logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for skala:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskala
engmål - vekt [n]: scale
geography [n]: scale
løk [v]: skin
botet [v]: peel, pare
frukt [v]: peel, pare
spamål - vekt [n]: báscula [f], escala [f]
geography [n]: escala [f]
løk [v]: pelar
botet [v]: pelar
frukt [v]: pelar
swemål - vekt [n]: skala
Synonyms:
 1. avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, størrelse, tykkelse
 2. badevekt, bakevekt, ballast, bilvekt, byrde, kraft, myntvekt, måleapparat, skålvekt, trykk, tyngde, veieinstrument, veieredskap, vekt, vektskål, vektstang
 3. begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, utbredelse, vidde, volum
Derived terms:glidende skala, i stor skala, storskala, toneskala, prisskala
Anagrams:kalas
Wiki:Skala kan referere til: - Logaritmisk skala - Mohs skala, for materialers hardhet - Meteorologiske skalaer: - Beauforts skala, for vindstyrke - Saffir-Simpson-skalaen, for orkaner - Synoptisk skala, en horisontal størrelsesskala - Skala (musikk) - Naturell skala - Tempererte skala - Diatonisk skala - Dur - Kromatisk skala - Modal skala - Moll - Seismiske skalaer: - Europeisk makroseismisk skala - Mercalliskalaen - Richters skala - Navn på byer: - Skala (Hellas) - Ska?a - en by i Polen.
Example:
 1. Ventepoeng, det vil si alderspoeng, for søkere til videregående kurser skal gis efter samme skala som til grunnkurser.
 2. Behovet for hjelp i området har vært stort helt fra flyktningene begynte å strømme over grensen i større skala i 1982.
 3. Det gikk jo direkte på personlig lederutvikling ; hvordan få en leder til å funksjonere på en bredere skala, bli bevisst på et lederskap som skal komme hele organisasjonen til gode, konfliktløsende ledelse i krise, forventningspress, og ikke minst i kirkelig sammenheng finne ut om den makt man sitter med.
 4. Hvordan vil du plassere Janatapartiets økonomiske politikk på en høyrevenstre skala ?
 5. I sandinismens Nicaragua pågår det akkurat nå et folkemord i massiv skala av Atlanterhavskystens befolkning av miskitos, sumus og rama indianere, samt kreoler og ladinos fra henholdsvis den svarte og hvite befolkningen.
 6. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen er organisert for å bygge ut kraft i stor skala.
 7. På en skala som går fra null til ti ville jeg si at sannsynligheten for at det kunne være snakk om lavt blodsukker, lå på mellom to til tre på skalaen.
 8. Som arbeidsløs havner men nederst på den sosiale skala.
 9. Synet på utroskap kan plasseres på en skala fra et liberalt, som godtar at utroskap normalt vil forekomme i langvarige samlivsforhold, til et strengt fordømmende og absolutt forbud.
 10. Vi kunne fått minst det dobbelte, men vi er ikke interessert i å drive handel i stor skala.
 11. 1970årene var tiåret da man verden over tok opp internasjonal forsikringsvirksomhet i større skala, og da i særlig grad reassuranse.
 12. 20 av Oslos 40 bydeler slår iår til med arrangementer på hjemmebane i større eller mindre skala.
 13. AgerHanssen understreket at det ennå er for tidlig å si om denne prosessen vil være økonomisk i så stor skala som det vil bli snakk om ved en eventuell utbygging på Haltenbanken.
 14. Andre norske interesser har satset på cruisefart i mindre skala.
 15. Bare eftertiden vil kunne se hvor på denne skala sannheten om det som skjer befinner seg.
 16. Baskisk separatistbevegelse, klart på venstresiden av politiske skala.
 17. Biskopene henviser til at 20 prosent disponerer en større del av den amerikanske velstand enn de samlede inntekter for de 70 prosent som befinner seg lavest på den økonomiske skala.
 18. Campingvogner skal føres opp særskilt under post 58b og efter samme skala som bilen.
 19. De ble målt til 6,0, 5,9 og 5,7 på Richters skala.
