logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for si fra:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsi fra
engprotest [v]: sound off, proclaim loudly
spaprotest [v]: protestar a voz en grito [informal]
sweprotest [v]: säga ifrån
Anagrams:safir, frasi, farsi
Example:
 1. Den ville lever i seg selv, det selskapelige menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens.
 2. Vi må si fra i dette landet når vi finner gull.
 3. Alle meldinger om epidemier rapporteres til et internasjonalt organ i Paris, der er man raske med å si fra ved enhver unormal utvikling.
 4. Brevskoleundervisning er ofte eneste muligheten mange arbeidstagere har til å skaffe seg mer viten uten samtidig å si fra seg inntekten.
 5. Det er også et hyggelig forum å være i, og jeg har ikke tenkt å ødelegge den gode tonen, selv om jeg nok kommer til å si fra om enkelte ting efterhvert.
 6. En halvtime, time... bare si fra hvis du ikke liker det, for da blir jeg med med det samme.
 7. Formuleringene i den foreliggende melding, som antyder at man overveier å gå over til å opptre som selvassurandør, gjør at vi føler et ansvar for å si fra at man er i ferd med å begi seg inn på en farlig vei og at det finnes et langt bedre alternativ, fremholder Monsen.
 8. I mellomtiden svekkes imidlertid vårt forsvar, så å si fra dag til dag.
 9. Ihvertfall er det vi som må si fra om hvordan det er.
 10. Jeg er helt klart skuffet over at vi ikke vant denne kampen hvor vi dominerte fullstendig så og si fra avspark til full tid.
 11. Jeg skal si fra når jeg blir trett and want to go on strike, smiler han.
 12. Når så mange kritiserer drosjesjåfører, er det grunn til å si fra når de opptrer positivt, sier Allersmedarbeider Kari Ulrichsen til Hallo Oslo.
 13. Vi er ikke så store at vi må si fra, og vi har heller ingen planer eller ambisjoner om å påvirke selskapet på noen måte, sier Stokke.
 14. Abonnentene oppfordres til å si fra om hvordan de opplever sitt distrikts budservice og stemme på månedens bud.
 15. Allerede i begynnelsen av mai skal Ramstads tvillingposeoppfinnelse demonstreres for sanitetssjefene i Norden, det vil si fra Finland, Sverige og Danmark.
 16. Arbeidsgiverne har svart med lockoutvarsel med virkning fra 29. november for alle skip som ligger i nordeuropeiske havner - det vil si fra Brest og nordover.
 17. Bakgrunnen for at Majala nå blir lansert så å si fra båtripa, er at det er tradisjon at Fiskarlagets høvedsmann kommer fra ett av de tre nordligste fylkene.
 18. Befolkningen på Bøler blir bedt om å si fra om de ønsker seg en kafe i strøket, ifølge velavisen Bøler Vel - Informasjon.
 19. Blant andre aktuelle saker er kravet om økning av dagpengene fra 39 til 60 kroner, og en fordobling av dimisjonsgodtgjørelsen til det samme som en netto månedslønn i Statens laveste lønnsklasse, det vil si fra 2026 kroner til 4100 kroner.
 20. De fem bedriftene i sentret håper å kunne tilby alle slags tjenester for næringslivet og følge en bedrift så å si fra vugge til grav.
 21. De praktiserer ordningen med tre uker ombord og tre uker hjemme, og karene kommer så å si fra hele landet.
 22. Den privilegerte situasjon vi har, i et land der ytringsfrihet er en selvfølge, gir oss et desto større ansvar for å si fra, og ikke tie i makelighet, når ytringsfriheten krenkes.
 23. Deres valgte representanter ble pålagt å si fra med de midler som er nødvendig for å bli hørt.
 24. Derfor er det opp til publikum å si fra dersom de ikke liker farver og design.
 25. Derfor går Akershus fylke nå i gang med sitt Hårløfterprosjekt som er en invitasjon til alle med gode ideer til ny virksomhet om å si fra.
 26. Derfor mener jeg det må være en moralsk forpliktelse å si fra på forhånd hva som skal skje med dem som mister sine jobber.
 27. Derimot skal man i Stockholm efter vestlig oppfatning, forhandle om konkrete tillitskapende tiltak av militær betydning og som gjelder for hele det aktuelle område, det vil si fra Ural til Atlanterhavet.
 28. Dessuten klarer han ikke la være å mene noe, og si fra om det.
 29. Det er en kjent sak at Amoco ikke er alene om å være misfornøyd med skattenivået, men det er få som ønsker si fra offentlig i så klare ordelag som Amoco.
 30. Det er ikke meningen at vi skal drive klubber og lag, vi trekker oss ut efter en stund, men aldri uten å si fra.
Similar words:
swesiffra
norsi ifra
spasidra
norsifre
spasierra
swesippra
swesierra
Your last searches:
 1. si fraLast searches

# NAL Term
1 Flag bedside
2 Flag laughingstock
3 Flag stygt
4 Flag ballistisk missil
5 Flag mot bunnen
6 Flag sjuende
7 Flag lyttende
8 Flag lin
9 Flag skicka express
10 Flag stelt
11 Flag techo y sustento
12 Flag vistelse
13 Flag cretina
14 Flag respaldar
15 Flag tomar en consideración
16 Flag cultural
17 Flag come in
18 Flag överklassig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3109 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3866 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4057 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3306 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3886 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6351 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3880 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4553 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7210 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1786 - seconds.

mobiltelefon