logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for sig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsig
enggeneral [?]: himself
spageneral [?]: a sí mismo
swegeneral [?]: själv
Derived terms:amatørmessig, avsigende, avsigelse, oppsigelse, oppsigelsessøknad, begrepsmessig, bli disig, budsjettmessig, liten sigar, sigar, sigarett, sig, sighet, design, designe, designer, disig, disighet, erfaringsmessig, faren over-signal, faresignal, forutsigelse, forskriftsmessig, forfatningsmessig, forutsigbar, forutsigende, gi ett signal, gentlemansmessig, hammer og sigd, havanasigar, hissig, insignier, intetsigende, kjenslemessig oppførsel, kjenslemessig tilstand, konsignent, konisignere, kontraktsmessig, kontrasignere, kontrasignering, monsignore, motsigende, motsigelse, nødsignal, uimotsigelig, utforutsigbar, orakelmessig, urettmessig gods, urettmessig, urettmessig skaffet, [Show less / more]
Example:
 1. 15 / 5 På Gimle befant det sig åtte frontkjempere.
 2. Berge Prince eies av Sig. Bergesen d.y.
 3. De anskuelser som en kraftig and netop nu paa en ligesaa genialsk som interessant maate fremsatte i et offentlig blad, maatte nødvendigen lægges merke til, og man vilde kun skjænke deres forfatter liden opmerksomhed og hans mening liden anerkjendelse, ifald man vilde beslutte sig til straks at skride til sagens avgjørelse.
 4. De finder altsaa, at der er scenisk Virkning i min Tragedie, De vil lade den opføre ? - Jeg vilde gjerne, hvis der ikke var rent ydre Grunde, som stillede sig iveien. - Rent ydre Grunde ?
 5. De leve christelig og nære sig af Wrag.
 6. Den ledende tanke ved valget var ønsket om paa en pregnant maade at støtte konge og regjering og tilbagevise den fraktion, der kalder sig konservativ, men stiller sig i opposition til regjeringen.
 7. Dersom altsaa den ægteskabelige Kjærlighed ikke kan rumme al den første Kjærligheds Erotik i sig, saa er Christendommen ikke Menneskeslægtens høieste Udvikling,...
 8. Det har da viist sig, at enhver æsthetisk LivsAnskuelse er Fortvivlelse, det kunde derfor synes at være det Rigtige at foretage Bevægelsen, hvorved det Ethiske kommer frem.
 9. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdyktigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.
 10. Det viser sig altsaa, at enhver æsthetisk LivsAnskuelse er Fortvivlelse, og at Enhver, der lever æsthetisk, er fortvivlet, enten han saa veed det eller ikke.
 11. Ethvert Menneske, hvor ringe begavet han end er, hvor underordnet hans Stilling i Livet end er, har en naturlig Trang til at danne sig en LivsAnskuelse, en Forestilling om Livets Betydning og dets Formaal.
 12. I denne søde juletid Bør man sig ret fornøie Og bruge al sin kunst og flid Guds nåde at ophøie.
 13. Ikke en håndsbredd at se fremfor sig.
 14. Jeg vil derfor raade min Herre, at, saasom han have smaa Døttre, at han udi sin HuusCatechismum indrykker denne Artikel, at de skal tage sig i vare for all for megen HundeKierlighed.
 15. Meningen med denne her i Landet første Hundeudstilling var, der ved muligt at bidrage noget til at forhøje Interessen for at bibeholde og sørge for at skaffe sig Hunde af rene Racer, idet man ved de uddelte Præmier har villet betegne og udhæve de Dyr, man fandt mest skikkede til, efter ydre Kjendetegn og mulig Oplysning om deres Herkomst, at producere rene racer.
 16. Nordens Høitidsstund er kommen, aabnet har sig Palmes Hal.
 17. Paa brede aasers basis, baaret av slanke søiler, reiser sig mørk over sletten Vestre Bærums Akropolis.
 18. Saa jeg skal have den Ære at sidde ved Siden af Gaasen, sier han, idet han sætter sig ved Bordet.
