logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for slå til:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norslå til
engknyttneve [v]: smash
formål [v]: hit, strike
brudd [v]: strike
spaknyttneve [v]: estrellar
formål [v]: tropezar con, dar contra, chocar contra
brudd [v]: atacar
sweknyttneve [v]: slå till
Synonyms:akseptere, avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønske
Derived terms:slå til retrett, slå tilbake, slå til lyd for
Example:
 1. Dere må for all del ikke nøle, men slå til med en gang.
 2. Molde bør jo slå til med en gang, jeg kan ikke huske å ha vært så overrasket på lenge, både over Mona og An thony.
 3. Alle land har sine svake punkter, og vi vil slå til der det svir mest, sa Gadafi.
 4. De to seneste årene har sikhenens kamp for større uavhengighet i Punjab ledet mot en politisk løsning, men ved grove løgner har Indira Gandhi og hennes medløperer forvrengt saken for å kunne slå til militært.
 5. Den eneste måten du kan stanse bøller på, er ved å bruke bøller selv, forkynte han og bad tilhengere holde seg i konstant beredskap for å slå til på kort varsel hvis noen skulle forsøke å åpne skoleportene.
 6. Det er noe annet å slå et lite barn enn det er å slå til en stor gutt på femten år.
 7. Det gjelder å slå til mens rosene står på sitt frodigste, og allerede lørdag innbyr vi til roseutstilling i Vigelandsmuseet der Form og Flora engang fikk sin blomsterpavillion.
 8. Det var morsomt å slå til så bra i min første hele kamp siden skadeavbrekket, sa Giske.
 9. En slik strategi som går ut på å kunne slå til fra norsk område som svar på konflikter andre steder i verden, er meget farlig, konstaterte Henriksen, og ville vite om forsvarsminister Sjaastad ville vurdere COBavtalen og INVICTUSavtalen på nytt i dette lys.
 10. Felder har vært et talent lenge, og når en østerriker først skulle slå til, måtte det nesten bli ham eller Ernst Vettori, sier Olav Hansson, som selv mener at han burde holdt seg hjemme fra turen til Thunder Bay på grunn av en virus som angrep balansenerven.
 11. Grunnlaget er ikke godt nok til at jeg kan gå godt hver eneste helg, men jeg håper å kunne slå til når det virkelig gjelder.
 12. Hva er det som taler mot å slå til på dette tilbudet ?
 13. Jeg fulgte den taktikken vi alle var enige om på forhånd, gå rolig ut og slå til efter en kilometer hvis vi hadde krefter.
 14. Jeg har stor tro på at det kan slå til flere ganger, kommenterer han lurt.
 15. Men min innstilling er ganske avslappet - mer enn diskos og derfor kan jeg plutselig slå til, som under svenskelandskampen, sier Knut.
 16. Og jeg var ikke sen om å slå til da.
 17. Plutselig var torsdagens pessimisme borte som dugg for solen, og vi ble enige om at Kathrine skulle slå til fra butterflystrekningen av.
 18. Skipssjefen må ha en stående ordre om å slå til så kraftig man kan, hvis kontakt oppnås.
 19. Å slå en dommer er ille, å slå til en kamerat er enda verre.
 20. Akkurat tidspunktet for å slå til, var antagelig de tre litt uenige om, for da hele det feststemte følget hadde steget av toget og vandret nedover til Frognerseteren, hadde ennå ingenting kriminelt skjedd.
 21. Angrepene viser at geriljaen er i stand til å slå til effektivt på vidt forskjellige steder.
 22. Avisen bekrefter tidligere meldinger om at Phillips ønsket å slå til på Heeremas tilbud, men at selskapet til slutt valgte Aker Verdal efter ønske fra norske myndigheter.
 23. Carolo Buck er variabel og har det for vane å slå til når man minst aner det.
 24. Cup er og blir cup og det er selvfølgelig ingenting i veien for at vi skal kunne slå til igjen.
 25. Da er det bare å slå til på Tbanen, Kjelsåstrikken eller Vestfoldbanen, sa Ørnhøi, som tilføyet at yrkesskader og dødsfall hittil ikke har vært noe stort problem for norske politikere.
 26. Da han så under en snartur innom Myrskogveien den aftenen fikk se bilen der igjen, bestemte han seg for å slå til.
 27. De demokratiske land må være forberedt på å slå til mot identifiserte terroristgrupper før de får tid og anledning til å iverksette sine ugjerninger, mener han.
Similar words:
sweslå till
sweslå i
sweslå in
norslå i
sweslå sig
norslå feil
sweslå av
Your last searches:
 1. slå tilLast searches

# NAL Term
1 Flag ágape
2 Flag ulovlig
3 Flag etter en lang tid
4 Flag golvad
5 Flag openly stated
6 Flag nektar
7 Flag heppe
8 Flag livnære seg
9 Flag ansvarsfull
10 Flag mukke
11 Flag husa
12 Flag carnelian
13 Flag disk
14 Flag carnelian
15 Flag rosa farge
16 Flag cuscurro
17 Flag utsvävande liv
18 Flag fiffel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 973 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1108 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1359 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1192 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1803 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2994 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1860 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2121 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4505 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4593 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1907 - seconds.

mobiltelefon