logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for slagkraft:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norslagkraft
engargument [n]: cogency, force
spaargument [n]: poder [m], fuerza [f]
sweargument [n]: slagkraft
Example:
 1. Det at vi nå får et stort norsk selskap med betydelig slagkraft, har vi sett som viktig, sa generaldirektør Oddmund Sørhuus.
 2. Dette dreier seg i første rekke om å gi norsk aluminiumsindustri større slagkraft, sier statsråden.
 3. En løsning som gir øket allsidighet og tilsvarende større politisk slagkraft, tror jeg.
 4. Frankrikes forsvarspolitikk med overveldende satsing på atomstyrkene er både urealistisk og farlig, fordi landet efterhvert får for svak konvensjonell slagkraft til å kunne forsvare seg mot et sovjetisk angrep med konvensjonelle og kjemiske våpen.
 5. Hverken Sverige eller Norge kan dekke forsknings og utviklingsfeltet alene, men sammen vil vi kunne ha betydelig kompetanse og slagkraft, mente han.
 6. Ikke så når det gjelder flystyrker, i løpet av timer kan den luftmilitære slagkraft konsentreres om de vitale punkter i Norge eller andre steder.
 7. Ingen ting er mer poengløst enn dårlig forskning, sier Langslet, som opplyser at forskningsavdelingen i Kulturdepartementet skal styrkes for å gi større slagkraft i arbeidet.
 8. Sin nåværende slagkraft har fortidsminneforeningen hatt siden begynnelsen av 1870årene.
 9. Vi har nøye vurdert selskapet og markedsmulighetene, og er kommet til at vi vil få en usedvanlig spredning og slagkraft i markedet.
 10. 50 prosent av produksjonen i Høyang Polaris A / S går allerede til eksport, men vi har ledig kapasitet, og med dette nye samarbeidet kan vi opptre mer offensivt og få bedre slagkraft på eksportmarkedet.
 11. All erfaring fra krigsoperasjoner av noen størrelse rundt omkring i verden i moderne tid, har vist at det kun er en samling av stridsmidlene i operative enheter, brigader og divisjoner, som gir den nødvendige fleksibilitet og slagkraft.
 12. All erfaring fra krigsoperasjoner av noen størrelse rundt omkring i verden i moderne tid har vist at det kun er en samling av stridsmidlene i operative enheter, brigader og divisjoner, som gir den nødvenidge fleksibilitet og slagkraft.
 13. At politiets og domstolenes slagkraft - dvs. evne til å slå ned på og pådømme forbrytelser - må økes, synes ganske innlysende.
 14. Bjørneboe figurerer i et spesielt lys for Odin Teatrets leder Eugenio Barba og hans medarbeidere, og jubileumsgaven ønsker man skal gå til en intellektuell, som for oss har både den kunstneriske slagkraft og den sosiale indignasjon og det engasjement som Bjørneboe hadde.
 15. Breland har tilsynelatende alt en bokser skal ha ; blendende teknikk, styrke, kondisjon og enorm slagkraft.
 16. Brigadens flyvåpen og flåte gir den en slagkraft og mobilitet som gjør at den kan brukes over lengre avstander, en egenskap som er svært verdifull f.eks. i NordNorge hvor all transport nordsyd er avhengig av en eneste vei og jernbane.
 17. Budskapet, mente kritikerne, mistet sin slagkraft fordi det ble pakket inn i et skall av åndeliggjørelse eller psykologisert til et spørsmål om individuell terapi.
 18. Både Kommandobrigaden og Marineinfanteribrigaden har stor slagkraft.
 19. Både det konservative regjeringsparti og sosialdemokratene i sentrum kan på et vis glede seg over at en motstander mister sin slagkraft.
 20. DET som tidligere var sosialistenes farligste våpen i kampen om regjeringsmakten : muligheten til stadig å utnytte borgerlig splidaktighet, har altså mistet sin slagkraft.
 21. De franske og britiske atomvåpenstyrker vil øke i slagkraft i årene fremover på grunn av den teknologiske utvikling.
 22. De gamle L 60 kanonene vil ikke ha noen slagkraft mot et avansert jagerfly, opplyser Røkke.
 23. De har fått langt større mobilitet og øket slagkraft, blant annet med hjelp av langtrekkende bombefly med baser i SovjetUnionen, hevdet geriljalederen, Gulbadin Hikmatyar, formann i det islamske parti, og visepresident for den islamske alliansen av motstandsgrupper.
 24. De rent strategiske vurderinger i de deler av rapporten som hittil er blitt kjent, bærer Kissingers umiskjennelige stempel og ligger ganske nær hans betraktninger fra ca. 1970 omkring følgene av et nederlag i IndoChina : minsket troverdighet til USAs slagkraft rundt om i verden, en uvurderlig strategisk gevinst for SovjetUnionen og kommunismen, og en plattform for nye fremstøt mot andre USAvennlige stater enn den som er mest truet.
 25. De vil ikke bli Hydro eller Statoil i størrelse, men flere ganger større enn de er idag og med tilsvarende slagkraft.
 26. Den foreslåtte struktur og ordning gir i sum muligheter for større slagkraft og bedre utdannelse for flertallet i våre operative enheter enn dagens ordning.
 27. Den militære slagkraft må være stor nok og ikke minst troverdig nok til å hindre en motstander fra å angripe.
 28. Den norske storaksjonen til fordel for Amnesty vil gi organisasjonen større slagkraft i arbeidet for å hjelpe samvittighetsfanger verden over.
 29. Den store debatten, som trolig også vil komme på symposiet, er om det er politisk vilje og evne i NATO til å øke den konvensjonelle slagkraft.
 30. Den store militærparaden på Den røde plass på jubileumsdagen for revolusjonen 7. november 1917 er årets store markering av militær slagkraft i SovjetUnionen.
Results found in Swedish dictionary
sweslagkraft
engargument [n]: cogency, force
norargument [n]: slagkraft
spaargument [n]: poder [m], fuerza [f]
Derived terms:slagkraftig
Similar words:
norslagkraftig
sweslagkraftig
norslagtre
norslagregn
sweslagträ
norslagmann
norslagmark
Your last searches:
 1. slagkraftLast searches

# NAL Term
1 Flag get stuck
2 Flag no dar vueltas
3 Flag logotipo
4 Flag torrero
5 Flag skrumpet
6 Flag velpleid
7 Flag tend
8 Flag tvangs-
9 Flag cubismo
10 Flag parquear
11 Flag sykelønn
12 Flag stenras
13 Flag pendla
14 Flag relativitet
15 Flag crochet hook
16 Flag förrän
17 Flag cutting
18 Flag lagstiftare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 154 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1497 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 466 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1121 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3934 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4808 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5042 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4162 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4802 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8500 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1536 - seconds.

mobiltelefon