logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skiftende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskiftende
engomvekslende [a]: alternating, alternate
spaomvekslende [a]: alternado, alternante, alternativo
sweomvekslende [a]: skiftande
Synonyms:alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjellig
Example:
 1. Ertog og Øre hvor han på grunnlag av inngående detaljstudier av betalingsringer og vektlodder kunne vise at det norske vektsystem i eldre jernalder er en refleks av skiftende mynt og vektenheter i romersk keisertid.
 2. Lavtrykk og nedbørssenter og skiftende skydekke kalles slikt vær.
 3. Naima er en ren trioinnspilling som gir Walton anledning til å briljere med skildringer av skiftende stemninger, mens både han og Jordan kjører skikkelig rundt med den vanligvis så fredsommelige Stella by Starlight.
 4. Nasjonaldagen har rett nok til skiftende tider vært stridens dag, fremholder Dagbladet.
 5. Bernanos var som været på fjellet, skiftende, ekstrem.
 6. Denne utjevningen må skje på grunn av at avtaleåret er i utakt med kalenderåret og gir sterkt skiftende overheng fra år til år.
 7. Det er vanskelige forhold med skiftende vind, og det kreves adskillig med rutine for ikke å miste fart og rytmen.
 8. Det har i lang tid vært et erklært ønske fra skiftende regjeringer og Norges Bank å komme bort fra situasjoner der bankenes betalingstjenester dekkes over rentemarginen.
 9. En sprek, livskraftig hundreåring, en bremsekloss, et parti med misunnelsesverdig aktivitet, et parti for de vellykkede og et parti som har stor evne til å tilpasse seg skiftende problemer.
 10. Et scenisk kunstverk som gjennom skiftende virkemidler hele tiden trollbinder publikum, skriver vår anmelder om Nationaltheatrets oppsetning av Trojanerinner.
 11. Fiskerinæringen skal få bedre muligheter til å omstille og tilpasse seg de skiftende forhold.
 12. For selv om skiftende livsstil og mote har gitt stolen forskjellige utformninger i tidens løp, er resultatet blitt at vi - flere tusen år senere - sitter oss gjennom tilværelsen.
 13. Helt siden 1978 har vi iherdig stått på for å forklare skiftende regjeringer og storting hvilke konsekvenser en slik uttapping av byens egne ressurser får for Oslos befolkning.
 14. Høyre har stor evne til å tilpasse seg skiftende problemer i vårt samfunn.
 15. I Norge har vi korte baner, lang vinter med vanskelig klima, skiftende temperatur, sterke vinder og glatte baner.
 16. I tidligere forhandlinger med skiftende regjeringer, har vi alltid oppnådd resultater, selv om forhandlingsutvalgene ikke kom noen vei i første omgang.
 17. Skal man fullt ut kontrollere oljens bevegelser fra feltet til forbruker, med de mange omlastinger og skiftende eiere det gjerne er tale om, forutsetter det lojal medvirkning fra alle ledd, påpekte utenriksministeren.
 18. Antageligvis har den siste tids skiftende ledelser i Polen trodd at forfatterne ville oppgi sin motstand og melde seg inn i den nye, offisielle, forfatterforening, bare myndighetene er brutale nok.
 19. Bakgrunnen for utvidelsesplanene er at med de mange skiftende utstillingene Kunstsentret har, er det overhodet ikke plass til å vise de faste samlinger av moderne kunst fra inn og utland.
 20. Barnesinnets skiftende stemninger fikk vi skildret på en dramatisk og gripende måte i Rommet ved siden av, en novellefilm med et overraskende sluttpoeng, bygget på et manus av Kurt Vonnegut jr.
 21. Baronens lille pudderfølge markerte sine saker uten merkbare feiltrinn, med Erik Lakei i kjapt skiftende roller, vitalt spilt av Per Frisch - en skuespiller i vekst.
 22. Benevnelsen har siden da vært brukt - under skiftende skolelover og strukturer - på det skoleslaget som gir generell og spesiell studiekompetanse ved norske og utenlandske universiteter, høyskoler og tilsvarende institusjoner.
 23. Bris av skiftende retning, regn og bygevirksomhet og kjølig værtype vil dominere for resten av landet.
 24. Bull vedgikk at det er blitt noe av det politiske spill her hjemme at vekslende opposisjon beskylder skiftende regjeringer for ikke å føre en tilstrekkelig aktiv Europapolitikk.
 25. Bystyregruppen understreker imidlertid at i de perioder Høyre har sittet med ordføreransvaret i Oslo, har det eksistert ustabile og skiftende flertallskonstellasjoner i bystyret.
 26. Både i Regjeringen og i Arbeiderpartiet erkjennes behovet for størst mulig enighet om så vidtrekkende reformer det her er tale om, slik at Statoil ikke blir noen kasteball under skiftende regjeringer.
 27. Cabaretgruppen har hatt et noe skiftende ensemble siden det først stod frem, men har hele tiden vært et friskt pust i norsk teater - i grenselandet mellom revy og kabaret.
 28. Christian TomPetersens storladne scenografi føres videre gjennom alle de skiftende bilder med klar konsekvens.
 29. Danserne beveger seg i et halvlys, mens Nina Aabels bilder blir projisert på to skråttstilte plater i bakgrunnen - effektene blir skiftende og overraskende.
Similar words:
sweskiftande
norskinnende
norskillende
sweskitunge
norskjende
sweskifte
norskifrete
Your last searches:
 1. skiftendeLast searches

# NAL Term
1 Flag basketak
2 Flag kløne
3 Flag pasta
4 Flag jefe ejecutivo
5 Flag cup
6 Flag utrote
7 Flag prest
8 Flag det minste
9 Flag olika
10 Flag antagelse
11 Flag tirar de la cadena
12 Flag magpie
13 Flag innkvartere
14 Flag avveiing
15 Flag vinking
16 Flag båt i kystfart
17 Flag suitable
18 Flag niese

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1590 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1870 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2144 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1805 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2416 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3925 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2452 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2821 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5376 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5156 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1669 - seconds.

mobiltelefon