logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sentralbord:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsentralbord
enggeneral [?]: Switchboard
spageneral [?]: Panel de control
swegeneral [?]: Växel
Wiki:Sentralbordet er knutepunkt for alle inn- og utgående telekommunikasjonslinjer i en organisasjon. Fra gammelt var bordet et koplingspanel der hver apparatlinje hadde sin hunplugg koplet på en tavle, og operatøren flyttet inn/utlinjene til det apparatet som skulle ha samtale. For små bygdesamfunn, var dette stedets telefonsentral inntil denne ble automatisert og plassert i eget hus eller koplingsboks.
Example:
 1. I 1949 var det vel en sjeldenhet at en svaksynt betjente et sentralbord ?
 2. Under krigen hadde jeg som A4 soldat på grunn av astma, valget mellom å betjene et sentralbord eller å være skuespiller.
 3. Vi fikk 15 000 kroner for vårt gamle sentralbord.
 4. Andre populære tiltak gikk ut på bedre skilting av kommunale bygninger, bedre sentralbord og svartjeneste, samt innføring av spesielle tidspunkt der publikum kan være sikre på å treffe ordfører, rådmann og etatsjefer.
 5. Betjeningen ved Oslo Sporveier og Holmenkolbanen streiket i morges mot det foreslåtte Oslobudsjett for neste år som følge av frykt for redusert rutetilbud, mens Oslo Taxisentral hadde innkalt ekstramannskaper for å betjene sitt sentralbord i Drosjehuset på Carl Berners plass.
 6. Blant annet så er 100 linjer til Aftenpostens eget sentralbord berørt, sier han.
 7. Da stenger Televerkets sentralbord, og samtidig blokkeres kontakten med butikken, selv om denne har åpent i vanlig forretningstid.
 8. Daglig har klagetelefonene lagt beslag på den kommunale etats sentralbord, opplyser Østlandets Blad.
 9. Det inkluderer både bedring av lokalene og nytt sentralbord.
 10. Det kan være sentralbord, vaktmestertjenester, sjåfører, arkivpersonale, kanskje bibliotek, kantine og sambandspersonell.
 11. Det samme gjelder abonnenter som ringer 015 for å få utbedret feil på telefon, telex eller sentralbord.
 12. EDB til sentralbord, kontorarbeide, lagerarkiv på data - her ligger mange typer arbeide som synshemmede kan utføre.
 13. Fra lokale apparater ringes det opp til et sentralbord, og alle ber om å få snakke med statsministeren.
 14. Før 1. september 1983 var studentene tilknyttet et sentralbord som satte opp alle samtaler.
 15. Gudveig Bache som til daglig er en alltid hjelpsom kollega på Aftenpostens sentralbord er indignert.
 16. Hvalfangstmotstanderne sprengte da ambassadens sentralbord i dagesvis.
 17. Hver enkelt av de nye bedriftene får så nyte godt av en rekke fellestjenester, så som sentralbord, sekretærhjelp, vaktmester, konferanse og undervisningslokaler og annen hjelp, for å holde virksomheten igang.
 18. I senteret etableres det er servicesenter for felles tjeneser som sentralbord, skrivehjelp og kantine.
 19. I skrivende stund lå hennes søknad om utvidet åpningstid fremdeles på postkontoret, og hennes forsøk på å nå de kommunale tjenestemenn over rådhusets sentralbord hadde vært nytteløse.
 20. Ideen går ut på å etablere mange små bedrifter i et større lokale med en rekke servicefunksjoner som sentralbord, sekretariat, kantine osv. felles.
 21. Ifølge forhandlingsleder Reidar Øwre i Norsk Kommuneforbund, vil det bli så godt som umulig å komme frem til kommunale kontorer dersom man må ringe et sentralbord.
 22. Men jeg mener at man bør være en spesiell mennesketype for å kunne arbeide ved et sentralbord ; være glad i mennesker, innstilt på service, lydhør uten å være påtrengende og kanskje også noe diplomatisk.
 23. Men skulle man kunne oppfylle alle de ønskene, ble det vel ikke lett å finne noen til å betjene sentralbord.
 24. Namdal sykehus har spart omkring 200 000 kroner på årsbasis, efter at det ble innført en ordning med at alle telefonsamtaler utenfor Namsos måtte bestilles over sykehusets sentralbord, melder avisen Nordtrønderen og Namdalen.
 25. OED vil gi generaldirektøren en stabsenhet på 38 personer, derav 28 i fellestjenester som sentralbord, bibliotek og budtjeneste med Statskraftverkene.
 26. På grunn av et sprengt sentralbord flyttet han imidlertid for noen timer inn hos ambassadesekretær Ræder.
 27. Regjeringskvartalets sentralbord og hussentral er en av de store telebrukere i Oslo.
 28. Resten av Sentraladministrasjonen har nå ubetjente forværelser og sentralbord.
 29. Seerne nølte da heller ikke med å ringe, og på kort tid måtte Jancos sentralbord gi opp.
 30. Sporveienes sentralbord og opplysningskontorer stengt mellom klokken 10.30 og 12.30.
Similar words:
engsentry box
norsentral
norsentralisere
norsentralt
norsentralvarme
engsea bird
engseabird
Your last searches:
 1. sentralbordLast searches

# NAL Term
1 Flag viviseksjon
2 Flag innblikk
3 Flag renown
4 Flag compare carefully
5 Flag sackaros
6 Flag apasionar
7 Flag det er så sant
8 Flag spe
9 Flag anaesthetist
10 Flag desgarrador
11 Flag kunstmateriale
12 Flag bull
13 Flag slå sammen
14 Flag jealous
15 Flag avgrensing
16 Flag incurable
17 Flag carraspeo
18 Flag surface

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1500 - seconds.

mobiltelefon