logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for skral:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norskral
enggeneral [a]: piffling [informal]
spageneral [a]: fútil
swegeneral [a]: skral
Synonyms:
 1. avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skrøpelig, sped, svak, svekket, utilstrekkelig, utmattet, veik, viljeløs
 2. dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, sengeliggende, sjaber, skadet, skranten, syk, tufs, upasselig, utilpass, uvel
Derived terms:tordenskrall, skralle
Example:
 1. Allikevel er det en kjensgjerning at den kommunale økonomi i mange tilfeller er meget skral.
 2. Amber Melody, Skandinavias kanskje beste sprinter tidligere, begynner efterhvert å finne igjen formen etter å ha vært skrekkelig skral, og kan ikke oversees.
 3. Da ville banden gjøre en skral sorti !
 4. Derfor er økonomien ofte skral.
 5. Det siste året har helsen vært skral.
 6. Men en ung kvinnelig ekspeditør, som så at jeg gikk med krykker og var skral til bens, tilbød velvillig å kjøre meg opp i vareheisen.
 7. Oslos økonomi er imidlertid så skral, at vi i hovedsak har forståelse for prioriteringen også av nedskjæringene.
 8. På denne bakgrunn virket det nokså mal apropos at Helge Dohrman, som har fått temmelig skral start som ny FRPleder, i radio inatt sa at hans parti ikke vil stritte imot, hvis firkløverpartiene tilbyr partiet plass i regjeringen.
 9. Rundt århundreskiftet var skolens økonomi så skral at den faktisk sto i fare for å bli nedlagt.
 10. Skral helse har ført til at det er blitt lenger mellom turene til Enebakk.
 11. Til tross for en skral økonomi i kommunen, har Oslo Høyre tro på nye erobringer de kommende år.
 12. Denne forenklede form for våpen ble i stor utstrekning brukt over hele landet, som eiermerke på redskaper og husgeråd, men også på dokumenter når skrivekunsten var skral.
 13. Ei anna motivering var at i eit lite språksamfunn måtte salet av bøker bli lite og inntekta av forfattarskapen så skral at ein ikkje kunne leve av den.
 14. Et ikke altfor mobilt forsvar kom gang på gang på efterskudd, samtidig som støtten fra midtbanespillerne var heller skral.
 15. Når det riktig røynet på for Finland, var den offisielle hjelpen fra det øvrige Norden svært så skral, men den efterpåkloke kritikken desto rikeligere, konstaterer forfatteren, og tillegger at utakk er verdens lønn.
 16. Også på Romerike var det skral temperatur tidlig på morgenen.
 17. Om Strindberg efterhvert hadde roet seg noe, bar han fremdeles nervene utenpå huden ; i daglig omgang var han som et råttent egg, dessuten var økonomien så skral at den skandinaviske kolonien i Paris stundom måtte bidra til underholdet.
 18. Over tid er dette en alvorlig belastning for personalet som skal forvalte en så skral omsorg.
 19. Skøyteforbundets økonomi er skral, og neste år blir den neppe stort bedre.
 20. Under en gjennomkjøring dagen i forveien følte han seg så skral at han ikke var sikker på om det var lurt å starte !
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norskal
sweskal
engskill
engskirl
engskua
engskull
norska
Your last searches:
 1. skralLast searches

# NAL Term
1 Flag quotation
2 Flag okke
3 Flag overshadow
4 Flag favorisere
5 Flag atender
6 Flag lane
7 Flag efterbildning
8 Flag fishtail
9 Flag genert
10 Flag uforvarende
11 Flag prender
12 Flag ettersyn
13 Flag risikabelt
14 Flag underbukse
15 Flag jafse
16 Flag exagerado
17 Flag variation
18 Flag neolitisk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1756 - seconds.

mobiltelefon