logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skjerpet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskjerpet
engoppmerksom [a]: attentive, observant, mindful, perceptive, heedful, observing
spaoppmerksom [a]: atento, vigilante, alerta, observador
sweoppmerksom [a]: skärpt
Synonyms:genial, kyndig, listig, slu, intellektuell, briljant, begavet, intelligent, skarp, slu person, kvass, kløktig, kvikk, vis
Example:
 1. Frøken A og frøken M har skjerpet mange og store forventninger til seriens fortsettelse.
 2. Oppholdet på Norway har skjerpet lysten til en ny Norgestur, sa Benny.
 3. Skattekommisjonen foreslår mindre direkte skatt på inntekt, men samtidig legges det opp til skjerpet skatt på en del andre områder, slik at det totale skattetrykket blir uendret.
 4. Vi tror politikerne kan spare seg forsøket på å få velgerne til å bite på en påstand om at skjerpet boligbeskatning så å si er inngangsporten til et nytt og bedre skattesystem.
 5. Den svenske marinen har skjerpet vaktholdet i skjærgården utenfor Karlskrona som følge av at det er kommet uvanlig mange tips fra publikum om mystiske bevegelser i sjøen.
 6. ATL ønsker en skjerpet kontroll velkommen.
 7. Bakgrunnen for dette er at en nedgang i de internasjonale priser for oljeprodukter og uroen på det norske marked har ført til en skjerpet konkurransesituasjon for de fleste produkter, heter det.
 8. Det har vært en skjerpet holdning til å oppta nye forbund.
 9. Det politiske Norge er i all hovedsak samlet når det gjelder skjerpet skattekontroll.
 10. EF kan bli sprengt om VestTyskland står på sitt krav om skjerpet eksosrensing, uttaler generaldirektør Xavier Karcher i Citroën til Aftenposten.
 11. Et raskt regnestykke vil fortelle næringslivet at dersom Arbeiderpartiet fjerner alle lettelser Regjeringen hittil har sørget for å gi norske arbeidsplasser, betyr det at Arbeiderpartiets forskningspakke trekkes inn mer enn fem ganger i skjerpet bedriftsbeskatning.
 12. Helt uavhengig av denne ulykken har vi nylig sendt ut varsel om at det blir foretatt skjerpet kontroll med en rekke typer utstyr for industri og anleggsarbeide, understreker Eika.
 13. Hverken strafferammer eller straffeutmåling er generelt sett blitt skjerpet de seneste år, konstaterte høyesterettssadvokat Else Bugge Fougner i sitt innlegg.
 14. Ja, det er det, og den vil bli skjerpet, takket være den borgerlige regjering.
 15. Jeg er skuffet over at appellutvalget i Norges Fotballforbund har skjerpet Vålerengens straff, og at spillernes bøter er opprettholdt, sier advokat Per A. Flod i Vålerengen.
 16. Men det har forekommet situasjoner hvor vi har skjerpet beredskapen, sier ekspedisjonssjef Dag Berggrav ved statsministerens kontor.
 17. Nyttige og konstruktive forslag til skjerpet medlemslandskontroll over det omstridte UNESCOsekretariatet - men som må underbygges med konkrete oppfølgingstiltak for at det ikke skal gli ut i sanden.
 18. Politikerne har av og til skjerpet lovgivningen mer enn selv juristene setter pris på, så jeg ville ikke satse for sterkt på at det ikke kan komme lovendringer.
 19. Skattekommisjonens forslag om sterkt skjerpet boligskatt kan gi uakseptable virkninger for mange, særlig pensjonister og nyeetablerte barnefamilier, sa Høyres 1. viseformann Kaci Kullmann Five i et foredrag i Molde igår kveld.
 20. Større konsentrasjon og andre forhold førte til sterkt skjerpet konkurranse i 1983, spesielt på enkelte områder innen næringslivet, svarte Ole Hope.
 21. Ved lekkasje i bensintankene blir det en gassdannelse og dermed fare for eksplosjon, og det er nå nødvendig med en skjerpet kontroll på alle hold, sier verne og sikkerhetssjefen i Norsk Olje.
 22. Vi foretar denne vurdering fordi det fra Regjeringens side er et ønske om en skjerpet handelspolitisk aksjon mot SydAfrika, opplyser statssekretær Arne Synnes i Handelsdepartementet til Aftenposten.
 23. Vi har allerede skjerpet forhandlingsrutinene, sier Rolf Holth.
 24. Vi har skjerpet overvåkningen betraktelig nå i desember med langt flere sivile bilpatruljer ved potensielle ranssteder.
 25. Vi ønsker en skjerpet kontroll velkommen og har faktisk medvirket til slik skjerpelse, sier administrerende direktør Noralf J. Olderskog i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.
 26. Vindenessaken og endel andre saker den senere tid viser at vi har fått et skjerpet klima i idretten.
 27. ALLIKEVEL er vår årvåkenhet skjerpet gjennom årene.
 28. Alle krever skjerpet miljøvern og peker på at problemet skogsdød og sur nedbør bare kan løses på tvers av de europeiske grenser.
 29. Anbudsmarkedet i Osloområdet, som er Ragnar Evensens primære virkeområde, har vært opprettholdt i større grad enn antatt, men konkurransen er skjerpet med ytterligere press på prisene, heter det i beretningen.
 30. Andre gang Gromyko skjerpet tonen skjedde også i forbindelse med diskusjon om ubåtkrenkelser og de svensksovjetiske forbindelser.
Similar words:
norskjegget
norskjellet
norskjenne
norskjemme
norskjemmes
norskjemt
norskjemte
Your last searches:
 1. skjerpetLast searches

# NAL Term
1 Flag skite
2 Flag farro
3 Flag moskito
4 Flag contar
5 Flag sjiraff
6 Flag assail
7 Flag missunnsamhet
8 Flag skåda
9 Flag djurbur
10 Flag consulta
11 Flag rom
12 Flag vehículo motorizado
13 Flag arvtagerska
14 Flag vakker
15 Flag nonprofit
16 Flag sverm
17 Flag gunman
18 Flag expanderande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3346 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3524 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2871 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3474 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5709 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3477 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4087 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6706 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6164 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1589 - seconds.

mobiltelefon