logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sinnstilstand:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsinnstilstand
enggeneral [?]: state of mind
spageneral [?]: estado de la mente
swegeneral [?]: sinnestillstånd
Synonyms:affekt, emosjon, fornemmelse, følelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, opplevelse, sensibilitet
Example:
 1. Det er typisk for hans sinnstilstand at han måtte degradere partneren, enten fysisk eller verbalt.
 2. Bekymret fordi han ante hvordan min sinnstilstand var, og nå var han redd jeg ikke var i stand til å kjøre bil.
 3. Det kan gå på ens egen sinnstilstand, en blanding av mollstemte drag og gledestoner, sier Veslemøy Nystedt Stoltenberg.
 4. Disse totalt forskjellige beskrivelser av den drapstiltalte 44 år gamle musikklæreren fra Narvik ble benyttet av de forskjellige vidner som ble bedt om å karakterisere den tiltaltes sinnstilstand under rettsforhandlingene i Hålogaland lagmannsrett.
 5. Hans sinnstilstand kunne alltid avleses i blikket.
 6. I religionshistorien omtales en betemt sinnstilstand som sjelens sorte natt.
 7. Jeg har laget rolig, vakker musikk når jeg egentlig har vært helt på tuppa, men det er klart det må være sammenheng mellom den indre sinnstilstand og det uttrykket bevisstheten min gir seg gjennom musikken.
 8. Kanskje Alexis i sin nåværende sinnstilstand helt vil glemme å spørre efter innholdet i herr Stigens lommebok og pengeskap.
 9. Når en psykoterapeut i korttidsterapi kommer inn i bildet, er det for å hjelpe en person med vedkommendes sinnstilstand og peronlighetsstil.
 10. Organisasjonen er jo 100% sikker på hans sinnstilstand i alle år.
 11. På bakgrunn av at hun nylig valgte det siste av disse alternativene, vil en Freud kune finne de andre alternativene opplysende når det gjaldt hennes sinnstilstand.
 12. The Observerjournalisten Mirian Gross, som laget et intervju med Svetlana i den kjente Londonavisen i mars iår, sa i britisk fjernsyn fredag at Svetlana hadde arbeidet seg inn i en sinnstilstand hvor hun mente det ville være bra å dra tilbake til SovjetUnionen.
 13. At Juklerød fremdeles oppholder seg på Gaustad, skyldes hans sinnstilstand idag og ikke diagnosen fra 70årene, hevdet Tjomsland.
 14. De gir et særdeles godt bilde av saksøker Juklerøds sinnstilstand i tiden før den andre tvangsinnleggelsen i 1974.
 15. Han har ført seg selv som bevis på sin sinnstilstand, sa Asbøll.
 16. Nærmest en sinnstilstand, et sted å være for barn og voksne som kan leke sammen.
 17. De skal blant annet uttale seg om den sinnstilstand Arne Treholt kan ha vært i da han avga sine forklaringer for overvåkingspolitiet den første tiden efter at han ble arrestert på Fornebu i januar ifjor.
 18. Det heter Oppvåkningen og kan være et svalende medikament for Vold i den opphissede sinnstilstand han efter sitt innlegg å dømme befinner seg i.
 19. En slik sinnstilstand gjør dem mer mottagelige for sykdommer.
 20. Fengselsskolen har vært i denne sinnstilstand siden august ifjor.
 21. Foreldrenes sinnstilstand, deres psykiske problemer, hemninger og fortrengninger, dukker opp igjen hos barn.
 22. Ja, da kan mye sies om din helseog sinnstilstand.
 23. Jazzens rytmer strider mot menneskesinnets normale behov, og fører menneskene inn i en abnorm og nedbrutt sinnstilstand...
 24. Lillesæter understreker at politiet på grunn av mannens sinnstilstand ennå ikke har opptatt forklaring om alle detaljer, blant annet hva han siktet efter da han skjøt.
 25. Som sagt - les den som det den er - en brutal beretning, og lån den ikke bort om De er usikker på den andre personens sinnstilstand.
Similar words:
norsivilstand
Your last searches:
 1. sinnstilstandLast searches

# NAL Term
1 Flag slukke
2 Flag ridekunst
3 Flag anse
4 Flag fulcro
5 Flag lojalitet
6 Flag kirurg
7 Flag frekkhet
8 Flag silage
9 Flag liberal
10 Flag tumultuoso
11 Flag suckling
12 Flag teniente
13 Flag soldat
14 Flag culatazo
15 Flag merrymaking
16 Flag negación
17 Flag lavanco
18 Flag rotfylla

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 125 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1866 - seconds.

mobiltelefon