logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for slag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engslag
normetallurgy [n]: slagg [n]
spametallurgy [n]: escoria [f]
swemetallurgy [n]: slagg [n]
Synonyms:
 1. [n]: scoria, dross, scum [gt]
 2. [v]: convert [gt]
Derived terms:basic slag, slag code, slagheap
Wiki:Slag is a partially vitreous by-product of smelting ore to separate the metal fraction from the unwanted fraction. It can usually be considered to be a mixture of metal oxides and silicon dioxide. However, slags can contain metal sulfides and metal atoms in the elemental form.
Results found in Norwegian dictionary
norslag
engkategori [n]: type, kind, sort
general [n]: smash, bang, smack
våpen [n]: stroke, hit
hale [n]: swish
hop [n]: kind
hjerte [n]: pounding, beating, beat
sport - tennis [n]: shot
slagsmål [n]: blow, punch, stroke, buffet
punishment [n]: slap, cuff
nautical [n]: bilge
sports [n]: batting
clothing [n]: lapel, revers
millitærisk [n]: battle, combat, fight
person [n]: sort, type, kind
smell [n]: thwack, whack, rap
spakategori [n]: tipo [m], clase [f]
general [n]: puñetazo [m], golpe [m], bofetada [f]
våpen [n]: golpe [m]
hale [n]: sacudida [f], meneo [m]
hop [n]: especie [f], clase [f]
hjerte [n]: latido [m]
sport - tennis [n]: golpe [m]
slagsmål [n]: golpe [m], puñetazo [m]
punishment [n]: bofetada [f]
nautical [n]: pantoque [m], sentina [f]
sports [n]: bateo [m]
clothing [n]: solapa [f]
millitærisk [n]: batalla [f], combate [m], lucha [f]
person [n]: tipo [m], clase [f]
smell [n]: porrazo [m], golpe [m]
swekategori [n]: slag
Synonyms:
 1. angrep, antasting, bank, buksevann, dask, forbrytelse, juling, maktmisbruk, nesestyver, omgang, overfall, overgrep, pikk, pryl, ran, rapp, ris, selvtekt, sjikane, smekk, spark, tukt, urett, urettmessighet, voldtekt
 2. egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, sortering, stand, standard, type, utholdenhet, varighet, verdi
 3. lusing
Derived terms:all slags, endringsforslag, nedslag, anslagstavle, tilbakeslag, av mange slag, avslag, bakslag, bedøve noen med ett slag, beslaglegge, beslaglegge med straff, beredskapslager, beslagleggelse, den slags, drepende slag, det siste slaget, dørslag, dueslag, ellevemannslag, et slag, fellende utslag, underslager, underslag, forslag, gå med slagrute, gjennomslagskopi, geografisk oppslagsbok, gjøre slag, grøtomslag, gullslager, gyllent håndslag, hardt knyttneveslag, hjerteslag, hovslager, innerslage, innslag, islag, knyttneveslag, kobberslager, korslagte bein, kostnadsforslag, lovforslag, legge beslag, mellomanslag, midtsideoppslag, nakkeslag, uanstendig forslag, omslag, uoverslag, upassende forslag[Show less / more]
Anagrams:salg
Wiki:Begrepet slag kan ha flere betydninger: - Slag (handling) - Slag (krig) - Slag (musikk) - Slag (sykdom) - Slag (tradisjonelt musikksykke gjerne framført på fele).
Example:Han slo ned Biff med ett slag.|1 500 meters slag uten problemer.|oppdager jeg en hevelse på kinnet ditt, som kommer fra et slag.|Min hær har ennå ikke tapt et slag!|Bestemor har fått slag.|Hva med et slag parchese?|Da maskinene brøt gjennom, var det ikke et slag, men en nedslakting.|Tre slag.|Kriger utkjempes ett slag av gangen.
Results found in Swedish dictionary
sweslag
engkategori [n]: type, kind, sort
general [n]: smash, bang, smack
vapen [n]: stroke, hit
svans [n]: swish
hop [n]: kind
hjärta [n]: pounding, beating, beat
sport - tennis [n]: shot
slagsmål [n]: blow, punch, stroke, buffet
punishment [n]: slap, cuff
nautical [n]: bilge
sports [n]: batting
clothing [n]: lapel, revers
millitærisk [n]: battle, combat, fight
person [n]: sort, type, kind
smäll [n]: thwack, whack, rap
norkategori [n]: slag
spakategori [n]: tipo [m], clase [f]
general [n]: puñetazo [m], golpe [m], bofetada [f]
vapen [n]: golpe [m]
svans [n]: sacudida [f], meneo [m]
hop [n]: especie [f], clase [f]
hjärta [n]: latido [m]
sport - tennis [n]: golpe [m]
slagsmål [n]: golpe [m], puñetazo [m]
punishment [n]: bofetada [f]
nautical [n]: pantoque [m], sentina [f]
sports [n]: bateo [m]
clothing [n]: solapa [f]
millitærisk [n]: batalla [f], combate [m], lucha [f]
person [n]: tipo [m], clase [f]
smäll [n]: porrazo [m], golpe [m]
Synonyms:
 1. ras, sort, typ, släkte
 2. kamp, strid
 3. drabbning, dust, kraftmätning, strida, fajt, tävling, batalj, slagsmål
 4. fack, klass, grupp, genre
 5. stånd, kategori, standard, årskurs, rang, rank
 6. ofred, väpnad konflikt
 7. hastig, slagfärdig, ivrig, fort, snärt, hastigt, snabb, kvick
 8. smocka, snyting
 9. brak, kollision, krasch, knall, krock
 10. art
 11. träta, fight, bråk, sammandrabbning, duell, konflikt, krig, tvist, fejd
 12. chock, rån, knuff, kupp, vindil
 13. ganska, kanalje, liksom, ungefär, jeppe, cirka, ungefär som, version, format
Derived terms:alla slags, alldeles lamslagen, ändringsförslag, anslag, anslagstavla, av många slag, avslag, bakslag, bedöva någon med ett slag, beredskapslager, beslagstagande, beslagta, bli avslagen, bli slagen, dödande slag, dråpslag, durkslag, duvslag, ett slag, fälla utslag, fastslagen regel, felslagen, följeslagare, följeslagerska, förslag, fullt utslagen, gå med slagruta, gå och slagga, genomslagskopia, geografisk uppslagsbok, göra slag, grötomslag, guldslagare, handslag, hårt knytnävsslag, hjärtslag, hovslagare, hudutslag, inslag, knytnävsslag, kopparslagare, korslagda benknotor, kostnadsförslag, lagförslag, lägga beslag, lamslagen av skräck, lamslagen av strejk, lönepåslag, mellanslag, mittuppslag[Show less / more]
Anagrams:glas
Example:
 1. Jag bad henne att vänta ett slag.
 2. Robert anmälde sig till någon sliskig dokusåpa av något slag, men som tur var gick han inte vidare.
 3. Låt honom vänta ett slag.
Similar words:
engslog
norslam
sweslug
engslat
norslags
norslak
engslug
Your last searches:
 1. slagLast searches

# NAL Term
1 Flag attacker
2 Flag kalsium
3 Flag gallardía
4 Flag proskribere
5 Flag storpamp
6 Flag herald
7 Flag rykta
8 Flag dilettante
9 Flag cacumen
10 Flag alcanzar
11 Flag framåt
12 Flag traspasar
13 Flag surname
14 Flag lóbrego
15 Flag pengapung
16 Flag stipend
17 Flag confortable
18 Flag transmit

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 607 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3333 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5186 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.3192 - seconds.

mobiltelefon