logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for shake:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engshake
nornature [n]: skjelv [n], skjelving [u]
movement [n]: skjelving [u]
confidence [v]: undergrave, underminere
cold [v]: skjelve, skjelve, skjelve, hutre
hand [v]: skjelve
fear [v]: skjelve, skjelve, skjelve
liquid [v]: skjelve, skake om
movement [v]: skjelve, komme til å skjelve
building [v]: skjelve, komme til å ryste, skjelve
feelings [v]: opprøre, sjokk
spanature [n]: sacudida [f], temblor [m]
movement [n]: movimiento [m], sacudida [f], meneo [m]
confidence [v]: socavar, minar
cold [v]: temblar, estremecerse, tiritar
hand [v]: dar, estrechar
fear [v]: temblar, estremecerse
liquid [v]: agitar, sacudir
movement [v]: sacudir, estremecer
building [v]: estremecerse, temblar
feelings [v]: producir una conmoción, conmocionar a
swenature [n]: skalv [n], skälvning [u]
movement [n]: skakning [u]
confidence [v]: undergräva, underminera
cold [v]: darra, skälva, skaka, huttra
hand [v]: skaka
fear [v]: skälva, darra, skaka
liquid [v]: skaka, skaka om
movement [v]: skaka, komma att skälva
building [v]: skaka, komma att skaka, skälva
feelings [v]: uppröra, chocka
Synonyms:
 1. [n]: shingle, building material [gt]
 2. [n]: milkshake, milk shake, drink [gt]
 3. [n]: trill, note [gt], musical note [gt], tone [gt]
 4. [n]: handshake, handshaking, handclasp, acknowledgment [gt], acknowledgement [gt]
 5. [n]: tremble, shiver, reflex [gt], instinctive reflex [gt], innate reflex [gt], inborn reflex [gt], unconditioned reflex [gt], physiological reaction [gt]
 6. [n]: wag, waggle, agitation [gt]
 7. [v]: agitate, move [gt]
 8. [v]: didder, move involuntarily [gt], move reflexively [gt]
 9. [v]: judder, vibrate [gt]
 10. [v]: rock, sway, move back and forth [gt]
 11. [v]: weaken [gt]
 12. [v]: stimulate, shake up, excite, stir, arouse [gt], elicit [gt], enkindle [gt], kindle [gt], evoke [gt], fire [gt], raise [gt], provoke [gt], stir up [rt]
 13. [v]: shake off, throw off, escape from, escape [gt], get away [gt], break loose [gt]
 14. [v]: change [gt], alter [gt], modify [gt]
 15. [v]: gesticulate [gt], gesture [gt], motion [gt]
Derived terms:cocktail shaker, golden handshake, handshake, in a shake, in half a shake, in two shakes, milk shake, milkshake, saltshaker, shake off, shake out, shake up, shakedown, shakeout, shaker, shakes, Shakespearean, Shakespearian, shake-up, unshakeable, boneshaker, eggshake, ground-shaker, headshake, mover and shaker, pepper shaker, salt shaker, shake hands, shakeable, shaken, shakers, shakespeare, shakespearean sonnet, shakeup, unshaken, william shakespeare
Anagrams:hasek
Example:
 1. They dance in circles to communicate a short distance, and shake their bodies and dart back and forth to indicate a longer distance.
 2. We felt the house shake.
 3. Feeling the house shake, I ran out into the street.
 4. Feeling the house shake, I ran outside.
 5. Feeling the house shake, I ran out into the yard at the back of the house.
 6. As soon as he felt his house shake, he rushed out into the garden.
 7. I felt the house shake.
 8. We felt the house shake a little.
 9. Our eyes should meet when we shake hands.
 10. Lets shake hands and be friends.
 11. Please shake hands.
 12. Did you feel the earth shake last night?
 13. The fans sought to shake the actresss hand.
 14. When you shake hands with somebody, you must look him in the eye.
 15. Its hard to shake the smoking habit.
 16. Why dont we shake on it?
 17. Lets shake on it.
 18. His courage began to shake when he saw the sight.
 19. This neighborhood has more homeless people than you can shake a stick at.
 20. New GATT resolutions could create a real shake-up.
Results found in Norwegian dictionary
norshake
enggeneral [v]: shake
spageneral [v]: agitar
swegeneral [v]: skaka
Derived terms:milkshake, shaker, Shakespeare-, spisshake, milk shake
Example:
 1. Han ser fødested og siste bopel, går på spesialbibliotek og utstilling av BBCkostymer til TVversjoner eller havner uforvarende i et Shake spearesenter for turister med de aller mest forjuglede souvenirer og opplever - dramatisk kontrast i Shakespeares farveblussende ånd et multimediashow med farver, lys og lyd som ville ha gledet skalden selv.
 2. Ingrediensene skulle blandes i glass, hvorefter man ble bedt om å shake it !
 3. Shake speareinstituttet i Stratfrd, knyttet til universitetet i Birmingham, men plassert i skaldens fødeby for å holde kontakten med teatret og Shakespearekultens følelsesmessige sentrum.
 4. Til tonene av en funky Shake Your Body, visuelt akkompagnert av den reneste lysorgie fra alskens lasere og lamper.
 5. Det var bare et spørsmål om timer når russerne og amerikanerne kunne shake hands og sprette de første champagneflaskene.
Similar words:
engshare
engshaker
engshape
sweshaker
engshame
engshale
engshaky
Your last searches:
 1. shake


