logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for silo:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
Results found in Norwegian dictionary
norsilo
engagriculture [n]: silo
spaagriculture [n]: silo [m]
sweagriculture [n]: silo
Derived terms:ypsilon, silofôr
Wiki:Silo er en tank eller bygning for lagring av korn, sand, sement, kraftfôr eller andre egnede produkter i bulk. En silo kan være laget av metall eller i armert betong. Siloen fylles fra toppen, mens uttak skjer fra bunnen.
Example:
 1. På dette vellykkede toktet bombet flyene fra luftforsvaret en silo og andre forhåndsbestemte mål og forårsaket betydelige ødeleggelser, het det i meldingen, som ble avlyttet i Nicosia på Kypros.
 2. De følger Hannas eksempel, hun som ga sin lille Samuel til helligdommen i Silo.
 3. Den cirka 60 år gamle gårdbruker Knut Brynestad fra Olden i Nordfjord, omkom da han falt ned i en silo på gården mandag eftermiddag.
 4. Derefter sildrer og raser brikettene ned i en silo som tar 30 tonn.
 5. I tørketiden får de tilskuddsforing i form av høy og silo og et spesielt treslag.
 6. Jeg har to travere, og de tåler ikke å mye gress fra silo, sier bonde Olaf Egeland.
 7. Man tenker seg at vasspesten enten kan tørkes eller legges i silo.
 8. Også hele avdelingen av høy og silo gikk med i brannen som storbrann nummer 11 i Ringsaker hittil iår.
 9. Syv bønder i Vindafjord kommune er anmeldt til politiet for ulovlig utslipp fra silo, melder Haugesunds Avis.
 10. Ulykken skjedde fordi firmaet hadde montert en silo med 70 tonns kapasitet, uten å beregne styrken på stålkonstruksjonen som tidligere bar en 22 tonns silo.
 11. Vi traff imidlertid hesjere på Vik ved Mandal, og lurte på hvorfor ikke de også puttet høyet i silo som de fleste andre gjør.
 12. I matveien vil vi satse på en restaurant med helsekost og en restaurant med vanlig kost, men hvor kjøttet ikke kommer fra dyr foret opp på silo, men fra vilt og dyr som har fått biodynamisk for.
 13. Det kan innebære at bonden i onna må begrense bruk av høy og korntørkeren, eller at gårdbrukeren må investere i nye vifteanlegg og nye lagersteder for gjødsel og silo.
 14. Eeva Liisa poserer i en ladylike kjole fra Silo som er inspirert av Wallis Simpson.
 15. Fordi SS25 raskt kan kjøres til nye utskytningssteder, er den også mindre sårbar enn de rakettene som står fast i silo.
 16. Fra dagbruddene går turen gjennom en silo, og så er malmen klar for knusing, flotasjon, rensing og filtrering.
 17. Fra denne næringsgrenen tok forurensningen virkelig fart med bruk av silo, kraftfor og derav følgende blautmøkk, og en tiltagende bruk av kunstgjødsel.
 18. Saken dreide seg om plassering av fjøs og silo på klagerens eiendom i Herjangen.
 19. Seks av dødsulykkene hittil iår skjedde i forbindelse med bruk av traktor, mens fem av ulykkene skjedde under arbeide ved silo.
 20. Traktorer og hesjer og silo og stutekalver som, forgjeves, forsøker seg på kvigene.
 21. USA har forøvrig aldri avfyrt noen slik rakett fra en operativ silo, men bare fra spesielle prøvefelter.
 22. USAs omstridte MXrakett ble fredag for første gang skutt opp fra en underjordisk silo av den type som vil bli brukt i en krigssituasjon.
Results found in Spanish dictionary
spasilo
engagriculture [n]: silo
noragriculture [n]: silo [u]
sweagriculture [n]: silo [u]
Synonyms:
 1. granero, hórreo, panera, pósito, troj, almacén, depósito
 2. lagar, bodega, almazara, cava, almijar, tino, trujal, trullo, cueva, sótano, cripta, subterráneo, bodegón, despensa
Derived terms:asilo, asilo de ancianos, asilo político, dar asilo, ípsilon, silogismo, forraje conservado en silo
Anagrams:liso
Wiki:Un silo es una estructura diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel; son parte integrante del ciclo de acopio de la agricultura. Los más habituales tienen forma cilíndrica, asemejándose a una torre, construida de madera, hormigón armado o metal. El diseño, inventado por Franklin Hiram King, emplea por lo general un aparejo mecánico para la carga y descarga desde la parte superior.
Results found in Swedish dictionary
swesilo
engagriculture [n]: silo
noragriculture [n]: silo
spaagriculture [n]: silo [m]
Derived terms:ypsilon
Wiki:En silo är en förvaringsbyggnad konstruerad som en enda stor behållare. Silor används för att förvara bulklast som lätt kan hällas in och ut, såsom säd, socker, djurfoder och cement. Äldre spannmålsmagasin och lagerhus, där säden förvarades i säckar eller bingar, började under slutet av 1800-talet att ersättas av silor.
Similar words:
spasito
spasiglo
engsilk
norsile
engsill
norsild
norsil
Your last searches:
 1. siloLast searches

# NAL Term
1 Flag sabbatical
2 Flag bourgeoisie
3 Flag sparv
4 Flag jeopardize
5 Flag filtrering
6 Flag loj
7 Flag level
8 Flag Iowa
9 Flag implacable
10 Flag ste
11 Flag partielt
12 Flag baby
13 Flag gytjebad
14 Flag fun
15 Flag friköpa
16 Flag due
17 Flag count
18 Flag yard

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 359 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2298 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1263 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4114 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5258 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4360 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4980 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8827 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1675 - seconds.

mobiltelefon