logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skjerpes:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskjerpes
engkonflikt [v]: aggravate, intensify, come to a head
spakonflikt [v]: agravarse, empeorar, intensificar, escalar
swekonflikt [v]: skärpas
Example:
 1. Boligminister Arne Rettedal fastslår at mange mennesker kan bli ruinert om boligskatten skjerpes så kraftig som Skattekommisjonen legger opp til.
 2. Innvandringspolitikken skjerpes, heter det.
 3. Når talsmenn fra Arbeiderpartiet krever at skatter og avgifter skal skjerpes slik at de minst kommer opp på nivået fra 1981, er dette en alvorlig trusel mot lønnsomheten og arbeidsplassene i norsk industri og konkurranseutsatt næringsliv, advarte Syse.
 4. Regjeringens forslag innebærer at loven om forbud mot investeringer i SydAfrika og Namibia skjerpes og at Sverige flytter frem sin posisjon i kampen mot apartheid, sier utenrikshandelsminister Mats Hellström.
 5. UNESCO er et forum der meninger brytes og synspunkter skjerpes, kanskje klarere enn andre steder i FNsystemet graver vi oss innover i konfliktområder efterhvert som samarbeidet utdypes.
 6. Vi er inne i en informasjonskrig med mange regjeringer, en krig som bare ser ut til å skjerpes mer og mer.
 7. ATL mener også at de faglige krav til trafikklærere må skjerpes.
 8. Allikevel opplever man stadig at konkurransen skjerpes mellom selskapene.
 9. Amerikanske, europeiske og arabiske diplomater forsøker intenst å forhindre at situasjonen i Gulfen skjerpes ytterligere.
 10. Andre endringer som blir foreslått er at vilkårene for å kunne pålegge en pressemedarbeider plikt til å oppgi kilde skal skjerpes.
 11. Angsten skjerpes og stressituasjonen kan resultere i fysiololiske endringer som kan medføre forskjellige psykosomatiske sykdommer eller andre sykdommer.
 12. Debatten om prøverørsbarn og etikk skjerpes efter gårsdagens begivenhet.
 13. Departementet mener ikke at blyet idag representerer noen helserisiko, men blyfri bensin er en forutsetning for at avgasskravene senere skal kunne skjerpes så mye som myndighetene finner ønskelig.
 14. Det begynte å våres, og Enok Borum oppdaget at det ikke bare var ønsketenkning og tøv at en blind får mye av sin blindhet kompensert ved at andre sanser skjerpes.
 15. Det er først gjennom innsikt i alternativene at vårt blikk skjerpes for verdien av det egne og tradisjonelle.
 16. Det er vedtatt at effektivitetsnormene for jordbruket skal skjerpes.
 17. Det later imidlertid til at motsetningene bare skjerpes.
 18. Eiendomsskatten må økes 100 prosent og skattenivået skjerpes for å opprettholde fellesgodene.
 19. Ekspertise gir uttrykk for at leverandører vil falle fra efter hvert som konkurransen skjerpes - uten at dette vil gå ut over forbrukerne.
 20. En må da imidlertid akseptere at beskatningen av forbrukskapital skjerpes i forhold til kommisjonens forslag.
 21. Endel vestlige diplomater og andre observatører frykter at denne uenigheten vil skjerpes dersom USA blir sterkere involvert i området.
 22. Flere danske politikere krever nå at pornoloven av 1980 skjerpes.
 23. For det annet har poeng for tilleggsutdannelse negativ virkning ved at studietiden forlenges unødig for den som samler poeng på denne måten, og dessuten ved at konkurransen om studieplassene skjerpes ytterligere og dermed øker det almindelige poengbehov.
 24. Frykten for et uhemmet rustningskappløp skjerpes av faren for uhemmet politisk konkurranse.
 25. Gatens lov er hård, ikke minst i en tid hvor kampen for tilværelsen skjerpes.
 26. Generalsekretær Baen Soares sa i sin tale at en rolig og konstruktiv holdning er nødvendig for å hindre at spenningen skjerpes og det oppstår ubotelig skade.
 27. Han minner om trafikksikkerhetsaspektet, og mener at straffene i Norge bør skjerpes.
 28. Han understreker imidlertid at det er overvåkingspolitiet som fører kontroll med besøk, og at det derfor er opp til politiet om denne kontroll skal skjerpes fremover.
 29. Herrene Kinde / Ericson leverer med Good as Gold et så vakt tankearbeide at mistenksomheten skjerpes.
 30. I tillegg til splittelsen i araberverdenen, som skjerpes ved at Syria støtter Iran i krigen mot Irak, innebærer spredningen av ytterliggående islamske retninger en trusel mot de etablerte makthavere i hele Midt Østen.
Similar words:
norskjemmes
norskjebne
norskjebnen
norskjede
norskjefte
norskjegget
norskjele
Your last searches:
 1. skjerpesLast searches

# NAL Term
1 Flag exiliado
2 Flag smällare
3 Flag recentiør
4 Flag spørsmål og svar
5 Flag tyvärr
6 Flag neglect
7 Flag transokulär
8 Flag huvudväg
9 Flag milepæl
10 Flag deliberar sobre
11 Flag nivel de entrada
12 Flag casita de campo
13 Flag bårtäcke
14 Flag echar la bronca
15 Flag extenuating
16 Flag rikligt
17 Flag semifinale
18 Flag fortapt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1484 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1605 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3406 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9609 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3200 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3951 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6679 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7398 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8064 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2283 - seconds.

mobiltelefon