logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skattet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norskattet
enggeneral [?]: selvforglemmende
spageneral [?]: estimado
swegeneral [?]: aktad
Synonyms:attraktiv, avholdt, etterspurt, ettertraktet, folkekjær, folkelig, godt likt, hipp, i skuddet, in, kul, moteriktig, omsvermet, persona grata, popularisert, populær, velsett, vennesæl, yndet
Derived terms:skatteterskel, oppskattet
Example:
 1. Balliol College, hvori den meget veltalende superembedsmannen i filmen helt klart er en skattet tidligere student.
 2. Daniel Strøm er en skattet akkompagnatør for mange sangere og er også kjent fra konserter i Kringkastingen.
 3. Danmarks dronning Margrethe II er kjent og skattet for sine mange talenter, blant dem sine kunstneriske.
 4. De fortjener å bli vurdert og skattet for den innsats de har gjort.
 5. Den var høyt skattet av folkene i Sjøforsvaret, efter opplysninger Aftenposten sitter inne med.
 6. Derfor kan de aktiva som hittil har gjort sørlandet til et skattet feriemål, nå gjøre landsdelen til et attraktivt etableringssted for nye bedrifter.
 7. Dette er en skattet forkledning for pensjonister.
 8. Efter det har han ikke deltatt i noe partis politikk, men vært en skattet medarbeider i kulturredaksjonene i aviser, tidsskrifter og forlag.
 9. Efter å ha vært en skattet småfuglmater i decennier, og hatt rikt besøk av våre små bevingede skapninger på brettet, står jeg med brettet fullt, og blåst for pippipbesøk !
 10. En mer skattet medarbeider skal man lete lenge efter.
 11. Han forberedte og gjennomførte årlige kurser i øreanatomi og ørekirurgi for blivende spesialister i ørenesehalssykdommer, og som universitetslærer var han en skattet foreleser for studentene.
 12. Han har vært - og er - en skattet foreleser i ulike fora og har hatt mange tillitshverv i faglig sammenheng.
 13. Han var - og er - en skattet kåsør i ulike foreninger og er også kjent for sine artikler om Norges tilblivelse og geologiske oppbygning i AMagasinet.
 14. Han var en høyt skattet medarbeider for Jiffy, og viste i sitt arbeide usedvanlig gode egenskaper for å samarbeide og forhandle, med en dyp forståelse for de ansatte og deres problemer.
 15. Han var en skattet forkynner og har deltatt i en rekke store stevner for misjonen gjennom disse årene.
 16. Hans rådgivning har vært høyt skattet av våre bergverk.
 17. Hun ble for et stort avispublikum skattet for sine tegninger av dagens kjente personligheter.
 18. Hun skattet av snaue 50 000.
 19. Knivmakertradisjonen har vært høyt skattet i Norge, og det norske knivstålet ble tidlig kjent langt utenfor våre grenser.
 20. Mørkleggingen har alltid vært et skattet virkemiddel for dem som har så meget å skjule som makthaverne i Kreml.
 21. Norsk Data har presset på for at selskapets ansatte ikke ved kjøpet blir skattet av den fordel de får ved å kjøpe Norsk Dataaksjer til en rimeligere penge.
 22. Norske tjenestepiker var høyt skattet de var sædelige, renslige og arbeidsomme !
 23. Nå har Cartier kommet med sin egen tilbehørserie i Norge, som forlengst er kjent og skattet på sydligere breddegrader.
 24. Skipsreder Petter C. G. Sundt sa til NRKDagsnytt fredag at rederiet skattet til Stavanger, og at de to kommunene Stavanger og Oslo deler skatten efterpå.
 25. Ved Ingrid Evang Reintons død har Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund mistet et av sin mest betydelige medlemmer, høyt skattet for sin innsats og sin vennesælhet.
 26. Brofoss var en hard negl, som nesten skattet folk ihjel, sier Lie.
 27. Alexander Haig var et kjent og skattet tilfelle i sin utenriksministertid.
 28. Arild Haga var i mange år en skattet forfatter ved våre faste revyteatre.
 29. Bak Gamla skjuler seg Gamle Christiania - høyt skattet av byens advokatstand på dagtid, og altså countryklubb om kvelden.
 30. Bernt Kr. Børresens Finn i hørespillet Gjøgleren går med en heltidsentertainer i maven, men tilbringer dagene med tall på et kontor hvor han er en skattet hoffnarr som aldri avanserer.
Similar words:
norskatte
norskatter
engskate
engskater
engskitter
norskabbet
norskadet
Your last searches:
 1. skattetLast searches

# NAL Term
1 Flag myke
2 Flag splittede tupper
3 Flag hängbro
4 Flag socially
5 Flag lära sig utantill
6 Flag med klaprende tenner
7 Flag indikere
8 Flag som et olja lyn
9 Flag nattdrakt
10 Flag ángel custodio
11 Flag desglose
12 Flag scorch
13 Flag nåde
14 Flag entusiastisk
15 Flag bafle
16 Flag arriero
17 Flag sandbank
18 Flag ond cirkel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 560 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8197 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1564 - seconds.

mobiltelefon