logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skjødesløs:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norskjødesløs
enggeneral [?]: careless
spageneral [?]: descuidado
swegeneral [?]: slarvig
Synonyms:derangert, forsømmelig, forsømt, jasket, jaskete, lurvet, lurvete, sjasket, sjaskete, sjusket, sjuskete, slasket, slaskete, slurvet, slurvete, snusket, snuskete, uflidd, uordentlig, ustelt
Example:
 1. Iallverden, sier jeg da han kommer tilbake til huset igjen med flasken på en nokså skjødesløs måte, iallverden ? gjentar jeg.
 2. Det var merkelig hvor skjødesløs han var i denne saken, han som var så nøyaktig og ordentlig i forretninger.
 3. Gjennom en skjødesløs strek, som han gradvis utviklet, skapte han lys og luft rundt karikaturens ofte stivnede fasonger.
 4. I de deler av brevet til vennen, som hittil er offentliggjort, heter det at Treholt innrømmer at han har hatt skjødesløs omgang med fortrolige opplysninger og hatt uortodoks kontakt med russere.
 5. Informasjonssjef Ole Christian Åsgård i vann og kloakkvesenet advarer folk mot skjødesløs ferdsel over drikkevann i Marka.
 6. Motivet er favnet med brede, sorte konturer - klingende, samstemte farver er malt over blekrosa undergrunn med en skjødesløs sikkerhet som fastholder hele bildet i en problemløs, organisk sammenheng.
 7. Sånn vil vi huske ham fra teatersalongen især, skjødesløs og formsikker.
 8. Uansett flyhøyde må, ifølge lufttrafikkreglene, luftfartøy ikke manøvreres på en skjødesløs eller hensynsløs måte slik at det kan være fare for andres liv eller eiendom eller volde unødig ulempe, herunder støy.
 9. Utrolig mye verdifullt materiale går tapt på grunn av skjødesløs behandling som slyldes manglende ressurser og planlegging innen arkiv - etaten, sier han til Arbeiderbladet.
 10. Vannskader i bygg har minket betraktelig efter at vi de siste årene har hatt en opplysningskampanje gående der vi har advart mot skjødesløs omgang med vann, forteller ingeniør Alf Furulund i Norsk Byggforskningsinsttitutt.
 11. Skjødesløs, hensynsløs og egoistisk, lyder Nils Rykkens beskrivelse av seg selv.
 12. Imens går begge øyne opp, vinduet trer frem som et diffust rektangel mot himmelen og bjerkene som anes i en skjødesløs gardinsprekk.
 13. Jeg har ikke lenger lyst til å sukke resignert over skjødesløs og ukyndig kritikerbehandling, eller i mange tilfelle ignorering, i en engere krets av forståelsesfulle og oppgitte kolleger.
 14. Mottoet er at skjødesløs forsøpling gir ris til egen bak, og at griser ikke hører hjemme på Sporveien.
 15. Ungdommen er lat og skjødesløs.
Similar words:
norskandaløs
norskjeggløs
sweskådeplats
Your last searches:
 1. skjødesløsLast searches

# NAL Term
1 Flag coagulating
2 Flag mycket smart
3 Flag distinguir
4 Flag ta notis
5 Flag maksimal
6 Flag användning
7 Flag bable
8 Flag feast
9 Flag admirar
10 Flag once
11 Flag jomfruelig
12 Flag veläng
13 Flag vannansamling i kroppen
14 Flag toe cap
15 Flag apartadero
16 Flag slurk
17 Flag cangrejo de río
18 Flag make one's mouth water

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2686 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3351 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3535 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2877 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3477 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5716 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3481 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4090 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6710 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6166 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1457 - seconds.

mobiltelefon