 19. Slot over slot sig bygger !
 20. Til de Drikke, der uden at indeholde Alkohol virker mildt stimulerende, og derfor har erobret sig en betydelig Plads over omtrent hele den civiliserede Verden, hører foruden Kaffe og The også chokolade.
 21. Vor taktik var og vil blive, uttalte han i 1891, forsaavidt jeg faar nogen indflydelse paa den, at forsøge at samle alle konservative elementer i den norske nation, og af dem er der ikke faa, som kalder sig venstremænd.
 22. Det foreligger ingen planer i ledelsen i Sig. Bergesen d.y. & Co.selskapene Bergehus og Sigmalm om private oppkjøp av aksjer i de to selskapene, sier skipsreder Petter Sundt i Sig. Bergesen d.y. & Co. til Aftenposten.
 23. Det norske skipet Berge King er ikke berørt av de angivelige krigshandlingene på Khargøya, opplyser direktør Ingolf Stangeland i rederiet Sig. Bergesen d.y. & Co. til Aftenposten.
 24. Enhver dannet Kristianenser over 30 vil levende kunne erindre den tid, da de bildende kunstnere indskrænkede sig til at give enkelte gjæsteroller i Kristiania, sier Jæger.
 25. Et av våre prosjekter er å lage en detaljert oversikt over hvor skandinaviskættede amerikanere befinner sig i USA, og hvorledes kjøpekraften er i de største norskættede områdene, sier Elin Bolann.
 26. Mannen hadde planlagt flukten fra Polen meget godt, og han har også fått hjelp, sier Bjørn Holst i rederiet Sig. Bergesen d.y. & Co. Arbeidskamerater på verftet hadde skrudd ham inn i et rom bak takplatene i sykelugaren ombord.
 27. Nu dette vilde i og for sig interressere mig ; men det eneste var at jeg ikke i det hele kan sympatisere med hans Meninger.
 28. Nu kan hela mänskligheten börja känna sig som judar.
 29. När kärnvapnen blir i portföljstorlek och terroristerna skaffer sig dem - vad händer då ?
 30. Vi er i Sig. Bergesen d.y.gruppen absolutt fornøyd med resultatet for 1983, sett i relasjon til det generelt vanskelige markedet.
Results found in Swedish dictionary
swesig
engreflexivt pron. - sg. [o]: itself
reflexivt pronomen [o]: himself, herself, oneself, themselves
norreflexivt pron. - sg. [o]: seg
spareflexivt pron. - sg. [o]: se, se ... a sí mismo
reflexivt pronomen [o]: se
Synonyms:egen, själv
Derived terms:påberopa sig, acklimatisera sig, ackommodera sig, ådra sig, ägna sig, ägna sig åt, akta sig, akta sig för, amatörmässig, ändra sig, andraklassig, ångra sig, anmäla sig, anpassa sig, anpassa sig till, ansluta sig, ansluta sig till, ansluta sig till en fackförening, anstränga sig, anstränga sig för att kunna höra, arta sig, åsamka sig, åta sig, åter resa sig, åter sluta sig till, åter visa sig, återanpassa sig, återförena sig med, återhämta sig, återhämta sig från, av sig själv, avhålla sig, avhålla sig från, avlägsna sig, avlägsna sig försiktigt, avpassa sig, avreagera sig, avsäga sig, avskilja sig, avteckna sig, avteckna sig mot, bana sig väg, bära sig åt, bättra sig, befinna sig, bege sig, bege sig mot, begreppsmässig, behärska sig, bekänna sig till, [Show less / more]
Similar words:
engsi
engsic
engsigh
engsign
engsin
engsing
engsip
Your last searches:
 1. sigLast searches

# NAL Term
1 Flag elegant
2 Flag ökänd
3 Flag deificación
4 Flag avstamning
5 Flag omlindad
6 Flag set
7 Flag Sikh
8 Flag appropriate
9 Flag knopp
10 Flag befriende
11 Flag injusto
12 Flag fjærløs
13 Flag sälja på gatan
14 Flag ofrälse
15 Flag hablar con excesiva efusión de
16 Flag slå seg løs
17 Flag nemlig
18 Flag narsissist

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8941 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2338 - seconds.

mobiltelefon