logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sjef:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsjef
engforetak - mann [n]: manager, administrator, president, boss [informal], head
business company - woman [n]: boss [informal], head, manager, manageress, administratrix, president
man [n]: chief
woman [n]: chief
spaforetak - mann [n]: director [m], gerente [m], administrador [m], jefe [m], patrón [m]
business company - woman [n]: patrona [f], jefa [f], directora [f], administradora [f]
man [n]: jefe [m]
woman [n]: jefa [f]
sweforetak - mann [n]: chef
Synonyms:
  1. anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse)
  2. general, offiser
  3. hjernemasse, hjernestammen, intelligens, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, små grå, storehjernen, tanke
Derived terms:foretakssjef, kassasjef, personellsjef, politisjef, rekruttert sjefspersonale, stabssjef, stedfortredende departementssjef, sjefe, banksjef, kvinnelig sjef, reportasjefilm, sjefete, sjefssykepleier, økonomisjef, innkjøpssjef, reklamesjef, salgssjef, produksjonssjef
Anagrams:fjes
Example:Hitlers beste snikmorder og sjef for Thule Okkulte Selskap.|Sjef.|Hun er designet etter sjef-|Jeg sier "du der" eller "sjef".|Javel, sjef.|Sjef.|Hans egen sjef innrømmer det.|Din sjef er bare politimester-|Marsellus, min mann, din sjef, ba deg ta meg med ut og atspre meg.|Sjef.
Similar words:
norsjel
norsjag
norsjah
norsjal
norsjefe
norsjeik
norsjekk
Your last searches:
  1. sjefLast searches

# NAL Term
1 Flag grina
2 Flag antikonformistisk
3 Flag viviseksjon
4 Flag arme
5 Flag giratorio
6 Flag ciega
7 Flag detract from
8 Flag templo
9 Flag gola
10 Flag smyga
11 Flag montage
12 Flag slipper
13 Flag pseudo-
14 Flag kodein
15 Flag skyffling
16 Flag sende videre
17 Flag Antigua
18 Flag industriell

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1685 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2271 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3442 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9679 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3244 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4048 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6744 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7445 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8126 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2420 - seconds.

mobiltelefon