logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for shipping:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engshipping
nortrade [n]: shipping [u], avsendende [n]
nautical [n]: sjøfart [u], sjøtrafikk [u]
spatrade [n]: embarque [m], expedición [f]
nautical [n]: navegación [f], tráfico marítimo [m]
swetrade [n]: skeppning [u], avsändande [n]
nautical [n]: sjöfart [u], sjötrafik [u]
Synonyms:
 1. [n]: transportation, transport, commercial enterprise [gt], business enterprise [gt], business [gt]
 2. [n]: cargo ships, merchant marine, merchant vessels, conveyance [gt], transport [gt]
Derived terms:owner of a shipping company, shipping agent, shipping company, shipping line, shipping articles, shipping clerk, shipping fever, shipping office, shipping pneumonia, shipping room, worshipping
Wiki:Shipping has multiple meanings. It can be a physical process of transporting goods and cargo, by land, air, and sea. It also can describe the movement of objects by ship.
Example:
 1. I work for a shipping company.
 2. It must have been broken during shipping.
 3. Would you please inform me of the expected shipping date?
 4. The soldiers are shipping off tomorrow.
 5. On request, we will send you the programme for a token fee of €1 plus shipping.
 6. The order is shipping on time even though it was placed at the very last second.
 7. Prices include shipping!
Results found in Norwegian dictionary
norshipping
engtrade [n]: shipping
spatrade [n]: embarque [m], expedición [f]
swetrade [n]: skeppning
Wiki:Shipping er et engelsk låneord som på norsk refererer til rederi- og befraktningsvirksomhet med skip, til de som arbeider i foretak innen denne sektoren samt til aksjer og verdipapirer relatert til slik virksomhet. Et lands skip og mannskap kalles handelsflåte. Shippingvirksomhet er en sentral del av verdensøkonomien og 90% av verdenshandelen utføres av verdens handelsflåte som utgjøres av mer enn 50 000 skip.
Example:
 1. FOB 9 eies av A / S FOB Shipping 9, der firmaet Bøe & Lepsøy har aksjemajoriteten.
 2. Vesterålen som idag heter Ralen og ligger i opplag i Bergen, selges av Northern Shipping i Oslo og vil om kort tid komme til Østlandet for å gjennomgå en ansiktsløftning.
 3. Bergersen shipping, Elektrisk Bureau A / S og tre andre bedrifter på Vestlandet, støttet av Eksportrådet, har gitt sitt bidrag til dette.
 4. Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
 5. Det foreligger intet grunnlag for en eventuell konkursbegjæring mot K / S A / S Vinga Shipping, som er et heleid datterselskap av Parley Augustsson & Co., sier skipsreder Parley Augustsson til Aftenposten.
 6. Efter at Nordic Bank ble 100 prosent DnCeiet har vi kunnet eksportere norsk kunnskap innen shipping, olje og energifinansiering på en langt bedre måte, sier Bjørn Bugge.
 7. Efter et 1983 med laber aktivitet og interesse for syndikerte lån innen shipping og offshorevirksomhet, føler vi at både investeringslyst og innsatsviljen er på vei tilbake.
 8. HEITMANNGRUPPEN, som hittil har drevet med shipping, spedisjon og reiseliv, vil nå gå i gang med et nytt selskap, Heitmann Marin A / S. Selskapet skal selge både seil og motorbåter til fritidsbruk, og det skal også bygges en ny marina på Husvikholmen i Drøbak.
 9. Herness Shipping Company eide fem, seks skip under Næss.
 10. Internasjonal shipping er hard, men det ligger betydelige muligheter for Norge i årene fremover.
 11. På mange måter er Bergen ennå preget av det, men et stadig sterkere innsig av oljevirksomhet og internasjonaliseringen av bergensk shipping og finans har gitt et stadig mer åpent og spennende miljø i Bergens næringsliv.
 12. Subsidiene til skipsverftene forlenger krisen i internasjonal shipping.
