logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for slående:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norslående
enggeneral [a]: percussive
eksempel [a]: striking, remarkable
ulikhet [a]: striking, impressive, remarkable
attention [a]: arresting, interesting, striking, attracting attention
vinger [n]: flapping, fluttering
hjerte [n]: pounding, beating, beat
punishment [n]: beating, thrashing, whaling [informal]
spageneral [a]: percutiente
eksempel [a]: notable, sorprendente
ulikhet [a]: sobresaliente, impresionante, notable
attention [a]: llamativo, impresionante, cautivador
vinger [n]: aleteo [m], batido [m]
hjerte [n]: latido [m]
punishment [n]: paliza [f], zurra [f]
swegeneral [a]: slående
Synonyms:anslående, dramatisk, effektfull, effektiv, heldig, kraftig, slagkraftig, treffende, velberegnet, vellykket, velprøvd, velsignelsesrik, vidunderkur, vidundermedisin, virkningsfull, virksom
Derived terms:nedslående, anslående
Example:
 1. Logans Run beveger seg kjapt gjennom en fremtidsarkitektur som MGMs scenografer har avstedkommet med finesse, filmens design fremhever det golde i denne fremtiden på en slående måte.
 2. Det mest slående trekket i den økonomiske oppgangen vi er inne i er at det voldsomme veksten i USA har hatt liten virkning på verdensøkonomien, mener GATT.
 3. Når det gjelder forskjellene mellom de skandinaviske velferdsstater er et slående trekk at Norge suverent opplever den sterkeste absolutte vekst, mens Danmark og Sverige scorer høyest på de relative mål, dvs. de mål som forteller noe om velferdsstatens størrelse i den samlede samfunnsøkonomi.
 4. Andre slående trekk ved teksten er de sproglige nyskapningene bygget på ward, suffiks som betegner en bevegelse, og videre den helt frie gradbøyning av adjektivene.
 5. Applikasjoner og arbeider i blandingsteknikk rommer en tilsvarende rikdom på nyanser i uttrykket - utover en slående billedvirkning.
 6. Barnas reaksjoner er ofte slående lik voksnes sorgreaksjoner, skriver Foreldre & Barn i sommernummeret.
 7. Blant enstjernene er det enkelte virkelige funn, men at en stjerne ikke nødvendigvis er en garanti for en prikkfri aften, er Michel Olivers populære Bistrot de Paris på ventrebredden - som har adskillige norske beundrere - blitt et slående eksempel på.
 8. De peker på en slående endring fra det siste stortingsvalget før krigen til etterkrigsvalget høsten 1945, da sosialistpartiene økte sin stemmeandel voldsomt, ganske særlig nordpå.
 9. De som deltok i Reagans seiersfest samme sted for fire år siden bet merke i to slående forskjeller fra den gang.
 10. Den skandalen hadde ellers slående paralleller til nihilistenes overtagelse av guvernørparet von Lembckes kulturaften og ball i Dostojevskijs visjonære roman De besatte, i 1870årenes Russland.
 11. Den viser de fire slik de så ut på toppen av karrieren, og likheten er absolutt slående.
 12. Det begynner med et barndomsminne av lysende symbolkraft og kulminerer med en slående analyse av Alf Rolfsens kjente maleri av nettopp Den store stasjon - et bilde, hvis formale kvaliteter jeg kjente.
 13. Det ble da også den rene kødannelsen foran talerstolen, av sentrale fotballpersonligheter med slående argumenter.
 14. Det er da heller ikke en hvilken som helst privatkunst son har fått beslaglegge et av Paris beste utstillingslokaler, men en slående samling av 144 verker fra impresjonismen og frem til 1930.
 15. Det er dermed en slående illustrasjon av de dramatiske politiske nyanser Warszawapaktlandene imellom.
 16. Det er f.eks. slående å se at oppgjør hvor det offentlige er part i Norge, og som faller utenfor markedsøkonomien, dekker over en million inntektstagere.
 17. Det er i anledning de Koonings 80årsdag at Pompidousenteret viser den hittil første retrospektive utstilling av ham i Frankrike - en sann vitamininnsprøytning i all sin slående farveprakt.
