logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sette spørsmålstegn ved:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsette spørsmålstegn ved
enggeneral [?]: question
spageneral [?]: pregunta
swegeneral [?]: Frågan
Example:
 1. Det er en del spillere jeg må sette spørsmålstegn ved.
 2. Avisen fremholder at den en rekke ganger har tillatt seg å sette spørsmålstegn ved den aksjon flertallet i Buskerud fylkesutvalg holdt gående.
 3. Boken gjør det mulig for politikere endelig å sette spørsmålstegn ved selve undervisningsformene.
 4. De konklusjoner som avisen trekker er at man kan sette spørsmålstegn ved den svenske nøytraliteten.
 5. Derimot er det all grunn til å sette spørsmålstegn ved den ordning som vi har idag, hvor det kun gis ett alternativt livssynstilbud til dem som er fritatt i kristendomsfaget, et tilbud som var ment som et valgfagtilbud og ikke som en permanent ordning for alle.
 6. Dersom dette skal tolkes dit at Kr.f.s. sentralstyre på sikt vil gå inn for rett til situasjonsbestemt militærnekting, må man ha lov til å sette spørsmålstegn ved Kr.fs moralbegrep.
 7. Det er blitt mer og mer vanlig å sette spørsmålstegn ved den sosiale profil i velferdstaten.
 8. Det er dette spørsmål Bygdeutvalget vurderer, og ut fra det som er lekket ut, virker det som om i alle fall mange av dette utvalgs medlemmer nå er villige til å sette spørsmålstegn ved jordbrukspolitikk som distriktspolitikk.
 9. Det er vel heller ingen grunn til å nekte for at stadig flere efterhvert har begynt å sette spørsmålstegn ved amatørreglenes berettigelse.
 10. Det kan være grunn til å sette spørsmålstegn ved hvilke vurderinger man legger til grunn når man lager en nyhet.
 11. Det straffbare i denne unnlatelsen kan man åpenbart sette spørsmålstegn ved.
 12. En tredje utstyrsgruppe hvor det finnes mye man kan sette spørsmålstegn ved, er sjørekker, pullpits og rekkestøtter med manntau.
 13. For ser man på den økonomiske politikken de sosialistiske og borgeligeregjeringer har ført i industrilandene i de senere år, synes det som om de borgerlige har lært noe av historien, mens sosialistenes historiekunnskaper kan en sette spørsmålstegn ved.
 14. Hans partifelle Kjell Magne Fredheim, mente det var all grunn til å sette spørsmålstegn ved om den ordning man har idag bør forbli permanent.
 15. Her mener jeg en bør sette spørsmålstegn ved rettens lovanvendelse.
 16. Hundrevis av millioner mennesker er av forskjellige grunner revet ut av det livsmønster som utallige generasjoner av deres forfedre levet efter uten å sette spørsmålstegn ved det.
 17. Med vanlig sans for PR har professor Per Sundby eksponert seg for massemedia - denne gang ved å sette spørsmålstegn ved utdannelsen av leger i Norge.
 18. Og når vi samtidig vet at det ikke lenger er grunn til å sette spørsmålstegn ved hva som nå skjer ved Sosialsentralen.
 19. Riktignok blir Givenchy og Chanel unntagelsene fra regelen, og Yves St. Laurent blir en tredje som en kan sette spørsmålstegn ved.
 20. Senterpartilederen Johan Buttedahl mente at SVs engasjement for å bringe Arbeiderpartiet ut av det sikkerhetspolitiske forliket med de borgerlige partiene gir grunn til uro, og sa at hvis Gro Harlem Brundtland hadde gjort sin innflydelse gjeldende, slik at folk ikke behøvde å sette spørsmålstegn ved Arbeiderpartiets troverdighet, ville man samtidig ha kunnet unngå mistenkeliggjøring fra Høyresiden i disse spørsmål, som han sa.
 21. Sykehjemment er blitt et sosialt akseptert tilbud, og vi bør kanskje snart sette spørsmålstegn ved påstanden om at alle gamle helst vil bo hjemme.
 22. Terroren mot Sri Lankas tamilske minoritet i fjor sommer opprørte norsk opinion og norske politikere på samme vis som kuppet i Chile fikk liberale amerikanere til å sette spørsmålstegn ved USAs bistandspraksis.
 23. Utvalget unngår omhyggelig å sette spørsmålstegn ved formannskapets vedtak om nedleggelse av Sosialsentralen.
 24. Adous Huxley skrev engang til Nordahl Grieg at man kunne sette spørsmålstegn ved om mennesker som har brukt krig som middel til å løse konflikter, kan bevare sitt menneskeverd efterpå.
 25. Hvis det kommer flere slike uttalelser fra lokale Ap.lag eller fylkespartier, vil det straks sette spørsmålstegn ved om partiet klarer å holde den enighet som er opparbeidet - eller om det nå foregår en dramatisk omlegning av partiets sikkerhetspolitiske kurs.
 26. Som menneskerettighetsjurist må jeg sette spørsmålstegn ved om dette er riktig.
 27. SydAfrikas handling torsdag gjør det nødvendig å sette spørsmålstegn ved oppriktigheten til den sydafrikanske regjering i arbeidet for å løse slike problemer, sa Kalb.
 28. Advokat Nordhus går i sitt brev til justitiarius i rette med advokatkolleger som i pressen har meddelt at de mener det er en mistenkeliggjøring av politiet å sette spørsmålstegn ved politiets bevismidler.
 29. Antagelig kan man sette spørsmålstegn ved samtlige påstander.
 30. DET er god grunn til å sette spørsmålstegn ved den måte Gorbatsjov opptrer på som president Francois Mitterrands gjest.
Your last searches:
 1. sette spørsmålstegn vedLast searches

# NAL Term
1 Flag isete
2 Flag impatient
3 Flag finlandsk
4 Flag suksess
5 Flag skibakke
6 Flag sovne inn
7 Flag atasco
8 Flag jamfør
9 Flag lovgivende
10 Flag frustrera
11 Flag jamfør
12 Flag teal
13 Flag ligar
14 Flag clearing house
15 Flag caribou
16 Flag despotic
17 Flag responsabilidad
18 Flag innerslang

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1285 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1519 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1774 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1511 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2126 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3498 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2175 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2492 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4957 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4879 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1751 - seconds.

mobiltelefon