logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for smeltedigel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsmeltedigel
engindustri [n]: crucible
spaindustri [n]: crisol [m]
sweindustri [n]: smältdegel
Example:
 1. Hans sinn var en smeltedigel som aldri ble kald.
 2. Å skape kunst idag vil si å legge alt på bordet i en roterende og synkron samtidighet, som i verkets smeltedigel lykkes i å sammensmelte både private og mytiske bilder, personlige tegn, knyttet til individets egen historie, og offentlige tegn, knyttet til kunst og kulturhistorien. - Hvilken ny erfaring kan ligge bak et slikt utsagn ?
 3. Dere inviteres med inn i den ideenes, tankevirksomhetens smeltedigel og høyborg som et universitet er.
 4. Borte blir de i inflasjonens dragsug og føres fra handel til smeltedigel eller samleres skuffer og skap.
 5. Byen er blitt en smeltedigel med mange innflyttere og mindre følelse av tilhørighet.
 6. California er en smeltedigel for utviklingen av industriteknikk på en rekke felter, bl. a. biomedisinsk teknikk og marin teknologi, som er av interesse for Norge.
 7. Derfor kan mangt et eksemplar av den norske 24skillingen 1767 ha endt sitt liv i en utenlandsk smeltedigel.
 8. Det er tydelig at livet i den smeltedigel California er, har merket ham.
 9. Det finnes en uendelighet av vinmerker, og landets viner er like mangfoldige som hele den smeltedigel Jugoslavia er med sine fem sprog, tre religioner og to alfabeter.
 10. En smeltedigel hvor den sterkestes rett er enerådende.
 11. I likhet med dobbeltmonarkiet er Wien en smeltedigel av nasjoner.
 12. Med sine 16 18 millioner innbyggere - og stadig nye flytter fra landsbygda for å søke lykken her med de problemer det skaper - er byen en av verdens største metropoler og landets smeltedigel.
 13. Oslo var en rik by som hadde råd til variert kulturutfoldelse, gjestfrihet og avanserte sosiale tilbud, en by med overskudd som kunne være en positiv smeltedigel for landet forøvrig, slik en hovedstad bør fungere.
 14. PUBLIKUM ja, kanskje denne store smeltedigel av tilskuere, utgjorde det største smilet.
 15. Slik var han en smeltedigel som aldri ble kald.
 16. Tallrike delegasjoner besøker Silicon Valley for å studere hvordan dette området er blitt en smeltedigel av ny teknologi og virksomhet.
 17. Byen er blitt en smeltedigel for folk fra alle deler av landet.
 18. Det kan være en smeltedigel for talenter vi ellers går glipp av, det har vi ikke råd til.
 19. Det skjer en overgang fra å leve i en fast, trygg ramme til det å bli kastet ut i en religiøs smeltedigel.
 20. Jerusalem er en mosaikk, men ingen smeltedigel.
 21. Kulturelt er USA en kjempestor smeltedigel der folk har mange forskjellige etniske, politiske, sosiale og geografiske identiteter.
 22. Men troen på Amerika som den store, etniske smeltedigel er i praksis forlatt.
 23. Ombyggingen, som skriver seg fra 700tallet efter Kristus,har bevart tempelet for eftertiden og er samtidig et vitnesbyrd om den kulturelle smeltedigel Sicilia har vært.
 24. Selv det amerikanske samfunns ideal om en smeltedigel er forlengst oppgitt til fordel for et pluralistisk samfunn.
 25. Selve bildet på smeltedigel og kulturkollisjon i en forening som ikke alltid er skjønn, selv om det er slik klisjeen vil ha det.
 26. USA er fortsatt en kulturell smeltedigel.
Similar words:
swesmältdegel
norsmertelig
norsmelte ned
norsmelle igjen
norsmelle ned
norsmelle til
norsmellere
Your last searches:
 1. smeltedigelLast searches

# NAL Term
1 Flag o
2 Flag ute
3 Flag originario
4 Flag netthendt
5 Flag støte bort
6 Flag stubin
7 Flag ställa sig in hos
8 Flag uppblåsthet
9 Flag celebration
10 Flag ränta på ränta
11 Flag otrevlig händelse
12 Flag drypande
13 Flag conservatory
14 Flag känna sig illamående
15 Flag hanging loosely
16 Flag abriles
17 Flag bortse från
18 Flag socialize

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 245 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1913 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 522 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1186 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4020 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4898 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5145 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4256 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4886 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8650 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1675 - seconds.

mobiltelefon