logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sidespor:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsidespor
engjernvogner [n]: siding, sidetrack
spajernvogner [n]: apartadero [m], vía muerta [f], desvío [m], vía apartadera [f]
swejernvogner [n]: sidospår
Example:
 1. Det er en rekke ekspedisjonssteder hvor vi stansr og setter av godsvogner og en del sidespor som kan sløyfes inn til bedrifter, hvis vi til gjengjeld etablerer mer biltransport, sier han.
 2. Dette er et sidespor i debatten om hva som tjener norske interesser best.
 3. I de nærmeste årene er det ikke rom for en slik storinvestering, mener Jakobsen, og viser til nye beregninger som viser at det vil koste 7,6 milliarder kroner å forlenge NSBnettet fra Fauske til Tromsø - med sidespor til Harstad.
 4. Jeg regner dette fusjonsforslaget for å være et sidespor for SimX.
 5. Organisasjonen Nei til Atomvåpen er i ferd med å kjøre seg inn på et sidespor i debatten om atomvåpenfrie soner i Norden.
 6. Det er helt åpenbart en europeer som står bak - Jose Giovanni - og han tar seg tid til omveier og sidespor, og til å fargelegge litt med menneskelige relasjoner.
 7. Et sidespor NSB ikke har benyttet på mange år, må fjernes for å gi plass til den nye veien.
 8. Gledelig for norsk formkurve foran VM, og trist for skisporten som motvillig her penset over på et sidespor.
 9. I denne mer kortsiktige sammenheng må besøksprogrammet i Oslo formodentlig fortone seg som et sidespor.
 10. I påvente av dette har historikerne satt hele Stalin - epoken inn på et slags sidespor.
 11. Men det er et sidespor at Bratterudsaken kobles til en slik uenighet.
 12. Men oversetter er han altså, skrivingen er et nødvendig sidespor fordi oversetteren skal være lojal mot en annen, den som selv skriver skal være lojal mot seg selv.
 13. Mye tyder på at KGBvirksomheten har vært den mest betydningsfulle, mens efterretningsvirksomheten til fordel for Irak betegnes mer som et sidespor.
 14. NYE beregninger viser at det vil koste 7,6 milliarder kroner å forlenge NordNorgebanen fra Fauske til Tromsø - med sidespor til Harstad.
 15. Når Stortingets samferdselskomite før påske avgir sin innstilling om jernbanepolitikken, vil et flertall i Stortinget mene at det nå ikke bør fattes noe prinsippvedtak om bygging av NordNorgebane fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad.
 16. Og hun kom da også inn i ekspressfart fra et sidespor og hadde utrolig mye å skuffe på i de siste harde maratonkilometerne.
 17. Regjeringen vil ikke nå invitere Stortinget til å fatte prinsippvedtak om bygging av NordNorgebanen fra Fauske til Tromsø, med sidespor til Harstad.
 18. Toget ble kjørt inn på et sidespor, og de 200 passasjerene evakuert.
 19. Ullensakers tomter ligger imidlertid adskillig nærmere Oslo, og det er dertil gode muligheter for sidespor fra jernbanen.
 20. Det var et sidespor, men Norvik fikk satt det hele pent på plass.
 21. Forslaget om omsorgslønn har kjørt debatten om eldreomsorgen inn på et sidespor.
 22. Jeg innrømmer at vi har vært inne på et sidespor, sier Tore Hoff ved skiskytterkontoret, men vi våknet med et brak i Oberhof og foran TVskjermene der vi har sett hva som foregår i Seefeld.
 23. Aftenpostens referat fra debatten om statsselskapene og Norske stål i Stortinget 28/2 er dessverre konsentrert om et sidespor i denne viktige sak for norsk stålindustri.
 24. Akkurat denne vognen ble imidlertid koblet fra de andre og kjørt inn på et sidespor, hvor den ble stående inntil det smalt.
 25. Arbeidstoget kjørte inn i ekspressens første vogn fra et sidespor - i samme fartsretning.
 26. Den er virkelig kommet inn på et sidespor, selv om de teknisk delegerte gjør alt for å spore vekk skøytetakene, og takk for det.
 27. En gammel Frognertrikk vil bli plassert på et sidespor på Stortorvet der de vedtatte torvplanene forutsatte en uteservering fra restaurant eller kaffebar.
 28. En viss opposisjon vil det være, men den blir fort frustrert vekk eller satt på sidespor.
 29. Engelskmannen John Schlesinger spekulerer - han beveger seg på så mange sidespor og villstier at tilskueren kan bli litt sårbent i øyeplet.
 30. Et provisorisk sidespor er lagt ned til et lokomotiv som sporet av for vel fjorten dager siden ved Viul, og onsdag skal det opp på skinnene igjen.
Similar words:
engsideshow
norsideror
engside car
engsidesman
engsidestep
norsidepost
norsider
Your last searches:
 1. sidesporLast searches

# NAL Term
1 Flag tolerar
2 Flag försändelse
3 Flag medarbeidersamtale
4 Flag bordduk
5 Flag nalkas
6 Flag sis
7 Flag bestämd
8 Flag sh
9 Flag fees
10 Flag raid
11 Flag consejero matrimonial
12 Flag dowel
13 Flag fjellkløft
14 Flag promenade
15 Flag överensstämmande
16 Flag golden mean
17 Flag symptom på noe
18 Flag sannolikhet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1724 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3544 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7488 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8178 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2172 - seconds.

mobiltelefon