logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skipsmegler:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskipsmegler
engnautisk - mann [n]: ship broker
spanautisk - mann [n]: agente marítimo [m]
swenautisk - mann [n]: skeppsmäklare
Example:
 1. At norske meglere i den senere tid har formidlet flere større kontrakter på åremål for kull og malm, og dessuten har bidradd til kontrahering av tonnasje til å betjene skipsfartskontraktene, er et velkomment lyspunkt i ellers trange tider, sa formannen i Oslo Skipsmeglerforening, skipsmegler John Chr. Christensen i en tale på foreningens julemøte torsdag.
 2. Den første meldingen fra Kharg gikk ut på at to av mannskapene var savnet, sier skipsmegler OleJacob Libæk til Aftenposten.
 3. Det er spennende å være skipsmegler i Hongkong.
 4. Jeg kan bare si at vi forhandler med Alpha om overtagelse og håper å komme frem til enighet, sier skipsmegler Hjelseth, som ellers opplyser at Asplund, som ble etablert i 1930, hadde ca. 75 aksjonærer før det i ekstraordinær generalforsamling vedtok salg til Herness.
 5. Jeg ønsker ytterligere å aktivisere dette selskapet, sier skipsmegler Rolf M. Hjelseth, som antyder en større kapitalutvidelse allerede til høsten.
 6. Arne Næss er en norsk skipsmegler som er bosatt i London.
 7. Blant de på ventelisten er den første norske Everestekspedisjon, som drar avsted neste vår med skipsmegler Arne Næss i spissen.
 8. Blant dem som venter på tur er den første norske Mt. Everestekspedisjon, ledet av skipsmegler Arne Næss, som skal prøve seg neste vår.
 9. Da opptrådte også en britisk politimann som snakker dansk, som den pengesterke skipsmegler Andersen.
 10. Da snakker vi med forbundets president Wollert Hvide, skipsmegler Hans Thomas Gram, skipsreder JanErik Dyvi og professor Arnljot Strømme Svendsen.
 11. Den norske Everestekspedisjonen med skipsmegler Arne Næss i spissen, skal efter planen starte i februar neste år.
 12. Derfor er det i de siste årene satset sterkt på å spre kunnskap om hva en skipsmegler gjør.
 13. Det bristiske rederiet P & O har solgt det norske datterselskapet Herness Shipping Company A / S til skipsmegler Rolf M. Hjelseths holdingsselskap med samme navn.
 14. Det er all mulig grunn til å være pessimistisk overfor utsiktene til internasjonal shipping generelt, og derfor ikke optimistisk overfor store deler av norsk shippings fremtid, sa skipsmegler P.F. Bassøe i et møte i Polyteknisk Forening tirsdag aften.
 15. Det er dannet et konsortium under ledelse av Sunnmørebanken A / S som garanterer fulltegning av kapitalutvidelsen, opplyser skipsmegler Rolf M. Hjelseth til Aftenposten.
 16. Det er fortsatt mange som ikke aner hva en skipsmegler driver med.
 17. Det er grunn til å anta at de ca. 600 aksjonærer i A / S Alpha i Moss vil avvise de tilnærmelser som er gjort av Herness Shipping Company A / S i Oslo og skipsmegler Rolf M. Hjelseth om overtagelse.
 18. Det er presidenten og visepresidenten i Norsk Skipsmeglerforbund, skipsmegler Omar Berntsen og direktør Sverre Røine, som sier dette til Aftenposten.
 19. Det er tilstrekkelig tonnasje i verden idag til å dekke ethvert transportbehov inntil videre, sier skipsmegler P. F. Bassøe, styreformann i Bassro A / S til Aftenposten.
 20. Det har også foreligget et bud fra Herness Shipping Company og skipsmegler Rolf M. Hjelseth på 45 000 kroner for hver av de 1400 aksjene.
 21. Det var presidenten i Norsk Skipsmeglerforbund, skipsmegler Omar Berntsen, som sa dette i sin tale på Skipsmeglerforbundets årsmøte på Røros lørdag.
 22. Det var skipsmegler OleJacob Libæk i skipsmeglerfirmaet OJ.
 23. Det var skipsmegler Peter F. Bassøe i skipsmeglerfirmaet P. F. Bassøe A / S & Co. som sa dette på bulkorganisasjonen Intercargos årsmøte i Athen onsdag.
 24. Direktør Eivind Astrup, direktør Kjell Andenæs og skipsmegler Arne Næss.
 25. Et konsortium med skipsmegler Rolf M. Hjelseth i spissen har kjøpt opp rederiselskapene Tønsberg Tank A / S og Tønsberg Skibsaktieselskab A / S, som disponeres av Raefen & Loennechen A / S i Tønsberg.
 26. For at køpenickiaden skulle virke ekte, bestilte Gudding en reell samtale til Norge, men ikke til noen skipsmegler ; derimot til sin egen mor i NordTrøndelag.
 27. Formann : direktør Eivind Astrup, viseformenn : direktør Kjell Andenæs og skipsmegler Arne Næss.
 28. Formannen i Libertasrådet, skipsmegler Johan Fredrik Biermann, overrakte prisene på vegne av styret.
 29. Foruten Skaugen består styret i Shippingklubben av skipsmegler Hans Herman Horn, viseformann, og styremedlemmene, stortingsrepresentant Per DitlevSimonsen, siviløkonom Erik Must og direktør Petter Th. Bagstevold.
 30. Herness Shipping Company A / S i Oslo og skipsmegler Rolf M. Hjelseth har henvendt seg til aksjonærene i A / S Alpha i Moss som driver fergeforbindelsen mellom Moss og Horten, for å få kjøpt aksjer i selskapet.
Similar words:
norskipsbygger
norskipseier
norskipsreder
norskipsled
sweskimmer
sweskifferlera
norskivespiller
Your last searches:
 1. skipsmeglerLast searches

# NAL Term
1 Flag karaktärsfast
2 Flag loaned
3 Flag djuphet
4 Flag fiskehåv
5 Flag framføring
6 Flag crecimiento excesivo
7 Flag uinnskrenket
8 Flag innlandssjøfart
9 Flag tembloroso
10 Flag fraktbåt
11 Flag trampe i hjel
12 Flag pleiteante
13 Flag laburnum
14 Flag ansvar
15 Flag agne
16 Flag fra James den førstes tid
17 Flag dela
18 Flag cacomiztle

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 617 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3351 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 792 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4330 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5214 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5504 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4609 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5196 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9218 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1374 - seconds.

mobiltelefon