logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for selvkontroll:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norselvkontroll
engbehavior [n]: self-restraint, self-discipline, self-control, temperance [formal], self-possession
spabehavior [n]: autodisciplina [f], control de sí mismo [m], serenidad [f]
swebehavior [n]: självkontroll
Example:
 1. Men når alt kommer til alt, er det den enkelte medarbeideres selvkontroll som må tre i funksjon, når man beveger seg i grenselandet mellom reklame og informasjon.
 2. Begge har holdt på i dette gamet lenge nok til å ha den selvkontroll som kreves av skyttere i øverste OLklasse.
 3. De har som regel liten selvkontroll, og vil derfor reagere som barn i trassalderen i endel situasjoner, selv langt opp i skolealder.
 4. De må ha evne til å skape kontakt, ha personlig selvkontroll, forståelse og toleranse for kulturelle egenheter.
 5. Dersom Statoil kommer under den disiplin og selvkontroll som andre bedrifter lever under - også statsbedrifter - at det er egne penger det planlegges med, og alle tiltak må vurderes mot den inntekt den kan skape, da vil det ikke hvile det samme ansvar på Staten for en forretningsmessig kontroll som statsmyndighetene tross alt har begrensede forutsetninger for.
 6. Det er tiltaltes selvkontroll som svikter, spesielt i kontakt med kvinner.
 7. Hun smilte søtt til ham, nydelig og under full selvkontroll.
 8. Jo lenger man ligger, jo verre blir smertene og da gjelder det å ha selvkontroll.
 9. Kerstin Lindqvist tar opp reaksjonene ved tap av kroppsdeler og funksjoner, selvkontroll, identitet, medmennesker og livsinnhold.
 10. Klatring er en fjellsport med strenge krav til fullstendig selvkontroll og riktig vurdering i enhver situasjon.
 11. NATO oppfordret fredag Hellas og Tyrkia til å vise den sterkest mulige selvkontroll i striden om skuddene i Egeerhavet, melder NPSAP fra Brussel.
 12. Nøkkelen til suksess er selvkontroll.
 13. Pokerfjeset og evnen til selvkontroll hadde gitt ham gevinst mange ganger, og det var om å gjøre å unngå taktiske feilgrep.
 14. På spørsmål fra forsvareren, høyesterettsadvokat Olav Hestenes, kunne han fortelle at tiltaltes selvkontroll av sukkersyken ikke har vært den beste.
 15. Han behersker det mentale element som gjør ham i stand til å vise både styrke, selvtillit og selvkontroll, selv i en presset konkurransesituasjon.
 16. Uten de norske fjellklatrernes selvkontroll og vilje til å samarbeide i alt og ett på veien opp til toppen av Mount Everest, ville aldri Bjørn Myrer Lund, Odd Eliassen og de andre i gruppe 2 ha nådd verdens høyeste punkt.
 17. Det er blant annet spørsmål om bevisstgjøring og øket selvkontroll, hevder dr. philos. Per Schioldborg i dette intervjuet.
 18. Kosmos i Guds hender og menneskenes frie vilje, selvkontroll og perfeksjonisme.
 19. MBD er ingen eksakt diagnose, det er et syndrom som består av mange forskjellige symptomer hvorav manglende selvkontroll kanskje er det mest iøynefallende for utenforstående.
 20. Marguerite Duras lever seg gjennom kulturer av selvkontroll uten Loven, men i pakt med en indre personlig og ubevisst logikk.
 21. Per Schioldborg snakker om bevisstgjøring og utvikling av selvkontroll.
 22. Selvkontroll og vurderingsevne reduseres.
 23. Soignert, og med en diplomats ytre selvkontroll, fremstår Arne Treholt i rettssal 23.
 24. Systemet var i stor grad basert på selvkontroll fra de ansatte, hevdes det overfor Aftenposten.
Similar words:
engself-control
engself-controlled
norselvportrett
norselvtro
Your last searches:
 1. selvkontrollLast searches

# NAL Term
1 Flag hazard
2 Flag derision
3 Flag rull
4 Flag remove
5 Flag vivir
6 Flag lavar
7 Flag fjord
8 Flag sushi
9 Flag katt
10 Flag apagar a golpes
11 Flag supple
12 Flag balde
13 Flag putrid
14 Flag rackets
15 Flag casta
16 Flag acrobat
17 Flag ordnede
18 Flag tanked

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1017 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1172 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1422 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1238 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1846 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3074 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1903 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2177 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4563 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4635 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1565 - seconds.

mobiltelefon