logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for skeptisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskeptisk
engtvil [a]: distrustful, distrusting, suspicious, incredulous, mistrustful, disbelieving, unbelieving, doubting, skeptical
spatvil [a]: desconfiado, receloso, suspicaz, incrédulo, escéptico, dudoso
swetvil [a]: skeptisk
Synonyms:
 1. paranoid
 2. tvilende, veiking, ubestemt, dubiøs, uviss, vaklende, usikker, tvilaktig
 3. mistroende
Example:
 1. Den moderne tid - hva nå det måtte være, for enhver tid er til enhver tid moderne - er ikke skeptisk, den er rastløs.
 2. Sosialistisk Ungdom er derimot skeptisk til at SV skal inngå listeforbund, stod det å lese i Aftenposten mandag 24. september.
 3. Den inntok til å begynne med en fullt forståelig skeptisk holdning, Men mine foreldre er liberale, og da det ble klart for dem at det ikke var noen som hadde hjernevasket eller presset meg til å konvertere, aksepterte de min beslutning.
 4. Departementet stiller seg skeptisk til om Sami Aigi driver realistisk.
 5. En fremmed kommer inn i skogen der de tre vennene holder til, og Lille Blå er meget skeptisk til dette besøket.
 6. Far var nok den som var mest skeptisk til mitt yrkesvalg, forteller hun.
 7. Ifølge tegninger vi har funnet, er Monolitten fundamentert på store granittblokker - Vigeland var skeptisk til betong - og granittblokkene går helt ned til fjellgrunnen.
 8. Jeg er ikke så skeptisk til de nye media, men til vår vilje og evne til å bruke dem riktig, sa Svenning.
 9. Jeg er interessert, men også meget skeptisk.
 10. Jeg er litt skeptisk til gehalten i utspillet fra Sigurd Verdal.
 11. Jeg er skeptisk til at slikt skal bli markedsvare, vurdert efter hvilken pikant historisk interesse det har.
 12. Jeg forstår synspunktene, men er skeptisk til aksjonsformen, sier biskop Andreas Aarflot.
 13. Jeg har forståelse for de synspunkter feltprestene forfekter i sitt brev om NATOs atomstrategi, men jeg er skeptisk til formen som aksjonen har fått.
 14. Jeg har ikke bokset et stevne på halvannet år, så jeg må medgi at jeg var litt skeptisk, men jeg har forberedt meg svært godt og føler meg i fin form.
 15. Jeg må innrømme at jeg har en skeptisk innstilling til kurser, seminarer og konsultasjoner.
 16. Jeg var først skeptisk til slike besøk, men er det ikke lenger.
 17. Jeg var veldig skeptisk til samarbeidet mellom våre folk og hjemmesykepleien.
 18. Jeg vet ikke, sier formann Mollen, men jeg er skeptisk.
 19. Konkurranse er sunt, men hvis banksjef Breiviks uttalelser vanligvis er så unøyaktige og misvisende, er jeg meget skeptisk til øvrige utsagn fra Oslobankens leder, sier Bodd, og henviser til et intervju med Breivik i Aftenposten fredag.
 20. Lord Carringtons uttalelser tyder på at han stiller seg skeptisk til de aggressive talemåter som er så vanlige hos president Reagan og enkelte andre politikere i NATOlandene, fremholdt avisen.
 21. Nei, for jeg var skeptisk selv også.
 22. Samarbeidet har gått over all forventning suverent, sier hun, enda hun på forhånd var en smule skeptisk og forutinntatt mot svensk profesjonalisme og verdensberømmelse.
 23. Samtidig er jeg også litt skeptisk til den enkle virkelighetsforståelse, som også gjelder i Høyre, at man ved å skille ut ett element i et hele og erstatte det med et annet, løser alle problemer.
 24. Synd at den yngre årgang av nordmenn stiller seg skeptisk til gamalost, sier Lønne.
 25. 41åringen var efter eget utsagn svært skeptisk til dette, men efter å ha fått noen drinker til innunder vesten ble han med på reisen.
 26. ANDRE inntar tydeligvis en langt mer fryktsom og skeptisk holdning til disse bestrebelser.
 27. Administrasjonen i landet og politiske ledere for alle fraksjoner har vært skeptisk innstilt til humanitære organisasjoner fordi de bl.a. var redde for politisk innblanding.
 28. Aftenposten har god grunn til å tro at man på venstrefløyen er særdeles skeptisk til alt som kan minne om en forsiktig justering av standpunkter for å finne frem til komiteens minste felles multiplum.
 29. Aksjonen ser også positivt på at all militær og chartertrafikk skal legges til Gardermoen, men er skeptisk til at støysvake charterfly skal kunne bruke Fornebu.
 30. Alt ialt er jeg derfor blitt mer og mer skeptisk til planene om en sammenslåing av sekretariatfunksjonene i Oslo og København.
Results found in Swedish dictionary
sweskeptisk
engtvivel [a]: distrustful, distrusting, suspicious, incredulous, mistrustful, disbelieving, unbelieving, doubting, skeptical
nortvivel [a]: skeptisk
spatvivel [a]: desconfiado, receloso, suspicaz, incrédulo, escéptico, dudoso
Synonyms:
 1. paranoid
 2. tvekande, velig, obestämd, dubiös, oviss, vacklande, osäker, tvivelaktig
 3. misstrogen
Derived terms:skeptiskt
Example:Jag vet hur skeptisk du är till Orgazmos popularitet.|Jag tänker vara mycket skeptisk när det gäller det här.|Ni är skeptisk?|Du ser skeptisk ut.|Ni har rätt att vara skeptisk.|Mulder, du låter lite skeptisk.|Jag är skeptisk.|Vissa av er har uppvisat en skeptisk attityd inför våra rapporter och foton.
Similar words:
sweskeptiskt
sweskepsis
norskepsis
engskeptic
norskeptiker
sweskeptiker
engskittish
Your last searches:
 1. skeptiskLast searches

# NAL Term
1 Flag testarudez
2 Flag veldig
3 Flag Servia
4 Flag naiv
5 Flag tricycle
6 Flag ør
7 Flag nip
8 Flag vadställe
9 Flag bungalow
10 Flag commune
11 Flag snål
12 Flag bumse
13 Flag disig
14 Flag panikkslagen
15 Flag ufordervet
16 Flag trail
17 Flag hedge
18 Flag executable

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 239 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1889 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 518 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1179 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4014 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4891 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5139 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4253 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4882 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8644 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1549 - seconds.

mobiltelefon