logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skilling:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norskilling
enggeneral [?]: shilling
spageneral [?]: chelín
swegeneral [?]: shilling
Synonyms:beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, midler, mynt, penger, sedler, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi
Derived terms:utskillingsevne, utskillingsløs, skillinge, utskilling, snu på skillingen
Wiki:Skilling kan referere til: - Skilling som er 1/120 spesidaler i valutasystemet fra 1816 til 1875 - Skilling som er 1/96 riksbankdaler i valutasystemet fra 1813 til 1816 - Skilling som er 1/96 riksdaler-species i valutasystemet fra 1544 til 1813.
Example:
 1. Selges ikke to spurver for en skilling ?.
 2. 3 skilling våpen 1863 fins i helark ubrukt.
 3. Av brevmaterialet bør nevnes 16 000 for Skilling posthornbrev til USA, 38 000 for praktfullt studsbrev til Norge, omadressert til Stockholm.
 4. Det er vel ofte slik at de samme personer samler Norge både før og efter den avgjørende omlegging fra daler og skilling til kroner og øre.
 5. Det var Hans Aalls eminente tiggerbegavelse, hans jernvilje når det gjaldt å vri penger frem der han hadde en mistanke om at det fantes en skilling eller to.
 6. Det var derfor rimelig at danskene ikke medbragte sine skilling, mark og daler hit, men lot utmynte mynt mer i pakt med de lokale myntenheter.
 7. Dette gjelder f.eks. de første to verdiene i Skilling Oscarserien.
 8. I februar 1844 hadde byfogden meddelt ham at disse beløp seg til 813 specidaler 66 skilling, hvilket Beløb jeg herved tjenstligst maa have Dem anmodet om snarest mulig at indbetale.
 9. Kanskje han ikke hadde smilt vennlig nok til dem han ba om en skilling av deres overskudd.
 10. Med lovens velsignelse overtar mannen sin hustrus opparbeidede velstand - og kaster henne på dør uten en skilling.
 11. Nå er ikke denne spalte spesialist på kakerlakker, men vi våger en skilling på at kakerlakker er lite mobile efter ryggradsbrudd.
 12. Oscar, fireblokker av NK 40 IIb og 44, begge ubrukt, regnbuestripe med hele hele skilling Oscarserien på brevstykke, uvanlig helbrev til Sverige med to stk. 12 øre mattgrønn, foruten rekonstruert plate av 2 skill.
 13. Oscar, samt interessante objekter skilling posthorn, 20 mm., krigspost, reisende postekspedisjoner, m.m.
 14. Teksten på mynten - 1 skilling courant - sto imidlertid alene uten noen dato.
 15. Tårnet fikk fire klokker, og det kostet litt forskjellig for de pårørende eftersom hvilken klokke det skulle ringes i ved jordfestelse - de rike fikk ringt alle fire samtidig, for 4 riksdaler, 3 skilling.
 16. Vi gir en smakebit her, fra en undersøkelse som Jens Christian Moesgaard har foretatt Omkring Frederik Vs 24 skilling, trykt i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblads mainummer.
 17. Videre gikk vakkert brev til Finland med tre stk. 4 skilling posthorn for 23 000 og helbrev med 12 øre mattgrønn til Sverige for 18 500.
 18. 3 skilling Oscar er meget uvanlig på brev når det står alene.
 19. Brevet er adressert til Thingvold, og er frankert med tilsammen 32 skilling, den høyeste porto registrert på innenlandsbrev.
 20. Da holder nemlig to ledende frimerke og mynthandlere auksjoner i Konserthusets lille sal med mange eksklusive markedsvarer av spesiell verdi ; ikke minst vil verdens første frimerke, det engelske One Penny Black fra 1840, og også Norges første merke 4 skilling fra 1855 bli tilbudt.
 21. Det eneste kjente arket av 3 skilling våpen ble ropt ut til en halv million kroner under Moldenhauer / Rodes frimerkeauksjon i Oslo lørdag.
 22. Det syner seg fram på slutten for ein skilling, og so døyr det.
 23. Et helark med 3 skilling våpen, Norge nr. 7 i Norgeskatalogen, ble solgt for 540 000 kroner under Moldenhauer / Rodes frimerkerauksjon i Oslo.
 24. Nå skulle det samles eldre mynt, og han lot hverken skilling eller daler gå, foreløbig.
 25. Slik begynte det hele, og den aller første tiden kostet middagsmaten i spisesalen 33 øre, omregnet fra skilling.
 26. Til venstre brevet som er frankert med 32 skilling.
Similar words:
norskilning
sweskallig
norskildring
norskillinge
sweskiljning
sweskildring
engskiing
Your last searches:
 1. skillingLast searches

# NAL Term
1 Flag spörsmål
2 Flag antegningsblokk
3 Flag typewriter
4 Flag lossing
5 Flag till övers
6 Flag tallow
7 Flag kneste
8 Flag tiny
9 Flag escutcheon
10 Flag terror
11 Flag topcoat
12 Flag omfattning
13 Flag pulverisera
14 Flag slapp
15 Flag bli en spjuver
16 Flag small beer
17 Flag kataster
18 Flag librador

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Where is Administration easytrans.org ?? 15 0 2020-08-03 17:50:57
Poder 2802 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3487 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3687 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3007 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3593 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5872 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3608 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4223 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6850 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1549 - seconds.

mobiltelefon