logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for skildring:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskildring
engsinne [n]: picture, depiction
beskrivning [n]: description, portrayal, depiction
spasinne [n]: imagen [f], descripción [f]
beskrivning [n]: descripción [f], retrato [m], representación [f]
swesinne [n]: skildring
Synonyms:
 1. historie, epistel, saga
 2. uttrykke, karakterisere, skildre, forklare
 3. presentasjon, betegnelse, redegjørelse, signalement
 4. foto, fotografi, ikon, illustrasjon, image, tegning
 5. utlegging, redevisning, forklaring, beskrivning, deklarasjon, framstilling, rapport
Example:
 1. Bak Kinas murer er i sitt opplegg en upretensiøs skildring av en norsk students opplevelser i Kina.
 2. En kopp te og en prat åpner med en detaljert skildring av en en av romanens helt perifere figurer og hans levevis - en av de mange småfiskene i akvariet der hovedpersonen Robert Grant er blant de større rovfiskene.
 3. Slet så det år hen, heter det en gang i Jammers Minde, hennes rystende realistiske skildring av fangenskapet.
 4. Totenwald - som nå foreligger i en ny utgave i Forbundsrepublikken - gir et bilde av de redsler mange ikke trodde på det er en bok uten patos, uten hevet stemme, uten angrep på noen, bare en høyst sannferdig og personlig skildring av hva en kunstner opplevde i det Herrens år 1938.
 5. 17.mai feiring i Henrik Wergelands ånd har dagens russ stor forståelse for efter å ha lest hans skildring i Hasselnøtter.
 6. 18 timers råtape er redigert ned til en 20 minutters dokumentarisk skildring av Romsåsbyen, slik den arter seg for flesteparten av de 7000 innbyggerne.
 7. Akkurat da lyttet vi ikke lenger til filmens egen musikk - i stedet var det Billie Holidays gripende skildring av et tilsvarende sjokk Strange Fruit, som presset seg frem fra underbevisstheten.
 8. Allerede nå kan vi påstå at dette må være årets mest originale film, en kvasidokumentarisk skildring av et kvasimenneske.
 9. Amerikanerne kan f. eks. sende et utdrag på engelsk av baseballreglene, mens russerne kanskje kan svare med noe så fredelig og ukontroversielt som en skildring på russisk av en vanlig blomst.
 10. Anne Brown fremførte den engelske teksten, mens Katja Medbøe resiterte PaalHelge Haugens gjendiktning av negerforfatteren Dubois gripende skildring av en lynsjing i Atlanta i 1906.
 11. Anthony Plogs Two Scenes er en skildring av de forskjellige sider ved aften og morgenrøden.
 12. Artikkelforfatteren gir en personlig skildring av Dag Halvorsen, hvor han betegner ham som en polyglott som taler ti sprog, blant dem polsk.
 13. Boken er en skildring av en ung manns kamp for tilværelsen og er samtidig et blodig dokument over et ulykkelig, men ukuelig folk.
 14. Briljant skildring av folkeliv og et ensomt barns fantasiverden med sidehugg til fordommer og menneskers smålighet.
 15. Brøgger har her gitt en livfull, men vel dokumentert skildring av utgravningen av skipet og de mange funnene som efterhvert kom for dagen.
 16. De har efter sigende gjort tallrike studier i marken, før de satte i gang med dette fyrverkeri av en skildring i dokumentarstil.
 17. Den er en levende skildring av barn, foreldre og samfunn i vår tid skrevet med en følsom og ydmyk penn.
 18. Den kristendom man kaller horisontal er, i sin dypeste intensjon, en vilje til å ta Kristi konkrete krav alvorlig og følge de anvisninger Jesus selv har gitt oss i sin gripende skildring av dommedagen.
 19. Den meget raffinerte filmklipper - for det er Fosse også lager en mosaikk, hvor tilbakeblikkene på hendelsene puttes inn i den uttrukne skildring av dødsøyeblikket.
 20. Den meget raffinerte filmklipper Fosse - for det er han også - lager en mosaikk hvor tilbakeblikkene på hendelser føyes inn i den langt uttrukne skildring av dødsøyeblikket.
 21. Den mest inngående skildring av den estetiske livsform er dog å finne i EntenEller, verket som lanserer forestillingen om flere eksistensielle livsformer.
 22. Den siste er en halvannen times dokumentarfilm av Simon Bischoff som på en fantasifull måte gir en autentisk skildring av mannlige prostituerte i Roma.
 23. Den svenske forfatteren Jan Myrdals krasse skildring av sin smertefulle oppvekst hos sine berømte foreldre har ført til en strid som har gitt gjenklang også i våre aviser.
 24. Denne siden av boken er en ordinær, utvendig skildring av en seksårings daglige gjøremål.
 25. Der har vi også unge Betzys begeistrede skildring av den berømte nasjonale aften på Christiania Theater i 1849, med de utallige fremkallelser av Ole Bull og Tidemand og hennes forgudede Gude.
 26. Det er en film av lutter nærbilder, uhyggelige og uavrystelige, en meget nærgående skildring av Jeannes lidelser og død, mot klare hvite eller mørke flater, forenklet, ikonisert.
 27. Det er en frodig skildring av erotisk nærhet, og det er en fin og naturlig sammenheng mellom ham og den Petter Dass som i liv og diktning var kvinnens talsmann - og som også i sin hete ungdom begikk leiermål med sin forlovede og avlet barn før han efter kirkens og samfunnnets forskrifter strengt tatt hadde lov til det.
 28. Det er en følt skildring som samtidig klart fanger Inga som person i omgivelser.
 29. Det er en klart tegnet og sikker skildring med merkverdige bilder og undertoner.
 30. Det er en skildring hvor det ytre og indre glir i hverandre i partier.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norskilling
sweskiljning
norskilning
sweskiffrig
sweskiftning
sweskiktning
sweskildra
Your last searches:
 1. skildringLast searches

# NAL Term
1 Flag spekulativ
2 Flag reinforce
3 Flag gemensam
4 Flag delinquencia
5 Flag re
6 Flag prydlighet
7 Flag source
8 Flag sesam
9 Flag tuck under
10 Flag kråle
11 Flag ädel springare
12 Flag forhåndsbestemme
13 Flag acrecentar
14 Flag malestar
15 Flag tranquil
16 Flag campana de cristal
17 Flag vald
18 Flag sacrileges

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 218 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3859 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4052 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3302 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3881 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6340 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3873 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4548 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7204 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2222 - seconds.

mobiltelefon