logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sesjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsesjon
enggeneral [n]: session
spageneral [n]: sesión [f]
swegeneral [n]: session
Synonyms:forsamling, forum, gruppe, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, ting, treff, utvalg
Derived terms:aksesjon, konsesjon, konsesjonsinnehaver, prosesjon, prossesjons-, resesjon, suksesjon
Wiki:Sesjon er Forsvarets metode for å finne ut om en person er tjenestedyktig eller ikke (klassifisering). Fra og med 2010, etter endringer i vernepliktsloven, er sesjon delt i to deler: sesjon del 1 og sesjon del 2. Både gutter og jenter har plikt til å svare og møte på sesjon.
Example:
 1. Tredje sesjon av Stockholmskonferansen om sikkerhet og tillitsskapende tiltak i Europa ble avsluttet fredag.
 2. Den sittende sesjon av Det palestinske nasjonalråd starter som planlagt i Amman førstkommende torsdag.
 3. Eller for eksempel et besøk på den psykoligiske klinikk på instituttet, der man skal ha en egen sesjon om det skjulte menneske, her er noen av stikkordene psykoanalyse, drømmetydning, hypnose og eventyrenes betydning for barns utvikling.
 4. Saken skal behandles på nytt på vår ordinære sesjon i Berlin til våren.
 5. 87 parlamentarikere fra de fem nordiske land møtes mandag til den 32. sesjon i Nordisk Råd i Stockholm.
 6. Arne Treholt var bosatt på Brandbu da han i 1961 møtte på sesjon og fikk kjennelse som stridende.
 7. Arrangementet vil dels løpe parallelt med de to siste ukene av Konferansen for fred og nedrustnings annen sesjon i Stockholm.
 8. Avgjørelsen ble tatt under femte sesjon av de spesielle mineralforhandlingene som ble avsluttet i Tokyo før helgen.
 9. Avvisningen av forslaget, som var utarbeidet av Sverige og Finland, betyr at man må begynne på nytt igjen når tredje sesjon åpner 11. september.
 10. Bakgrunnen for den heftige debatt som oppsto under første dag av Nordisk Råds 32. sesjon, er å finne i det initiativ som ble tatt av Økonomisk Utvalg under fjorårets sesjon i Oslo.
 11. Bygningsrådet har i inneværende sesjon ikke maktet å komme frem til nye og lempeligere reguleringsbestemmelser for Oslos ytre sone som idag ikke omfattes av noen stadfestet reguleringsplan.
 12. Både øst og vest understreket sin gode forhandlingsvilje, da sikkerhetskonferansen i Stockholm tirsdag innledet sin andre sesjon.
 13. CIO skal holde en ekstraordinær sesjon i Lausanne i Sveits i desember.
 14. DET som hittil har skjedd under årets sesjon, har skapt håp på mange hold om en aldri så liten lysning.
 15. DETTE er igjen blitt bekreftet ihøst, hvor Hovedforsamlingens sesjon bl.a. gav foranledning til samtaler mellom blant andre USAs president og SovjetUnionens utenriksminister, forøvrig også mellom begge de nevnte og vår egen statsminister.
 16. Dagbladet idag at årets sesjon har demonstrert de største svakhetene ved samarbeidet i Nordisk Råd.
 17. De dystre tall som har vært bakgrunnen for de økonomiske diskusjoner under denne sesjon av Nordisk Råd, er at mer enn en million mennesker i Norden nå er utenfor det regulære arbeidsmarked.
 18. De to, som er i Oslo som delegater ved Europarådets mini sesjon, besøkte militærfengslet Diyarbakir i slutten av april iår.
 19. De to oppsummerte det lille som har vært av utvikling på konferansens andre sesjon, som ble avsluttet sist fredag, og gjentok flere ganger at det hverken er NATOlandenes eller gruppen av nøytrale og alliansefrie staters skyld at konferansen står i stampe.
 20. De to skal igjen møtes i september når FNs hovedforsamling åpner sin sesjon, og vil da ta for seg de detaljer som ennå står igjen.
 21. Delegatene til nedrustningskonferansen i Stockholm innleder sin fjerde sesjon tirsdag, men forhåpningene om fremgang er små.
 22. Den 88 medlemmer store internasjonale olympiske komite innleder en ekstraordinær sesjon, den første i IOCs 90 år lange historie, ved det olympiske hovedkvarter i Lausanne lørdag, for å drøfte forslag om å straffe boikottaksjoner i fremtiden.
 23. Den domfelte Rune Berg møtte på sesjon i 1972 og ble kjent stridsdyktig.
 24. Den sovjetiske sjefdelegaten Oleg Grinevskij anslo tonen for tredje sesjon da han i sin tale anklaget USA for å stå bak vanskelighetene som konferansen møter.
 25. Denne fraksjonen har krevet at Arafat må gå av som PLOformann og har stilt dette som betingelse for sin deltagelse på Nasjonalrådets sesjon.
 26. Denne sesjon avsluttes 7. juli, og dersom det ikke oppnås enighet i prosedyrespørsmålene, er det alvorlig fare for at sesjonen blir fullstendig resultatløs.
 27. Det blir formannen i parlamentarikerforsamlingen, vesttyskeren Karl Ahrens, som skal forhandle med Ankararegjeringen for å prøve å få den til å avstå fra å sende en parlamentarikerdelegasjon til årets sesjon i Strasbourg, og han får trolig mandat til dette på et møte i Paris torsdag.
 28. Det eneste store spørsmålstegn er nå hvorvidt det vi lykkes å samle de nødvendige to tredjedeler av nasjonalrådets medlemmer som skal til for at en sesjon skal kunne avholdes.
 29. Det er dog en utbredt oppfatning i Stockholm at det under konferansens første sesjon frem til 16. mars, ikke vil skje annet enn en generell utveksling av synspunkter.
 30. Det er holdt en serie møter som skal føre frem til en ny sesjon i Det palestinske nasjonalråd.
Similar words:
norseksjon
engseason
sweseldon
swesession
swesexton
engseaman
engsecond
Your last searches:
 1. sesjon



Last searches

# NAL Term
1 Flag encontrar una disculpa
2 Flag send circulars to
3 Flag pizca
4 Flag buteljering
5 Flag tormentoso
6 Flag nål
7 Flag bring to
8 Flag sufflös
9 Flag quickened
10 Flag breña
11 Flag pertinencia
12 Flag kjensle
13 Flag struping
14 Flag edge away
15 Flag cribbage
16 Flag gäng
17 Flag tykk tåke
18 Flag grenseland

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1218 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.3889 - seconds.

mobiltelefon