logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for selvhjulpen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norselvhjulpen
enggeneral [?]: power-hungry
spageneral [?]: independiente
swegeneral [?]: självständiga
Synonyms:autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen
Example:
 1. Hvor blir det av vaktmesteren, han som er selvhjulpen på de fleste områder ?
 2. Jeg er stort sett selvhjulpen.
 3. Man er derfor nødt til å være selvhjulpen på alle områder.
 4. Man får være glad så lenge man er selvhjulpen i det minste.
 5. Noe som ikke gjør saken enklere når det gjelder å være selvhjulpen økonomisk.
 6. På den ene side vil den nye elektronikken efterhvert kunne gi informasjon om kommunalservice og tiltak i nærmiljøet - og gjøre enkelte mere uavhengig og selvhjulpen.
 7. Jeg er blitt nokså realistisk, og tror ikke det blir noen dans på roser, men jeg håper at jeg skal bli mer selvhjulpen.
 8. Men på et område er jeg selvhjulpen.
 9. Men efter at India nå er blitt selvhjulpen med anriket plutonium, mener myndighetene seg berettiget til å nekte internasjonale kontrollører adgang.
 10. Moderne treningsprinsipper og impulser fra Sverige og USA gjorde Ammerud selvhjulpen og bare Petter Riiser ble rekruttert utenfra.
 11. Prosjektet tar sikte på å gjøre bydelen selvhjulpen.
Similar words:
norselvhjelp
engself-rule
norselvfølge
Your last searches:
 1. selvhjulpenLast searches

# NAL Term
1 Flag discusión
2 Flag avlägsna sig försiktigt
3 Flag skeppsklarerare
4 Flag binde
5 Flag soñar
6 Flag pønker
7 Flag avión turbopropulsor
8 Flag foregå
9 Flag private soldier
10 Flag misuse
11 Flag stoppage
12 Flag avión de pasajeros
13 Flag empresa gubernamental
14 Flag sacramento
15 Flag salt works
16 Flag villighet
17 Flag avión a reacción
18 Flag caminar arrastrando los pies

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 794 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3805 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 917 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1587 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4439 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5327 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5651 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4739 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5301 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9422 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1233 - seconds.

mobiltelefon