logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for selvstyrt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norselvstyrt
enggeneral [?]: perfectionist
spageneral [?]: autodirigido
swegeneral [?]: självstyrd
Synonyms:autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen
Example:
 1. Huset blir selvstyrt, og driftsutgiftene må i sin helhet dekkes av leietagerne.
 2. Vi synes dessuten det er en fordel om nærradiovirksomheten i størst mulig grad blir selvstyrt, fremholder Gunnar Magnus overfor Aftenposten.
 3. De 12 komitemedlemmene legger imidlertid til at øygruppens suverenitet ikke kan tas opp i nær fremtid, og avviser en løsning om et selvstyrt øyrike.
 4. Den militære sjefsnemnd, som ble opprettet for mange år siden og som utviklet seg til et selvstyrt organ med stor myndighet, er nå redusert til et rådgivende organ.
 5. Det er en god og avslappet stemning over radiosendingene utenom de sportslige høydepunktene og det er klart en styrke å være selvstyrt.
 6. Det er en selvstendig og selvstyrt forening, som samarbeider med Friundervisningen på visse områder.
 7. Et grunnleggende premiss fra Kultur og vitenskapsdepartementets side er at konsesjonshavere innen de enkelte forsøksområdene skal være selvstyrt.
 8. Fordi selv MBows kritikere innrømmer at han er en dyktig politiker, og fordi medlemslandene ikke har klart - eller kanskje har gitt opp - å bruke sin myndighet fullt ut, er sekretariatet efterhvert blitt nærmest selvstyrt.
 9. Han understreker at kirken må bli mer selvstyrt.
 10. PU er en selvstyrt forening som samarbeider med Friundervisningen på enkelte områder.
 11. På det tidspunkt hadde det som inntill da var kjent som Libanon - fjellkjeden langs kysten - en lang historie som et mer eller mindre selvstyrt område.
 12. Som en selvstendig, juridisk og selvstyrt enhet skal det etableres et kommersielt selskap - med NR som en hovedinteressent - som skal utføre tjenester og oppdrag for næringen, enkeltbedrifter, myndigheter og andre interesserte på felter som markedsføring, eksportassistanse, markedsanalyser og konsulentvirksomhet.
 13. Steen opplyser at Jac. Jacobsen over lengre tid bevisst har fulgt en linje som går ut på at de lokale selskapene skal bygge opp sin egen egenkapitalbase som et grunnlag for en mest mulig selvstyrt vekst.
 14. Svenskenen stiller dessuten med et drama om spisevegring, Lotte Møllers En ren flicka i Suzanne Ostens regi, oppført av Unga Klara, en selvstyrt underavdeling ved Stockholms Stadsteater som har markert seg sterkt innen barne og ungdomsteater.
 15. Åland er nemlig en selvstyrt landsdel.
 16. Men så fikk de da også et rikt utbytte av ferden til La Rioja, en delvis selvstyrt region i det nordlige Spania med 250 000 innbyggere.
 17. Trygve Bull gjorde inntrykk der han hudflettet kirkelig restriktivt seksualsyn, og der han lurte på om vi i fremtiden skal få en statskirke som samtidig er selvstyrt, slik at en kirkeledelse skal få i pose og sekk, som han uttrykte det.
Similar words:
norselvstyre
norselvlært
norselvsagt
norselvstarter
norselvtekt
norselvtro
engselector
Your last searches:
 1. selvstyrtLast searches

# NAL Term
1 Flag clear away
2 Flag encaje
3 Flag bafle
4 Flag concurrircomer
5 Flag incitador
6 Flag rosett
7 Flag sengeteppe
8 Flag entangle
9 Flag nyttjare
10 Flag noen som ikke bryr seg om utseendet
11 Flag skuggning med korsstreck
12 Flag anspela på
13 Flag voldgift
14 Flag veronika
15 Flag ocupación
16 Flag gasp
17 Flag oppdragelse
18 Flag grumset

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1496 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1614 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2210 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3411 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9624 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3209 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3965 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6690 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7411 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8087 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2424 - seconds.

mobiltelefon