 20. De første prøver av utstyr i full skala der denne brønnen skal benyttes, vil efter planen begynne på forsommeren neste år.
 21. De mange og innviklede regler har medført at stadig flere ressurser er blitt satt inn i detaljkontroller i stedet for kontroll av fiffel og fusk i større skala, mener partiledelsen, som går inn for vesentlige forenklinger for såkalte vanlige mennesker.
 22. De såkalte nye skillelinjene fra begynnelsen av 70årene brøt opp den tradisjonelle plasseringen av partiene på en endimensjonal skala fra høyre til venstre.
 23. De timelønnede renholderne i de private renholdsbedriftene lønnes idag efter en skala på fire trinn, der topplønn efter fire år er en timelønn på kr. 42,35.
 24. Den liberale organisasjon Americans for Democratic Action gir ham 80 poeng på en skala fra 0 til 100, Mondale får 92 og senator John Glenn 65 poeng.
 25. Den tid det er mulig å varsle værfenomener på forhånd er blant annet avhengig av fenomenets dimensjon eller skala.
 26. Dens grunnlegger, koreaneren pastor Sun Myung Moon, som strengt tatt burde omtales som profet og ikke som prest, har vært gjenstand for hele den skala av beskyldninger fra religionsforfølgelsenes arsenal fra seksuelle utskeielser til kidnapping.
 27. Der kom man igang i stor skala med rekrutter i 1918.
 28. Dessverre må vi bare innrømme at USA er det landet som har brukt atombomben i praksis 2 ganger, og de fortsetter å produsere atomraketter i stor skala - på lik fot med Sovjet.
 29. Det er en meget bred skala av arbeidsoppgaver som blir tatt opp på denne måten.
 30. Det er ikke bare på årsdagen for skjelvet i 1923, 1. september, som det holdes øvelser i stor skala.
Results found in Swedish dictionary
sweskala
engmått - vikt [n]: scale
geography [n]: scale
lök [v]: skin
potatis [v]: peel, pare
frukt [v]: peel, pare
normått - vikt [n]: skala
spamått - vikt [n]: báscula [f], escala [f]
geography [n]: escala [f]
lök [v]: pelar
potatis [v]: pelar
frukt [v]: pelar
Synonyms:avstånd, bredd, dimension, djuphet, förhållanden, grad, höjd, längd, mängd, mål, omfång, portion, storlek, ballast, börda, kraft, tryck, tyngd, vikt, begränsning, format, innehåll, kaliber, kapacitet, område, proportion, register, räckvidd, spann, vidd, volym
Derived terms:avskalande, eskalation, glidande skala, i stor skala, oskalat ris, skalare, tonskala
Anagrams:kalas
Example:På en skala mellan 1 och 10, två.|Jag hade inte tid att göra den i skala eller att måla den.|Tänk om det som händer här händer på jorden i stor skala?|En av dem innebär att skala av ett palmblad-|Hon är infekterad i stor skala.|Nej, du tänker i för liten skala.|Tänker du tärna, skiva eller skala mig?|Pâ en skala frân ett till tio|Det kanske utkämpades i en stor skala-|Denna terapi handlar inte om att uppgradera sig på en skala.
Similar words:
sweskalv
norskalp
norskall
sweskapa
norskalk
norskald
sweskata
Your last searches:
 1. skalaLast searches

# NAL Term
1 Flag bländad
2 Flag engañifa
3 Flag coleccionista
4 Flag noventón
5 Flag chichón
6 Flag gångbana
7 Flag acantonamiento
8 Flag stress mark
9 Flag vissna
10 Flag traske
11 Flag vriste
12 Flag separación
13 Flag de usar y tirar
14 Flag kunnskapsrik
15 Flag a todo correr
16 Flag vakuumpumpe
17 Flag isjias-
18 Flag sneer

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 788 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3767 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 911 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1582 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4431 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5322 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5645 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4730 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5296 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9413 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1672 - seconds.

mobiltelefon