logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for sikel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsikel
engnumismatikk [n]: shekel
spanumismatikk [n]: siclo [m]
swenumismatikk [n]: sikel
Anagrams:sikle, eksil, ilske, kisel, slike, silke, sklie, sleik
Example:Du begynner på en sikel, jeg på 2000.
Results found in Swedish dictionary
swesikel
engnumismatik [n]: shekel
nornumismatik [n]: sikel
spanumismatik [n]: siclo [m]
Anagrams:silke
Wiki:Sikel, ""vikt"", särskilt för guld och silver hos hebréer, assyrier och babylonier, under antiken, då ännu ädla metaller uppvägdes som penningbetalning, innan präglat mynt hade kommit i bruk. Sikelns penningvärde växlade under olika tider, men redan i Moseböckerna syns, att det vid tiden för deras författande var fixerat med underordnade penningvärden, dock svårt, nästan omöjligt att reducera till modernt myntvärde. Rätt tidigt gjordes skillnad mellan ""guldsikel"" och ""silversikel""; den senare förhöll sig till den förra ungefär som 1 till 20.
Similar words:
norsirkel
norsigel
norsine
engsinew
norsingel
engsisal
norsinke
Your last searches:
  1. sikelLast searches

# NAL Term
1 Flag retardado mental
2 Flag joder
3 Flag lancear
4 Flag grav
5 Flag largar
6 Flag ladrar
7 Flag poner en pilas
8 Flag leseverdig
9 Flag ouppmärksamhet
10 Flag melkeurt
11 Flag fruktträdgård
12 Flag uppstart
13 Flag selvopptatt mann
14 Flag betydningslære
15 Flag ögon-
16 Flag alas
17 Flag vattenpöl
18 Flag trettonde

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 22 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1223 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 396 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1051 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3854 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4722 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4935 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4072 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4716 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8326 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1567 - seconds.

mobiltelefon