logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for selvgod:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norselvgod
engbehavior [a]: self-righteous
spabehavior [a]: farisaico
swebehavior [a]: självgod
Synonyms:
 1. egosentrisk, selvopptatt, selvisk
 2. overfladig, kokett, hovmodig
 3. drøy
 4. fåfeng, egoistisk
Derived terms:selvgod kvinne, selvgod mann, selvgod kar
Example:
 1. Men jeg har vært svært redd for å gå ut som en selvgod type som tror jeg kommer på Stortinget fordi noen har sagt til en avis at jeg bør komme dit.
 2. Den er tolerant, aksepterer den andre uansett, for den er ikke selvgod eller selvsikker.
 3. Du må ha masse selvtillit, men like mye selvkritikk - og for all del ikke bli selvgod.
 4. Efter en åtte måneders skandalerettssak hevet dommeren saken med ordene tysteren er en selvgod fisk som har lettere for å fortelle løgner enn sannheten.
 5. Jo, statsråden fra Kristelig Folkeparti har bl.a. en tendens til å være sint, selvgod og tradisjonsbundet.
 6. En selvgod og tyrannisk far og en undertrykt mor, som sammen produserer en datter, som også er redd.
Similar words:
norselvgod
norselv om
norselvmord
norselvros
engseafood
engseldom
engsell good
Your last searches:
 1. selvgodLast searches

# NAL Term
1 Flag omfatta
2 Flag check
3 Flag match
4 Flag nightfall
5 Flag ark
6 Flag nobiliario
7 Flag reliquia de familia
8 Flag gamlehjem
9 Flag nevero
10 Flag enero
11 Flag industriously
12 Flag mjuk gräddost
13 Flag arrendar
14 Flag minute
15 Flag cellulitt
16 Flag número
17 Flag sammanpressa
18 Flag take hostage

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1547 - seconds.

mobiltelefon