 18. Det er slående hvor mange begavede folk det finnes rundt i landet og hvor mange som har pågangsmot og initiativ nok til både å komponere, spille inn prøvekassetter og faktisk sende inn bidraget.
 19. Det er vel et av de mest slående myntmotiver i hele den danske mynthistorien.
 20. Det mest slående eksempel er fødselspengene, som er 18 ukers lønn for mødre med betalt yrke, og kravet er nå et halvt års lønn.
 21. Det slående ved Resten av livet er det almene.
 22. Det virker så slående likt et fengsel at de stakkars varetektsfengslede må forståes når de kjenner det som om de var innsatt til soning.
 23. Dette er et slående eksempel på partiets kvinnesyn, men hun er med sin handling også representativ for den manglende organisasjonskultur.
 24. Dette synes å være en slående forsømmelse, tatt i betraktning det faktum at i mai 1939 var Admiralitetet blitt tilskyndet av en toppekspert i utenriksdepartementet, Sir Robert Vansittart, til å gi et resyme av Admiral Wegeners Die Seestrategie des Weltkrieges.
 25. En og annen slående iakttagelse foreligger her også, til den dennesidige bruk av det hinsidige især.
 26. Et slående eksempel på det jeg her har nevnt er ordningen med førtidspensjonering.
 27. For Reagan markerer besøket en slående politisk helomvending - fra en fortid som en av Taiwans mest solide støtter.
 28. For en utenforstående, som fortsatt husker Arbeiderpartiets og Johan Jørgen Holts standpunkter i 1979, synes imidlertid likhetene mer slående enn forskjellene.
 29. Forbauselsen over den slående likheten mellom den nesten førti år gamle fiksjonen og dagens virkelighet dekker i begynnelsen over alle andre opplevelser av teksten.
 30. Georgia er ett slående eksempel.
Results found in Swedish dictionary
sweslående
enggeneral [a]: percussive
exempel [a]: striking, remarkable
olikhet [a]: striking, impressive, remarkable
attention [a]: arresting, interesting, striking, attracting attention
vingar [n]: flapping, fluttering
hjärta [n]: pounding, beating, beat
punishment [n]: beating, thrashing, whaling [informal]
norgeneral [a]: slående
spageneral [a]: percutiente
exempel [a]: notable, sorprendente
olikhet [a]: sobresaliente, impresionante, notable
attention [a]: llamativo, impresionante, cautivador
vingar [n]: aleteo [m], batido [m]
hjärta [n]: latido [m]
punishment [n]: paliza [f], zurra [f]
Synonyms:
 1. påfallande, frapperande, remarkabel, notabel
 2. anmärkningsvärd, iögonfallande
 3. frappant, vidunderlig, spektakulär
 4. utpräglat, uppenbar, märkbar, påtaglig, anmärkningsvärt, tydlig, markant
Derived terms:nedslående, anslående
Example:Efter en slående uppvisning av medborgare-|Og det er en slående forskjell på rullebladet fra 2000|Vad sägs om den här slående slutklämmen?|Slående nyheter, va?|En slående historia.|Mycket slående.|Det som är mest slående är den djupgående ansiktsfixeringen -|Likheten är slående.|[Slagträ Slående Äpple] -|Likheten är slående.
Similar words:
norslepende
norsløsende
engslender
norsladrende
norslakkende
norslappende
norslå ned
Your last searches:
 1. slåendeLast searches

# NAL Term
1 Flag egenkär man
2 Flag piel de cabra
3 Flag elucidation
4 Flag duga
5 Flag forskanse seg
6 Flag shoot
7 Flag klakke
8 Flag sanset
9 Flag bastant
10 Flag ringer
11 Flag efracción
12 Flag uavgjort kamp
13 Flag gyselig
14 Flag lagnad
15 Flag klikking
16 Flag buske
17 Flag encyklopedisk
18 Flag värdesaker

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 561 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 698 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1334 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8199 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2908 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5826 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6646 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7169 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2006 - seconds.

mobiltelefon