedet og opprettholde et åpent handelssystem, selve nøkkelen til en løsning av gjeldskrisen.
 25. Jeg mener det er riktig å si at den politiske vilje til å gjennomføre dobbeltvedtaket og selve rakettutplasseringen har vært et hovedbidrag til gjenopprettelsen av en bedret maktbalanse i Europa.
 26. Nå er selve utgangspunktet, furuas antatte alder - tatt ut av luften.
 27. Palmelørdag og palmesøndag stiller som tradisjonen tilsier Operaen med sine mannskaper andre steder enn i selve Operaen.
 28. Shenzhen fiskelandsby har tatt Dazhais plass som selve ideallandsbyen - forbildet som en femtedel av menneskeheten nå skal lære av.
 29. Sigrid Undset dvæler i en liflig erindringsskitse ved et fjernt sommerminde - der leder frem til selve kildespringet for hendes digtning.
 30. Stavangerfjord står for mange som selve Amerikabåten, i vel 40 år opprettholdt dette skipet ruten mellom NordAmerika og Skandinavia.
Similar words:
norsele
norselge
norselv
spaselva
swesele
engsedge
engsee
Your last searches:
 1. selveLast searches

# NAL Term
1 Flag myteri
2 Flag tillhörighet
3 Flag edre
4 Flag uppfriskning
5 Flag measly
6 Flag doftlös
7 Flag contar
8 Flag elektronisk kommunikation
9 Flag være i konflikt
10 Flag lesehest
11 Flag planerad
12 Flag skuggande
13 Flag hurtig
14 Flag doge
15 Flag retardado
16 Flag VG
17 Flag cockpit
18 Flag pertinaz

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1650 - seconds.

mobiltelefon