logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sivilisert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsivilisert
engnasjon [a]: civilized
behavior [a]: refined, mannerly, civilized
spanasjon [a]: civilizado
behavior [a]: culto, civilizado, refinado
swenasjon [a]: civiliserad
Derived terms:usivilisert, usivilisert menneske
Example:
 1. KGBister, kaller han dem og sier at kommunistpartiet ikke burde få mer enn 12 prosent i et sivilisert land som Frankrike, i likhet med USA og Storbritannia.
 2. Norge ønsker å være en sivilisert nasjon som respekterer Folkeretten.
 3. Dere har jo attpåtil satset på noe så sivilisert som jernbanen i deres såkalte villmarksprogram ?
 4. Like sivilisert som deres forhold var om dagen, like primitivt og destruktivt var det om natten.
 5. Verdens lovlydige nasjoner må på den ene eller annen måte sette en stopper for den barbariske terrorisme, som truer grunnlaget for alt sivilisert liv.
 6. Av en eller annen grunn anser vi det for mer sivilisert å sperre folk inne i ett år, enn for eksempel å stinge dem gjennom hånden, som våre råbarkede forfedre foretrakk.
 7. Derimot er den mer sivilisert i Arbeiderpartiet enn i de fleste andre partier.
 8. Det er en type mistenkeliggjøring som ikke bør være legitim i en sivilisert debatt i en sivilisert avis.
 9. Det gir oss sivilisert status.
 10. Ekteskapet er i likhet med den private eiendomsrett en grunnleggende faktor i et sivilisert og livskraftig samfunn.
 11. Er vi rett og slett bare dyr som mer eller mindre tilfeldig har lært oss å gå på to, og som ikler våre nedarvede handlinger en sivilisert sprogdrakt ?
 12. Han er restaurantdirektør på Ambassadør i Camilla Colletts gate ; en mer sivilisert kombinasjon finner man neppe i Oslo.
 13. Han opplyser at Norge ønsker å være en sivilisert nasjon som respekterer folkeretten.
 14. Her på berget var man ikke fullt så sivilisert, så ved hestetingene var ikke hovedattraksjonen kappridning, som også ble arrangert, men hestekampene.
 15. Hvis Norge vil gjøre krav på å være et sivilisert foregangsland, bør vi vise den tallrike og stadig økende skare av kritikere ute at vi er like humane mot varmblodige medskapninger i havet som mot dem som beveger seg på land.
 16. Høflig og sivilisert skal det foregå.
 17. Ifølge NTA vil en atomkrig føre til brått opphør av alt sivilisert levesett, overhodet ingen forutsetninger for effektiv medisinsk hjelp, solformørkelse, store skader på ozonlaget med vesentlig større kreftfrembringende ultrafiolett stråling og en rekke andre ødeleggende konsekvenser.
 18. Ikke noe sivilisert land er vel mer værherjet enn vårt, generende nært Nordpolen som det nå engang ligger.
 19. Man kan vanskelig finne et annet sivilisert samfunn hvor enhver innsats blir verdsatt likt, og pengenes makt viker for menneskelighet.
 20. Obersten sa at prosjektet var en sivilisert begivenhet, ikke terrorisme, som journalister vanligvis skriver om oss.
 21. Sammenkomsten i London vil bli svært så sivilisert, for de andre vet at Reagan i et valgår ikke vil være til å rikke.
 22. Senere vil vi ta opp hva som kan gjøres for at dette levende budskap til fremtiden skal bli verdig en sivilisert verden.
 23. Sivilisert, kulturelt og interessant vil havnesjefen ha det når han skal reise.
 24. Sivilisert underholdning, en slags kjappere utgave av Agatha Christieskolen i engelsk film og fjernsyn.
 25. Storparten av Europa var lite sivilisert da Romerriket gikk til grunne i vest, og middelalderen satte inn, sa Helle.
 26. Vi har vitterlig å gjøre med frihetens stolte og tradisjonsrike realiteter i et meget sivilisert land.
 27. Alkoholomsetning verdig et sivilisert og kulturelt folk som vårt eget.
 28. Jeg svarte til dommerne at det ikke finnes noe sivilisert land i verden, hvor det ikke er tillatt å treffe sine venner i en privat leilighet, fortalte Walesa.
 29. Den var sivilisert, fikk bo i huset, hadde sin egen seng, og fikk maten servert på fat.
 30. Det er selvsagt viktig, et sivilisert samfunn kan ikke tillate kriminelle handlinger selv om det skjer under dekke av å være utslag av politisk misnøye.
Similar words:
norsivilisere
norsivilist
norsivilrett
norsivilkledd
norsimulert
spasimilicuero
norsignalisere
Your last searches:
 1. sivilisertLast searches

# NAL Term
1 Flag catalogue
2 Flag bildligt
3 Flag inte missunna
4 Flag superintendent
5 Flag commander
6 Flag optisk
7 Flag inclinarse a
8 Flag knasing
9 Flag llegar
10 Flag ryck
11 Flag superintendent
12 Flag parafras
13 Flag befinne seg
14 Flag cebador
15 Flag andelshytte
16 Flag inställnings-
17 Flag skabrös
18 Flag villede

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 510 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3008 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 713 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1372 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4242 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5126 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5404 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4510 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5097 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9053 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1579 - seconds.

mobiltelefon