logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skille:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskille
engskillevegg [v]: separate
grense [v]: separate, sever
ulikhet [v]: differentiate
jamførelse [v]: differentiate
separera [v]: dissociate, separate, disassociate
sinnsfornemmelse [v]: discern, perceive, detect, notice
spaskillevegg [v]: separar
grense [v]: separar, dividir
ulikhet [v]: diferenciar, distinguir
jamførelse [v]: diferenciar
separera [v]: disociar, separar
sinnsfornemmelse [v]: discernir, percibir, reconocer, notar
sweskillevegg [v]: skilja
sinnsfornemmelse [v]: skönja
Synonyms:
 1. avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde
 2. avgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling
 3. avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon
 4. delelinje, grense, grenselinje, landegrense, landemerke
Derived terms:adskille, adskillende, adskille noen, avdømme gjennom skilledom, avskille, atskille med et gjerde, avskille seg, avskillende, opphevelse av raseskille, umulig å skille, uskillelig, raseskille, særskillende, skille av, skille seg, skille seg i mening, skilleaktig, skilleaktighet, skillende, skillende fra, skilles, skille lag, skilledom, skilledommer, skillelinje, skillemanns dom, skilletegn, skillevei, skillevegg, utskille, veiskille, atskille, fraskille, atskillelig, atskillelse, raseskillepolitikk, sette skilletegn, skille det gode fra det onde, skille seg ut, skille ut, som atskiller, uatskillelig, utskillelse, utskillende
Example:
 1. Sammensveiset av kjærlighetens fortryllelse, forenet i all evighet, hva skulle kunne skille dere?
 2. Han vil skille seg fra sin kone.
 3. De høres så like ut at det ikke er lett å skille dem.
 4. Kan du skille sannhet og løgn?
 5. Kan du skille sannhet fra løgn?
Similar words:
engskill
engskilled
engskillet
norskalle
norskill
norskilles
norskilte
Your last searches:
 1. skille


Skille was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) skille
Gerundio: skillende
Past participle: skilt
Indikative
1. Present
 • jeg
  skiller
 • du
  skiller
 • han
  skiller
 • vi
  skiller
 • dere
  skiller
 • de
  skiller
8. Perfect
 • jeg
  har skilt
 • du
  har skilt
 • han
  har skilt
 • vi
  har skilt
 • dere
  har skilt
 • de
  har skilt
2. Imperfect
 • jeg
  skilte
 • du
  skilte
 • han
  skilte
 • vi
  skilte
 • dere
  skilte
 • de
  skilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde skilt
 • du
  hadde skilt
 • han
  hadde skilt
 • vi
  hadde skilt
 • dere
  hadde skilt
 • de
  hadde skilt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal skille
 • du
  vil/skal skille
 • han
  vil/skal skille
 • vi
  vil/skal skille
 • dere
  vil/skal skille
 • de
  vil/skal skille
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha skilt
 • du
  vil/skal ha skilt
 • han
  vil/skal ha skilt
 • vi
  vil/skal ha skilt
 • dere
  vil/skal ha skilt
 • de
  vil/skal ha skilt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle skille
 • du
  ville/skulle skille
 • han
  ville/skulle skille
 • vi
  ville/skulle skille
 • dere
  ville/skulle skille
 • de
  ville/skulle skille
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha skilt
 • du
  ville/skulle ha skilt
 • han
  ville/skulle ha skilt
 • vi
  ville/skulle ha skilt
 • dere
  ville/skulle ha skilt
 • de
  ville/skulle ha skilt
Imperative
Affirmative
 • du
  skill!
 • vi
  La oss skille!
 • dere
  skill!
Negative
 • du
  ikke skill! (skill ikke)!
 • dere
  ikke skill! (skill ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag stjert
2 Flag ihållande
3 Flag freebie
4 Flag sälja dörr till dörr
5 Flag filosofere
6 Flag rebisniento
7 Flag hemsökt
8 Flag overgi
9 Flag ligroin
10 Flag have a good trip
11 Flag Pole
12 Flag telepati
13 Flag rubberize
14 Flag tilkommende
15 Flag supremo
16 Flag underskudd
17 Flag steinblokk
18 Flag rigged

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1983 - seconds.

mobiltelefon