logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for skift:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskift
engfolk [n]: shift
spafolk [n]: turno [m]
swefolk [n]: skift
Derived terms:årsskifte, dagskift, kjønnsskifte, mangeskiftende, nattskift, oljeskift, hamskifte, omskifter, skifte, skiftende, skiftning, skiftnøkkel, omskifte, arbeidsskift, automatisk linjeskift, en som stadig skifter mening, omskiftelse, omskiftning, skifte ham, skifte ut, skiftenøkkel, sporskifter, stadig skifte mening, stoffskifte, utskiftbar, tidsskifte, epokeskifte, paradigmeskifte, skifte mening, ordskifte
Anagrams:fikst
Example:
 1. En mulighet er å engasjere flere arbeidere, en annen kan være å drive med tre skift i stedet for to, slik vi gjør idag.
 2. Forholdet idag er at arbeidsgiverne ikke alltid innkaller vikarer ved sykdom eller fravær, noe som igjen innebærer underbemanning på plattformene og de enkelte skift.
 3. Intensiteten er mye større ombord i disse båtene hvor vi arbeider 12timers skift.
 4. Rett nok får de som arbeider på skift noe kompensasjon i form av kortere arbeidstid, men dette kan aldri erstatte de medisinsk og sosialt negative virkningene, sier Bjørn Erikson.
 5. Tilsammen er vi seks karer som arbeider på skift, forteller Ransve.
 6. Vi jobber to skift - foruten lørdag, og søndag for de som kan.
 7. Vi møtes gjerne her og sludrer litt, spiller kort eller biljard før eller efter et skift.
 8. 140 personer har arbeidet på skift og Ramstad skole i Bærum har vært innsamlingssted.
 9. 400 mann arbeider tre skift for å fullføre Heimdaloppdraget.
 10. Arbeidet foregår i bare ett skift.
 11. Bortsett fra ovnene hvor porselenen blir brent og som går døgnet rundt, arbeides det bare ett skift, og i løpet av disse åtte timene blir det produsert rundt fire millioner gjenstander.
 12. Da fikk han også høre at egypterne slavet med pyramidebyggingen i halvannet århundre, og at de var blitt tvunget til å slite og slepe i 30 år, i tremåneders skift med et hundre tusen mann i hvert skift.
 13. De arbeider på skift, slik at kontoret er bemannet hele døgnet.
 14. De fire store TVselskapene får en journalist hver, mens to teknikere på skift skal betjene dem alle.
 15. De får ikke mye tid på land, de ni sjøfolkene som i to skift seiler Veritasbåten Røyksund dag og natt til havner i Norge, Sverige og Danmark.
 16. De to andre foreslår dette med unntagelse av institusjoner og etater med faste turnusordninger og skift som må bemannes, f.eks. sykehus og sykehjem.
 17. Den viser at risikoen for hjertesykdommer og hjertekrampe øker med 50 prosent efter to år for dem som arbeider på skift.
 18. Den ødelagte sagbygningen beskjeftiget vel 30 mann, fordelt på to skift.
 19. Derefter går det på skift med en mor ad gangen, som deltar i husets gjøremål og aktiviteter.
 20. Dessuten er det mulig å arbeide skift.
 21. Det arbeides i to skift : fra 10 til 16 og fra 16 til 24.
 22. Det er så trangt at fangene må sove på skift.
 23. Det har vært så stor interesse for de nye ishockeykøllene som er utviklet i samarbeid mellom Madshus Skifabrikk og Volvoselskapet Jofa at Madshus i vår vil produsere køller med tre skift.
 24. Det vil for mange gi opptil flere skift av transportmiddel for å nå bestemmelsesstedet.
 25. Det ville nemlig blitt en alvorlig belastning å overføre en så stor arbeidsgruppe til skift, kveldsog søndagsarbeid.
 26. Disse går på skift annenhver uke.
 27. Efter en intens anleggsperiode der de ansatte ved entreprenørfirmaet Arne O. Lund fra Larvik har jobbet to skift siden 15. juni, ser banen meget tiltalende ut foran innvielsen torsdag kveld.
 28. Efter henstilling fra riksmeglingsmann Bjørn Haug sendte Jern og Metallformann Lars Skytøen et nytt skift ut i arbeide i natt, og Mekaniske Verksteders Landsforening utsatte sitt lockoutvarsel.
 29. En bag med bleier, melkepulver, litt skift og noen medisiner var bagasjen som fulgte med barna.
 30. For å unngå forsinkelser i arbeidet med Asker og Bærums nye vannverk ved Holsfjorden, setter anleggsledelsen nå inn et ekstra skift i tunnelarbeidet.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
sweskikt
sweskit
engskiff
norskitt
engskirt
engskit
sweskifta
Your last searches:
 1. skiftLast searches

# NAL Term
1 Flag bimonthly
2 Flag äta
3 Flag jakt
4 Flag akevitt
5 Flag match
6 Flag transportable
7 Flag driv
8 Flag husbloss
9 Flag demontera
10 Flag ladda
11 Flag breste
12 Flag unbiased
13 Flag quietly
14 Flag oppholde
15 Flag buyer
16 Flag oldemor
17 Flag clashing
18 Flag therapist

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 225 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1867 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 508 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1170 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4004 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4881 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5122 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4241 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4873 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8631 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1517 - seconds.

mobiltelefon