logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for snedig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsnedig
enggeneral [?]: whimpered
spageneral [?]: astuto
swegeneral [?]: wily
Synonyms:
 1. aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
 2. begavet, et lyst hode, evnerik, fornuftig, forstandig, gløgg, ikke født i går, intellektuell, intelligent, klartenkt, klok, kløktig, lur, oppegående, oppfinnsom, opplyst, oppvakt, skarp (muntlig mening), skarpsindig, smart, våken (muntlig mening)
Anagrams:design
Example:
 1. Dans i gudstjenesten er ikke et nytt og snedig pedagogisk påfunn for å trekke barn og ungdom.
 2. Både Drama og New Drama kommer med LPer i løpet av kort tid, og vi vil tippe at de respektive plateselskaper vil overgå hverandre med snedig reklamemateriale i den anledning.
 3. Da kan ikke hans bekymring for marginalskatten for lønnstagere med vanlige og lavere inntekter bety noe annet enn et snedig forsøk på å skyve disse foran seg i forsvar for skattetilpasningsmulighetene i dagens system.
 4. Derpå fulgte et TVprogram som var snedig laget med mange tekniske finesser.
 5. Det er der kjempenes land ligger, og det er jo ganske snedig.
 6. Det hersker bred enighet om at det var et snedig og overraskende politisk utspill Mitterrand kom med.
 7. Det må vel kunne kalles snedig salgsteknikk.
 8. En snedig plan.
 9. Fiffig, originalt og en snedig innføring i videokunstens frigjørende effekt.
 10. Han har ledet både NHLproffer og amatører i en rekke kamper mot Sovjets lag, og sin utmerkede kjennskap til russerne benyttet han til en snedig taktikk i fredagens OLkamp.
 11. Han legger opp en snedig plan for å bli kvitt sin innbilte rival, og her er det en del herlige innfall av Eastman / Moore.
 12. Her gikk De liksom søkende i retning Pløens gate, og jeg tok en snedig omvei og stilte meg opp der torvet slutter på den siden.
 13. Jeg ser forslaget om ekstrebetaling eller gebyrer for sjekk og giro, som en snedig kampanje i retning av å sikre alle banker en ekstra fortjeneste uten at dette kommer til syne i de relative rentenivåer.
 14. Og dramaturgisk er det hele meget snedig og variert - de stadige skiftninger gjør oppsetningen svært underholdende.
 15. Og pressecensuren er snedig effektiv på den måten at mens la Prensa for eksempel kan skrive kritiske oppslag om juntaens førstemann Daniel Ortegas brudd på valgloven, vil avisen som regel få strøket de fleste detaljerte begrunnelser for de saker og forhold som gjør en slik kritikk rettferdig.
 16. Værgudene gjorde et snedig trekk og lot tåken bli hengende over Fornebu, mens Aeroflotmaskinen med sjakkspillende russere måtte vente på Arlanda utenfor Stockholm.
 17. Det høres snedig ut.
 18. Det er en dyster tilværelse vi konfronteres med i denne mangfoldige og forunderlige romanen som er en snedig komposisjon der handling er en ting - refleksjoner om historiens og tilværelsens mening noe annet.
 19. Det er ganske snedig å henvise til en artikkel i et fagtidsskrift som for det første neppe leses av så mange i Norge, og for det annet er så gammelt.
 20. Det hevdes videre at den lave investeringstakt som finansrådmannen legger opp til er en snedig måte å unngå fremtidige driftsutgifter på, og innebærer reelt en stagnasjon i forhold til et økende behov.
 21. Det var selvfølgelig ingen kongelig som i den villeste uforstand kunne tenke seg å ta over denne steinrøysa som Oscar II så snedig er blitt kvitt.
 22. Det var snedig gjort, det der.
 23. Dette ord anvendes i mangel av noe bedre, i virkeligheten dreier det seg om en snedig sirkelsag som kan vendes alle veier og utretter det utrolige.
 24. En gang i tiden abonnerte den russiske ambassade både lenge og vel på Krigsropet, utgiver Frelsesarmeen, tydeligvis ut fra en mistanke om at her skjulte det seg snedig krigspropaganda for NATO.
 25. Ett hundre eftersøkte forbrytere sitter bak lås og slå i Washington efter at de søndag ble lurt inn i en snedig politifelle.
 26. Kveldens britiske Tales of the Unexpectedepisode var snedig som ofte - og VM i dans i Ekeberghallen og kvinnenes turnmesterskap hadde høye momenter av skjønnhet og spenst.
 27. Men da kan man jo være snedig nok til å puffe det skjemmende moment i bakgrunnen og heller spille på behovsbegrepet.
 28. Nei, denne gang var det bare en snedig løsning.
 29. Og Wilhelm har en snedig strategi.
Similar words:
norsnodig
norsnei
norsneis
swesned
swesnorig
swesnöig
swesnuvig
Your last searches:
 1. snedigLast searches

# NAL Term
1 Flag tilståelse
2 Flag louver boards
3 Flag elektrokardiografi
4 Flag acrimonia
5 Flag pund
6 Flag gjenforsikring
7 Flag hospedar
8 Flag holografi
9 Flag ponerse a cubierto
10 Flag jamføre
11 Flag limbo
12 Flag chuleta de ternera
13 Flag betäckning
14 Flag lechigada
15 Flag hende
16 Flag ringeakte
17 Flag dekning
18 Flag arbeterska

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1973 - seconds.

mobiltelefon