logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skjebnesvanger:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskjebnesvanger
engevent [a]: fateful
spaevent [a]: fatídico
sweevent [a]: skickelsediger
Example:
 1. 20 vant Praha, begge scoringer kom i en skjebnesvanger tominutters periode like før pause, på det mest uheldige tidspunkt man kan tenke seg.
 2. Almendannelsen er svekket i skjebnesvanger grad.
 3. Andropov skaffet seg i 50årene en ikke ubetydelig erfaring i utenrikspolitiske spørsmål og var fra 1954 til 1957 ambassadør i Ungarn, i en periode som var skjebnesvanger for dette landet.
 4. Big Brother har forfinet sine metoder, sa journalist Gerd Hoffmann, og siterte informasjonsteoretikeren Max Bense, som allerede i 60årene hevdet at oppfinnelsen av datamaskinen var enda mer skjebnesvanger for menneskehetens utvikling enn atombomben.
 5. Da ble den skjebnesvanger for utallige strutser rundt om i Afrika : med ildvåpen ble de store fuglene skutt og desimert i en slik grad at arten efterhvert forsvant nesten overalt.
 6. Da skal karnevalet avsluttes med at Karnevalskongen skal gjennomgå en skjebnesvanger rettssak.
 7. Denne selvopptattheten kan bli skjebnesvanger for dem.
 8. Desto mer skjebnesvanger ble den sovjetiske innflytelse når den sees på bakgrunn av den beskjedne politiske deltagelse i føydalsamfunnet Afghanistan.
 9. Det dreier seg derfor om en oppgave som kan bli skjebnesvanger hvis den ikke fører frem til en løsning, men en historisk velsignelse for millioner av mennesker hvis den kan fullføres med hell.
 10. Det som folk øyensynlig ennu ikke er fullt klar over er at denne utvikling i de østasiatiske lands skipsbyggingsindustri ikke bare har vært skjebnesvanger for denne industrien i de vesteuropeiske land, men har skapt en helt ny situasjon for verdens skipsfart.
 11. En skjebnesvanger unnfallenhet gjør seg gjeldende hele veien, sier Berit Vetti - daglig leder av Barnevernsvakten ved Oslo politikammer.
 12. Men den amerikanske ambassaden, som ikke ville akseptere at en hvit sanger skulle synge med et sort orkester, avslo ansøkningen om arbeidstillatelse - en skjebnesvanger avgjørelse.
 13. Men å trekke en skjebnesvanger grense mellom henne og alle oss andre som har fått vokse opp her i livet ?
 14. NATO vil da bli kastet inn i en skjebnesvanger krise.
 15. OTA avgav sin rapport i november, og konklusjonen var skjebnesvanger.
 16. Paule betegnet dette som en særdeles kortsynt politikk, og understreket at man med alle de aktuelle saker som nå skal behandles i regjering og storting, går en spennende og skjebnesvanger vinter og vår imøte.
 17. Ullern ledet 2218 midtveis i førsteomgangen på Øraker igår, men fireminuttersperioden som ga 192 til Ammerud ble skjebnesvanger.
 18. Afrikas problemer kommer av utarmingen av jordsmonnet, av de dårlige avlinger, av lave priser for produktene, og fordi det i århundrer har foregått en skjebnesvanger ødeleggelse av miljøet.
 19. Det er brannvesenet som har utstyr til å skjære løs folk som sitter fastklemt, og den sene varslingen kunne blitt skjebnesvanger for fire av passasjerene.
 20. ATOMALDEREN stiller politikerne overfor en skjebnesvanger utfordring.
 21. Denne rapport blir på mange måter skjebnesvanger for tømmeret til Oslo kommune.
 22. Der kan for stor avhengighet av foreldre, eller for kortvarig eller mangelfull avhengighet være like skjebnesvanger og bindende.
 23. Dessverre for Kolbotn ble Bauers og Storkås overgang til Herulf skjebnesvanger.
 24. Det er bare det, at den dagen det utenkelige er en skjebnesvanger mulighet, vil slike strømninger ikke spille noen rolle i forsøket på å avverge.
 25. Det er dessuten en skjebnesvanger politikk.
 26. Efter et eventyrlig opphold i St. Petersburg legger sirkuset ut på en skjebnesvanger ferd gjennom Sibir, og nå letter beretningen fra bakken og gir seg usannsynligheten helt i vold.
 27. Eller var det i virkeligheten en klosset og skjebnesvanger instruksoverskridelse fra overivrige agenter som bare var på generell rekognosering for å kartlegge Greenpeaces forberedelser ?
 28. En enda mer skjebnesvanger feil.
 29. En gal eller en riktig løsning av SydAfrikaproblemet blir skjebnesvanger.
 30. En moderne og skjebnesvanger erfaring som er vanskelig å forandre på efterskudd.
Similar words:
norskjebnesvangert
Your last searches:
 1. skjebnesvangerLast searches

# NAL Term
1 Flag torera
2 Flag hospital
3 Flag felslagen
4 Flag enjugar
5 Flag oljemaling
6 Flag kostekspert
7 Flag voice
8 Flag utbjuda till försäljning
9 Flag tilsmusse
10 Flag kusin
11 Flag inflatorisk
12 Flag clorato
13 Flag jernbaneskinne
14 Flag fas
15 Flag canario
16 Flag topping
17 Flag cream cheese
18 Flag infaust

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1397 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6350 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1548 - seconds.

mobiltelefon