logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skikket:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskikket
engyrke [a]: able, skillful, skilful
skill [a]: accomplished
yrke [a]: able, competent, capable
person [a]: adroit, skillful, skilful, dexterous, dextrous, handy, deft, ambidextrous, proficient, competent
hendig [a]: artful, skilled, skillful, skilful
erfaren [a]: experienced, practiced, skilled
spayrke [a]: hábil, capaz, diestro
skill [a]: consumado, hábil
yrke [a]: capaz, competente, idóneo
person [a]: diestro, hábil, mañoso, ducho, ambidextro, capaz, competente, perito, astuto
hendig [a]: diestro, capaz
erfaren [a]: experimentado, perito, experto
sweyrke [a]: skicklig
Synonyms:ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig
Derived terms:uskikkethet, uskikket til å forstå, uskikket, skikket skytter, skikkethet, yrkesskikket, yrkesskikkethet
Example:
 1. I motsetning til Lars Tjensvoll føler jeg meg temmelig overbevist om at mennesker i sin alminnelighet er ganske godt skikket til å treffe etisk kvalifiserte avgjørelser på egne vegne.
 2. Det er opp til hvert enkelt land å avgjøre om folk er skikket til å ha sertifikat, sier han.
 3. En person som har skutt ned og drept en annet menneske - uansett om det var i selvforsvar eller som følge av en straffbar handling - er ikke skikket til å utføre politiarbeide på en stund, sier Viken.
 4. Målet for utdannelsen de får i folkeskolen er jo at de skal være skikket til å klare slike situasjoner.
 5. Når man har 43 barn, må man arbeide hårdest på forholdet til det som har skikket seg dårligst.
 6. Administrerende direktør Harald Henriksen i Industribanken, som har ydet lån på 20 millioner kroner til den nye hallen, sier til Aftenposten at HMV regnes for å være blant de norske verksteder som er best skikket til å påta seg oppdrag for oljevirksomheten.
 7. Alle har skikket seg vel og holder kontakten med oss.
 8. Amnesty har funnet det underlig at en paranoid schizofren person med en manifest hebefrenlignende tilstand allerede fra ungdomstiden skal ha vært i stand til å fullføre sin utdannelse, senere skal ha blitt funnet verdig som komsomolsekretær, funnet skikket til å utføre militærtjeneste, samt blitt akseptert som partimedlem.
 9. Av de fem medlemmene har vi to kvinner, og de er like godt skikket til å påse at jakt og viltloven blir ivaretatt som menn.
 10. Da ville vi muligens hatt en elite, godt skikket til å motstå følgene av Kalmarunionen fra 1389.
 11. Den prest som ikke vil la seg forplikte av annet enn sine erfaringer, er ennå ikke skikket til å gjøre tjeneste i Kirken.
 12. Det er efter hans skjønn forkastelig at bystyret skal overlate oppgaver til folk som velgerne ikke kjenner og som kanskje er dårlig skikket for dem.
 13. Det er en avgjort nedvurdering av kvinnen når man på denne måte prøver å sette ut av betraktning at hun har legning og anlegg som gjør henne bedre skikket enn mannen til spesielle oppgaver i samfunnslivet.
 14. Det er nok flere som betrakter seg som best skikket til å fylle plassen efter Tsjernenko.
 15. Det er undertegnede som ikke er skikket til å være prest.
 16. Det gjør oss ikke dårligere skikket til å ta fatt på alle hverdagens små og store utfordringer.
 17. Det går i særlig grad ut over de eldre, og det er nødvendig med en bedring av de trafikktekniske løsninger og et større informasjonstilbud som gjør eldre bedre skikket til å beherske trafikkravene.
 18. Efterkommere efter Muhammed, eller mennesker som i kraft av personlige egenskaper er best skikket til å lede ?
 19. En dyktig politiker, la oss kalle ham lærer, er ikke uten videre skikket som styremedlem i en fremtidsrettet bedrift.
 20. Et faglig team følger henne i svangerskapsperioden og vurderer om hun er skikket til å ta vare på barnet efter fødselen.
 21. Et rehabiliteringsprosjekt med tanke på at disse familiene skal få et faglig høyverdig og systematisk tilbud, for om mulig, igjen å bli skikket til å overta omsorgen.
 22. Et slikt merke må ikke betraktes om et hundeeiersertifikat, at innehaveren er skikket til å ha hund.
 23. Hans allsidige kunnskaper og hans gode penn gjorde ham vel skikket som reporter.
 24. Har Reagans høye alder gjort ham mentalt og fysisk mindre skikket til å fortsette fire år til som president ?
 25. Her står det et avsnitt om lærerutdannelsen som er egnet til å forferde dem som måtte ha trodd at en lektor i videregående skole var særdeles vel skikket.
 26. Hverken jeg eller laget tjener på at jeg starter hvis jeg ikke føler meg 100% skikket til oppgaven.
 27. I eftertid kan vi se at det også var andre egenskaper som gjorde Berggrav så vel skikket for bispeembedet.
 28. I stedet kan vi fortsette å diskutere om Kirken er skikket.
 29. Kirken legger en kunnskapsmessig vurdering til grunn når den avgjør hvem som er skikket til å inneha læreansvar.
Similar words:
norskikke
norskinke
norskimlet
engskillet
norskikk
norskakke
sweskikt
Your last searches:
 1. skikketLast searches

# NAL Term
1 Flag oppslukende
2 Flag centrocampista
3 Flag telefonist
4 Flag irreducible
5 Flag bring out
6 Flag fortskrida
7 Flag straggle
8 Flag punto decisivo
9 Flag disk
10 Flag contents
11 Flag dolk
12 Flag mannekäng
13 Flag unheated
14 Flag intervju
15 Flag museum
16 Flag egga
17 Flag ser una lástima
18 Flag kostnadsberäkning

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 334 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1248 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1521 - seconds.

mobiltelefon