Shake was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) shake
Gerundio: shakende
Past participle: shakt
Indikative
1. Present
 • jeg
  shaker
 • du
  shaker
 • han
  shaker
 • vi
  shaker
 • dere
  shaker
 • de
  shaker
8. Perfect
 • jeg
  har shakt
 • du
  har shakt
 • han
  har shakt
 • vi
  har shakt
 • dere
  har shakt
 • de
  har shakt
2. Imperfect
 • jeg
  shakte
 • du
  shakte
 • han
  shakte
 • vi
  shakte
 • dere
  shakte
 • de
  shakte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde shakt
 • du
  hadde shakt
 • han
  hadde shakt
 • vi
  hadde shakt
 • dere
  hadde shakt
 • de
  hadde shakt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal shake
 • du
  vil/skal shake
 • han
  vil/skal shake
 • vi
  vil/skal shake
 • dere
  vil/skal shake
 • de
  vil/skal shake
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha shakt
 • du
  vil/skal ha shakt
 • han
  vil/skal ha shakt
 • vi
  vil/skal ha shakt
 • dere
  vil/skal ha shakt
 • de
  vil/skal ha shakt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle shake
 • du
  ville/skulle shake
 • han
  ville/skulle shake
 • vi
  ville/skulle shake
 • dere
  ville/skulle shake
 • de
  ville/skulle shake
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha shakt
 • du
  ville/skulle ha shakt
 • han
  ville/skulle ha shakt
 • vi
  ville/skulle ha shakt
 • dere
  ville/skulle ha shakt
 • de
  ville/skulle ha shakt
Imperative
Affirmative
 • du
  shak!
 • vi
  La oss shake!
 • dere
  shak!
Negative
 • du
  ikke shak! (shak ikke)!
 • dere
  ikke shak! (shak ikke)!

Shake was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) shake
Gerundio: shaking
Past participle: shaken
Indikative
1. Present
 • i
  shake
 • you
  shake
 • he
  shakes
 • we
  shake
 • you
  shake
 • they
  shake
8. Perfect
 • i
  have shaken
 • you
  have shaken
 • he
  has shaken
 • we
  have shaken
 • you
  have shaken
 • they
  have shaken
2. Imperfect
 • i
  shaked
 • you
  shaked
 • he
  shaked
 • we
  shaked
 • you
  shaked
 • they
  shaked
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had shaken
 • you
  had shaken
 • he
  had shaken
 • we
  had shaken
 • you
  had shaken
 • they
  had shaken
4a. Future
 • i
  will shake
 • you
  will shake
 • he
  will shake
 • we
  will shake
 • you
  will shake
 • they
  will shake
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have shaken
 • you
  will have shaken
 • he
  will have shaken
 • we
  will have shaken
 • you
  will have shaken
 • they
  will have shaken
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would shake
 • you
  would shake
 • he
  would shake
 • we
  would shake
 • you
  would shake
 • they
  would shake
12. Conditional perfect
 • i
  would have shaken
 • you
  would have shaken
 • he
  would have shaken
 • we
  would have shaken
 • you
  would have shaken
 • they
  would have shaken
Subjunctive
6. Present
 • i
  shake
 • you
  shake
 • he
  shake
 • we
  shake
 • you
  shake
 • they
  shake
13. present perfect
 • i
  have shaken
 • you
  have shaken
 • he
  have shaken
 • we
  have shaken
 • you
  have shaken
 • they
  have shaken
past
 • i
  shaked
 • you
  shaked
 • he
  shaked
 • we
  shaked
 • you
  shaked
 • they
  shaked
plu
 • i
  had shaken
 • you
  had shaken
 • he
  had shaken
 • we
  had shaken
 • you
  had shaken
 • they
  had shaken
Imperative
Affirmative
 • you
  shake!
 • we
  Let's shake!
 • you
  shake!
Negative
 • you
  don't shake! (do not shake)!
 • you
  don't shake! (do not shake)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag powder
2 Flag estructura
3 Flag ligero
4 Flag integrere
5 Flag havremoppe
6 Flag gjesterom
7 Flag bombalarm
8 Flag släkttavla
9 Flag brister
10 Flag antända
11 Flag theorem
12 Flag pansar
13 Flag heptagon
14 Flag stenparti
15 Flag undernourishment
16 Flag dialogar
17 Flag plåga
18 Flag malträtera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 24 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1239 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 396 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1055 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3855 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4723 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4935 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4074 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4718 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8337 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1846 - seconds.

mobiltelefon