logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skatteflukt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskatteflukt
engtax [n]: tax shelter
spatax [n]: protección fiscal [f]
swetax [n]: skatteflykt
Example:
 1. Drives arbeidsplasser ut av byen, er det duket for ytterligere skatteflukt, noe utbyggingsplanene for Søndre Nordstrand nettopp har hatt som siktemål å bekjempe.
 2. Også Kristelig Folkeparti frykter ytterligere skatteflukt fra Oslo dersom det er riktig at en omtaksering fører til en så stor skatteforhøyelse.
 3. Påny er skattetrykk, skattemoral og skatteflukt kommet i fokus i Sverige.
 4. Biskop Krister Stendahl, som ifjor vendte hjem til Sverige efter mange års opphold i USA, erklærte nemlig i sin tale at skatteflukt kan være en synd.
 5. Ble ikke kanadisk film et kulturelt haleheng til Hollywood, en midlertidig skatteflukt for tannleger i Beverly Hills ?
 6. Bohman anklaget biskopen for å forkynne partipolitikk fra talerstolen, og forsøkte også å få biskopen til å forstå at det ikke er skatteflukt å flytte til utlandet med sine penger.
 7. Bygging i Marka, eller høy fortetning i randsonene, vil føre til en sterkere skatteflukt fra Oslo som følge av miljøforringelser, og det blir færre igjen til å løse sentrale oppgaver i Oslo.
 8. De siste måneder har vi sett mange nyhetsoppslag om filmplaner som skal finansieres med norsk kommandittkapital - for meg har dette mest av alt preg av skatteflukt.
 9. En annen biskop, Bo Giertz, er enig med Stendahl i at skatteflukt kan være synd.
 10. Gjennom skatteflukt får Sverige mindre mulighet til å hjelpe og bistå disse mennesker, tilføyde biskopen.
 11. På grunn av frykt for utflytting og skatteflukt fra hovedstaden, tviler han imidlertid på at det er riktig, slik Arbeiderpartiet ogsåforeslår, å innføre en ekstraskatt i Oslo på en prosent.
 12. Skatteflukt er noe helt annet, nemlig at man på ulovlig vis forsøker å unndra seg beskatning.
 13. Stendahl reagerte på at skatteflukt angivelig begynner å bli akseptert i visse kretser.
Similar words:
sweskatteflykt
norskattefut
norskarp lukt
norskattefri
norskattepliktig
norskattet
sweskarp lukt
Your last searches:
 1. skattefluktLast searches

# NAL Term
1 Flag engañar
2 Flag extasiar
3 Flag emeritus
4 Flag step
5 Flag algorithm
6 Flag sacar
7 Flag of two sorts
8 Flag spice
9 Flag de malla fina
10 Flag cloak
11 Flag trompet
12 Flag skrivning
13 Flag sende med
14 Flag avfasning
15 Flag energisk mann
16 Flag trene
17 Flag schismatic
18 Flag let through

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 437 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2296 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7653 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1552 - seconds.

mobiltelefon