logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for skueplass:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norskueplass
enggeneral [?]: scene
spageneral [?]: escena
swegeneral [?]: scen
Synonyms:
 1. areal, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, landskap, lokalitet, mark, område, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, sone, sted, strekning, strøk, terreng, territorium, trakt
 2. drama, dramaturgi, enakter, forestilling, komedie, lystspill, musikal, oppsetning, regi, revy, satire, skuespill, syngespill, teater, teaterstykke, tragedie
Example:
 1. Restaurant Gamle Raadhus - den tradisjonsrike bygningen i Nedre Slottsgate - blir skueplass for kafeteateret Den som elsker, han finner av Tor Fretheim.
 2. Hvorfor har man valgt Holmenkollen som skueplass for denne fantastiske isballetten ?
 3. Aley, som ligger ved hovedveien fra Beirut til Damaskus, har vært skueplass for harde kamper i mer enn ett år nå.
 4. De er bygget inn i urgamle dobbelte bueganger bak det som i sin tid var skueplass for gladiatorkamper.
 5. Gruppen har stått bak en rekke større terroraksjoner gjennom årene og regnes som den farligste av de innenlandske aksjonsgrupper i Frankrike, som ellers i stadig økende grad blir skueplass for terrorister med tilknytning til blant annet konfliktene i MidtØsten.
 6. I 186070årene var det den daværende fabrikkmester hoffjegermester Otto Gjerdrum som holdt til i huset som opp igjennom årene var skueplass for mange elegante selskaper.
 7. Punjab har vært skueplass for den grønne revolusjon og ligger på topp i India i de fleste sammenhenger, enten det gjelder levestandard, utdannelse, helsestell eller organisajonsnivå på ulike områder.
 8. Sentret består av to deler, Morgendagens verden eller Future World med Spaceship Earth som midtpunkt, og like bakenfor, World Showcase eller Verden som skueplass, med idag ni nasjoners paviljonger gruppert rundt en kunstig innsjø.
 9. Siden 1913, da Arena for første gang var skueplass for opera, har festivalen bare latt seg stanse av to verdenskriger - forøvrig har den løpt jevnt, i gode og onde dager, og 25 ganger med A da på programmet.
 10. Den ellers så fredelige og smilende Buskerudbygden Modum, med sine lange tradisjoner bakover fra rekreasjon og hvile med Modum Bad, og med den årlige skiflyvningsjubelfest i nærliggende Vikersundbakken, har i høstmånedene og utover vinteren vært skueplass for en av de bitreste bygdestrider man har hatt på Østlandet på mange år.
 11. Efter 15 års sammenhengende krigstilstand, avbrutt av fire års terrorstyre under Pol Pots Røde Khmerregime, er Kampuchea igjen skueplass for en krig som har drevet nær 200 000 mennesker på flukt over grensen til Thailand.
 12. Like før kampstart så Heysel Stadion ut som en krigs skueplass med døde og sårede om hverandre.
 13. Mange elever opplever fremdeles gymsalen som en skueplass for en serie ydmykelser ; med såpeglatte tau, gigantiske hester og sisteplass på laget.
Similar words:
sweskeppare
norskepsis
norskjellakk
norskjelmsk
sweskeppslast
sweskepsis
norskipslast
Your last searches:
 1. skueplassLast searches

# NAL Term
1 Flag despojo
2 Flag listig tyv
3 Flag transformator
4 Flag liste over døde helter
5 Flag immobilization
6 Flag favorecido
7 Flag tillfullo
8 Flag paleface
9 Flag håller på
10 Flag gripe etter
11 Flag vetear
12 Flag radioaktivt nedfall
13 Flag framtidstro
14 Flag heksekunst
15 Flag impersonate
16 Flag livnære
17 Flag offrande
18 Flag diuretisk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 794 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3807 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 918 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1587 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4439 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5327 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5651 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4739 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5301 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9422 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1546 - seconds.

mobiltelefon