logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for slam:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engslam
nordoor [v]: smelle, smelle igjen
spadoor [v]: cerrar de golpe, cerrar, cerrarse de golpe
swedoor [v]: smälla, smälla igen
Synonyms:
 1. [n]: sweep, victory [gt], triumph [gt]
 2. [n]: noise [gt]
 3. [n]: impact [gt]
 4. [n]: shot, shaft, dig, barb, jibe, gibe, remark [gt], comment [gt]
 5. [v]: bang, close [gt], shut [gt]
 6. [v]: bang, hit [gt]
 7. [v]: slam dance, mosh, thrash, dance [gt], trip the light fantastic [gt], trip the light fantastic toe [gt]
 8. [v]: flap down, throw [gt]
Derived terms:Islam, Islamic, Islamite, Islamitic, slam down, slam on the brakes, slam shut, slam the door in someone's face, slammer, aden-abyan islamic army, al-gama'a al-islamiyya, al-itihaad al-islamiya, al-jama'a al-islamiyyah al-muqatilah bi-libya, al itihaad al islamiya, ansar al-islam, ansar al islam, armed islamic group, association of islamic groups and communities, dar al-islam, east turkestan islamic movement, east turkistan islamic movement, egyptian islamic jihad, federal islamic republic of the comoros, grand slam, harakat al-jihad al-islami al-filastini, harakat ul-jihad-i-islami, harkat-ul-jihad-e-islami, house of islam, international islamic front for jihad against jews and crusaders, islam nation, islamabad, islamic army of aden, islamic army of aden-abyan, islamic calendar, islamic calendar month, islamic community, islamic great eastern raiders-front, islamic group, islamic group of uzbekistan, islamic jihad, islamic jihad for the liberation of palestine, islamic law, islamic party of turkestan, islamic republic of iran, islamic republic of mauritania, islamic republic of pakistan, islamic resistance movement, islamic state of afghanistan, islamic ummah, islamic unity, [Show less / more]
Anagrams:alms, mals
Example:
 1. Dont slam the door.
 2. I heard the front door slam.
 3. Matsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.
 4. Thats pitiful ... dont put on such a death-bed voice from just a body slam.
 5. Tom heard the front door slam.
 6. Why do I always get people who sit beside me who dont know how to type and feel the need to slam on their keys like a rhino?
 7. Tom heard a car door slam.
 8. I heard a door slam.
Results found in Norwegian dictionary
norslam
enggeneral [n]: slime
geology [n]: silt
spageneral [n]: limo [m], légamo [m], cieno [m]
geology [n]: limo [m]
swegeneral [n]: slam
Synonyms:avleiring, berme, bunnfall, gjørme, grums, grut, lag, leire, levning, mudder, sediment, silt, søle, utkrystallisering
Derived terms:islam, islamisk, islamitt, islamittisk, lang og slamsete, slammes igjen, slampe, slampete, slamre, oppslamming, islamisere, slamse, islamsk, slamp, islamistisk, islamist
Anagrams:smal
Example:
 1. The Grand Slam betyr dessuten en ekstra bonus på en million dollars !
 2. Bedriften oppfyller i dag med god margin hovedkravene i utslippstillatelsen, men det er konstatert overskridelser når det gjelder slam og tungmetallene krom og vanadium.
 3. Den svenske vinneren av juniorenes Grand Slam i 1983 har trolig kapasitet til å utfordre McEnroe i kampen om å være nummer en i verden men på noen sikt.
 4. Derfra blir den pumpet videre til Slemmestad, og bassengene som før ble brukt til slam utskillelse og lufting av kloakken, er ikke lenger i bruk.
 5. Dessuten vil det bli bygget enklere anlegg der befolkningen kan drive med fiskeoppdrett og samtidig få verdifullt slam til jordbruket.
 6. Det er i dag dekket av uforurenset slam.
 7. Det er slam som har vært gjennom en komposteringsprosess i VEAS anlegg på Isi i Bærum som nå skal kunne brukes som jordforbedringsmiddel på plener og i blomsterbed.
 8. Det har ligget i leire og slam, og folkene fra Forsvaret har ikke funnet rester efter mennesker ombord, opplyser politifullmektig Gunnar Olaf Gundersen ved SørVaranger politikammer.
 9. Det kan være blandet til av lett tilgjengelige råvarer - soda, fosfater, kvartssand og slam fra Nilen.
 10. Dette fordi det fører til motstrøm i treningsbanen, og det vil bygge seg opp slam.
 11. Dette går igjen ut over landets økonomi, for elvene fører med seg mer slam og det oppstår problemer ved kraft og vanningsanlegg.
 12. Her ble den så drept under fiske da slam og leire hvirvlet opp.
 13. Hvirvlene river opp tette skyer av slam og leire, sedimenter som består dels av forvitringsprodukter og organisk materiale som skyldes ut fra kontinentene gjennom elvene, dels skall og skjeletter fra organismene i havet.
 14. Hvis undersøkelser viser at slam som deponeres på Dyngadjupet gir store biologiske skadevirkninger i naboområdene, må utslippstillatelsen revurderes, mener Naturvernforbundet.
 15. I Padderudvannet observerte vi at stoffer og partikler av tungmetaller fra veien legger seg lagvis som slam på bunnen det skjer altså ingen oppblanding underveis.
 16. I løpet av fem år skal det leveres 10 000 kubikkmeter slam til landbruket i Oslos nabofylke.
 17. Ifølge Medbø kan VEASanlegget vanskelig ta imot slam fra bilene på grunn av kapasitetsproblemer og generende luktplager ved tømmestedene.
 18. Ivrige hender som skuffet til side leire og slam avdekket snart et brent stykke tre.
 19. Med seier i det åpne franske mesterskapet, som er den fjerde av de fire store, vil hun ha fullført tennisspillerens drøm, the Grand Slam.
 20. Men selv om kommunen skal eksportere slam, vil dette materiale fortsatt bli brukt innenbys i den grad byens park og idrettsvesen har behov for det.
 21. Navratilova - mangler bare en seier i Paris på å ta Grand Slam.
 22. Navratilova mangler bare en seier i Paris på å ta Grand Slam, den engelske betegnelsen for 1. plass i Flushing Meadows, i det åpne australske mesterskapet, Wimbledon og det franske mesterskapet.
 23. OLvinneren Edberg har iår tatt skrittet opp blant de 15 beste i verden efter at han ifjor vant juniorenes Grand Slam.
 24. Og som sådan egnet til å more de svært mange, og noen flere Slam ! !
 25. Problemer ligger i at endene ofte tettes til med rust og slam, noe som gjør det vanskalig å få ut vann.
 26. Slam fra Bekkelaget renseanlegg skal kunne brukes til gjødsel på gårdsbruk i Akershus, har Oslos vei og vannutvalg vedtatt.
 27. Slam fra kloakkrenseanlegg er et meget godt jordforbedringsmiddel.
 28. Slam fra kloakkrenseanlegget VEAS i Asker, som hittil bare har vært brukt i landbruket, skal nå også kunne benyttes av anleggsgartnere og haveeiere.
 29. Slam som blir igjen i tankene og som kommer til oss i tankbiler, er vanskelig å behandle.
 30. Som 17åring ble han ifjor den første spiller til å vinne juniorenes Grand Slam.
Results found in Swedish dictionary
sweslam
enggeneral [n]: slime
geology [n]: silt
norgeneral [n]: slam
spageneral [n]: limo [m], légamo [m], cieno [m]
geology [n]: limo [m]
Synonyms:slask, gyttja, smuts, gegga, begråta
Derived terms:blåslampa, bordslampa, islam, islamisk, islamit, islamitisk, slammas igen, slampa, slampig, slamra, uppslamning, islamsk frihetskämpe, slammer
Anagrams:smal
Wiki:Rötslam, även kallat slam, är en restprodukt från reningsverk. Slam från reningsverk används ofta som gödselmedel, främst som fosforkälla, på jordbruksmark. Slammet, som innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material och växtnäringsämnen, måste emellertid stabiliseras innan det deponeras eller används.
Similar words:
engslab
engslag
engslap
engslat
engslay
engslim
engslum
Your last searches:
 1. slam