 13. Vi føler oss på hjemmebane når det gjelder produkter både i metall og stål efter mangeårige leveranser til shipping / offshore, byggesektoren og lystbåtsektoren.
 14. Vår konkursbegjæring mot Vinga Shipping har ikke noe med denne voldgiftssaken å gjøre.
 15. 02801 Kommandittselskapet er garantert fulltegnet gjennom et garantikonsortium bestående av banker samt shipping og industriinteresser.
 16. A / S Billabong, som har sine vesentligste interesser knyttet til Star Shipping A / S, hadde ifjor et underskudd på 27,1 millioner kroner før årsoppgjørsdisposisjoner.
 17. A / S Mosvold Shipping Co, 1 skip ved Hyundai.
 18. A / S Mosvold Shipping Co. venter sin tanker Moscliff til Gulfen i slutten av juli, og Wilh. Wilhelmsens Tigre anløper på omtrent samme tid.
 19. Aker mek. Verksted A / S skal overta det norske design og dataselskapet Shipping Research Services A / S.
 20. Ass. banksjef Odd Næss Odd Næss er ansatt som ass. banksjef i Shipping og Offshoreavdelingen i DnC.
 21. Augustsson gjentar at det ikke er aktuelt å diskutere noen forhandlingsløsning med det svenske rederiet før en voldgiftsrett har fått frem alle sider av saken, samtidig som selskapet ikke vil forhandle under konkurstrusel mot Vinga Shipping fra Svenska Varv.
 22. Augustsson opplyser at K / S A / S Vinga Shipping i 1978 inngikk en avtale med Dag Engstrøms Rederi A / B i Sverige om kjøp av 75 prosent i to ro / roskip på bareboatbasis med overtagelse i 1985.
 23. Augustsson sier at K / S A / S Vinga Shipping derfor har innledet voldgiftssak mot rederiet med krav om erstatning for tap som er lidd som følge av uberettiget hevning av bareboat ceterpartiet, uttalelser til pressen, samt tilbakebetaling av forskuddsbetalt kjøpesum.
 24. Av fjorårets avsetning gjaldt 75 prosent shipping.
 25. Av halvårsberetningen for første halvår 1983, fremgår det at Amerikalinjen har forpliktet seg til å investere 10 millioner kroner i Platou Bulk Shipping, et konsortium med formål å investere i skip.
 26. Bak konsortiet står Rederiet Sigval Bergesen og Brødrene Olsen A / S sammen med meglerfirmaene Norchart A / S og Stavanger Shipping Co. A / S. Disse selskapene har sammen stiftet Stavanger Offshore Pool A / S. Selskapet skal i første omgang, eksklusiv de danske nybygningene, omfatte åtte supplyskip.
 27. Bak selskapet står foruten Wilh. Wilhelmsen, det svenske selskap Brostrøm Shipping og det britiske Ocean Transport and Trading i Liverpool.
 28. Bergen Bank mener å ha spesielle kunnskaper innen shipping og offshore.
 29. Billabong Ship Management A / S har, såvidt Aftenposten erfarer, bestillt to åpne bulkskip på 36 000 dvt. for Star Shipping A / S i Bergen.
 30. Billabong eier 40 prosent av Star Shipping.
Similar words:
sweshopping
engshopping
norshopping
engshilling
engshining
sweshilling
norshilling
Your last searches:
 1. shippingLast searches

# NAL Term
1 Flag método de numeración
2 Flag trabajo interno
3 Flag fundarse
4 Flag grammophone disc
5 Flag overeat
6 Flag niqui
7 Flag vrenge i seg
8 Flag tysta
9 Flag be spoken for
10 Flag huskeliste
11 Flag vräka i sig
12 Flag variada
13 Flag barbas de chivo
14 Flag gush forth
15 Flag oh well
16 Flag cognac
17 Flag juryere
18 Flag alumno

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 807 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3860 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 931 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1598 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4452 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5336 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5663 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4751 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5310 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9454 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1576 - seconds.

mobiltelefon