logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for slaganfall:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norslaganfall
engmedicine [n]: stroke
spamedicine [n]: ataque [m], apoplejía [f]
swemedicine [n]: slaganfall
Example:Det var et kraftig slaganfall.|Han kan Ui slaganfall.
Results found in Swedish dictionary
sweslaganfall
engmedicine [n]: stroke
normedicine [n]: slaganfall
spamedicine [n]: ataque [m], apoplejía [f]
Wiki:Slaganfall (även stroke, apoplexi, insult, hjärnslag eller slag), gemensamt namn på hjärninfarkt och/eller hjärnblödning med kvarstående symtom. Slaganfall definieras som plötsligt uppkommande avgränsad störning av hjärnans funktion med symptom som varar minst 24 timmar eller leder till döden, om orsaken bedöms bero på hjärnans kärlförsörjning. Vid djup medvetslöshet eller så kallad subarachnoidalblödning kan funktionsstörningen påverka hela hjärnan.
Similar words:
norslakteavfall
engslogan
norslagkraft
norslagmann
norslagmark
norslagplan
norslagsmål
Your last searches:
  1. slaganfallLast searches

# NAL Term
1 Flag bouillabaisse
2 Flag pasteurisere
3 Flag aloof
4 Flag lat
5 Flag estriar
6 Flag fjærende
7 Flag librepensadora
8 Flag dedos de manteca
9 Flag holistisk
10 Flag troverdighet
11 Flag beskikke
12 Flag oriktighet
13 Flag grundlig
14 Flag slitsom
15 Flag valutaholder
16 Flag long-standing
17 Flag advent
18 Flag som kan tillräknas

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8922 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2231 - seconds.

mobiltelefon