logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for separert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norseparert
enggeneral [?]: separated
spageneral [?]: separados
swegeneral [?]: separeras
Synonyms:adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt
Example:
 1. Dine foreldre ble separert rundt 1930, men ble aldri lovlig skilt, samtidig som din far hadde en lang rekke elskerinner, mer eller mindre faste.
 2. Alenemoren er sannsynligvis ugift mor i 20årene eller skilt eller separert i 30årene med to eller flere barn.
 3. De to er ikke engang lovlig separert, og min mening er at fremmedkontrollen ønsket å utvise Jaama bare for å bli kvitt et plagsomt vidne.
 4. De to er ikke engang separert.
 5. Det er stort behov for en egen forening for kristne som er skilt eller separert.
 6. Ektefellene ble separert ved Nedenes herredsretts dom av 31 / 184.
 7. Ekteparet er nå separert, og moren har fraskrevet seg foreldreretten til gutten.
 8. Eller skilt eller separert i 30årene med to eller flere barn.
 9. Han regner også de to ektefellene som faktisk separert, siden den norske kvinnen ikke ønsker å bo sammen med ham.
 10. Jeg er separert og lever sammen med mine tre gutter.
 11. Les da heller om hvor mange som er gift, skilt eller separert.
 12. Liverpools tilhengere er nemlig separert fra de italienske i onsdagens kamp, i stadions ene sving.
 13. Men fru Parsons, som han er separert fra, får ikke en penny.
 14. Min kone Ruth og jeg er separert.
 15. Også ektefeller som ved utgangen av 1983 var separert eller skilt, skal lignes hver for seg.
 16. Originalene blir separert, dvs. at farvene trekkes ut i hver sin film.
 17. President Eldar Hansen og visepresident Odd Flattum og deres styretilhengere som i noen dramatiske uker har vært separert, har gått inn i et nytt ekteskap.
 18. Tore Jønsberg forteller at gangog sykkelveien er separert med brosten og rullesten, slik at gående kan spasere trygt mens syklistene raser forbi i sin fil.
 19. Ugift, enke, enkemann, skilt eller separert, ifølge formålsparagrafen.
 20. Vanligvis blir blodet som tappes separert og inndelt i minst tre forskjellige blodprodukter til forskjellig bruk.
 21. Vi ble separert for nærmere tre år siden.
 22. Å VÆRE aleneforeldre ugift, separert, skilt eller efterlatt - er hverken umoralsk eller avvikende lenger.
 23. Når mannen er dømt, foreldrene separert og mor og barn gjerne flyttet til et annet sted da er alle ferdig med dem, og de er overlatt til seg selv med alle sine sår, all sin skamfølelse.
 24. De er hverken skilt eller separert, men er likevel borte fra hverandre så godt som hele året.
 25. De har vært separert i et halvt år, men bestemte seg i mai iår for å gi ekteskapet en ny chanse.
 26. Den dømte, som er separert, har forklart til politiet at pikene var redde og gråt da overgrepene skjedde.
 27. Den offentlige bygningskontrolls plikter er separert fastlagt i loven.
 28. Den såkalte Risksaken, der et separert ektepar kjemper om foreldreretten til sine barn, kommer på nytt opp for Bergen byrett.
 29. Foreldrene er ofte separert, og barna har et dårlig eller negativt selvbilde.
 30. Idag er vi separert.
Similar words:
sweseparera
norseparere
sweseparerad
norseparat
spaseparar
sweseparat
norsentrert
Your last searches:
 1. separertLast searches

# NAL Term
1 Flag vidde
2 Flag head up
3 Flag disperse
4 Flag skidhopp
5 Flag bailar la danza del vientre
6 Flag ille forvaltet
7 Flag hearty
8 Flag acogida
9 Flag spectacled
10 Flag act uppity towards
11 Flag senat
12 Flag forpakning
13 Flag mascullar
14 Flag sagg
15 Flag virak
16 Flag rawboned
17 Flag bulne
18 Flag niñero

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 610 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 286 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 927 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3715 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4568 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4764 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3939 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4541 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7962 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4496 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1703 - seconds.

mobiltelefon