Slam was recognized as a English verb

Infinitive: (To) slam
Gerundio: slamming
Past participle: slammed
Indikative
1. Present
 • i
  slam
 • you
  slam
 • he
  slams
 • we
  slam
 • you
  slam
 • they
  slam
8. Perfect
 • i
  have slammed
 • you
  have slammed
 • he
  has slammed
 • we
  have slammed
 • you
  have slammed
 • they
  have slammed
2. Imperfect
 • i
  slammed
 • you
  slammed
 • he
  slammed
 • we
  slammed
 • you
  slammed
 • they
  slammed
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had slammed
 • you
  had slammed
 • he
  had slammed
 • we
  had slammed
 • you
  had slammed
 • they
  had slammed
4a. Future
 • i
  will slam
 • you
  will slam
 • he
  will slam
 • we
  will slam
 • you
  will slam
 • they
  will slam
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have slammed
 • you
  will have slammed
 • he
  will have slammed
 • we
  will have slammed
 • you
  will have slammed
 • they
  will have slammed
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would slam
 • you
  would slam
 • he
  would slam
 • we
  would slam
 • you
  would slam
 • they
  would slam
12. Conditional perfect
 • i
  would have slammed
 • you
  would have slammed
 • he
  would have slammed
 • we
  would have slammed
 • you
  would have slammed
 • they
  would have slammed
Subjunctive
6. Present
 • i
  slam
 • you
  slam
 • he
  slam
 • we
  slam
 • you
  slam
 • they
  slam
13. present perfect
 • i
  have slammed
 • you
  have slammed
 • he
  have slammed
 • we
  have slammed
 • you
  have slammed
 • they
  have slammed
past
 • i
  slammed
 • you
  slammed
 • he
  slammed
 • we
  slammed
 • you
  slammed
 • they
  slammed
plu
 • i
  had slammed
 • you
  had slammed
 • he
  had slammed
 • we
  had slammed
 • you
  had slammed
 • they
  had slammed
Imperative
Affirmative
 • you
  slam!
 • we
  Let's slam!
 • you
  slam!
Negative
 • you
  don't slam! (do not slam)!
 • you
  don't slam! (do not slam)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag nestle down into
2 Flag danserinne
3 Flag cervix
4 Flag skria
5 Flag bud
6 Flag obcecado
7 Flag crawfish
8 Flag rang
9 Flag de inmediato
10 Flag shovelful
11 Flag extrajudicial
12 Flag faens
13 Flag commingle
14 Flag forplantnings-
15 Flag morirse de risa
16 Flag divinidad
17 Flag atender
18 Flag ringare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 429 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1061 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2283 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7620 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2029 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2619 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5544 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6361 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6865 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2252 - seconds.

mobiltelefon