logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for somme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsomme
engspesifikasjon [a]: some, certain
spaspesifikasjon [a]: algunos, ciertos
swespesifikasjon [a]: somliga
Synonyms:en av ti, en brøkdel, en håndfull, en og annen, enkelte, et fåtall, et par, , fåtallig, ikke mange, lite antall, mindretall, noen, sparsomme, spredte
Derived terms:sommerfugl, midtsommer, sommel, sommer, sommerskole, sommerlignende, sommermåned, sommertid, oppmerksomme, sommerlyn, kjedsommelighet, sommerferie, sommerlig, sparsommelig, sparsommelighet, være sparsommelig, kjedsommelig, fredsommelig, møysommelig, sparsomme, midtsommersbål
Wiki:Dette er en artikkel om det franske departementet Somme. For elven med samme navn se Somme (elv) Somme er et fransk departement i regionen Picardie. Hovedbyen er Amiens, og departementet har 555 551 innbyggere (1999).
Example:
 1. Allikevel kan det virke bent frem ubarmhjertig, iallfall urettferdig, når somme nominasjonsmøter lar øksen falle over folkevalgte som mer enn gjerne ville fortsette.
 2. De pleier også å sørge for en grundig dokumentasjon, somme ganger i form av en bok.
 3. Dei verken forstår eller interesserer seg for politikk, men dei blir vilkårleg innblanda i tumultane, og somme jamvel jult opp utan grunn.
 4. Det er ingen grunn til å ha den militære flyferdsla der, endå om det er lettvint for somme militære.
 5. Det er lett å skyta på forfattarane i dette høvet, og somme forfattarar skyt på sine eigne.
 6. Dette er ikkje i strid med partiet sitt syn på abortlova, slik somme hevdar.
 7. Fienden ser man som skygger, somme ganger føler tilskuerne seg hensatt til en indianerfilm som ikke har interesse for indianerne.
 8. Han bruker sin bil til å gi uttrykk for sin uavhengighet og - somme tider - for sitt sinne og sin skuffelse, mener forskerne.
 9. Jeg havde da min Tvivl om, hvorvidt ikke Kristendommen var en eftergjort Religion efter somme af Østens, f. E. Indiernes BramoSomai og Confucius - o.s.v.
 10. Og migrenen er lei somme tider.
 11. Somme artiklar manglar fordi vi medvite valde andre emne innanfor det avgrensa sidetalet, og då primært anna enn oppvarma mat.
 12. Somme gonger er det som om forfattaren knapt har tid til å trekke pusten, så viktig er det ho har på hjartet.
 13. Somme vil seia altfor lite.
 14. Til hver tid i den korte somme ren slo fargeharmoni ut til et blikkfang som stoppet mangen forbipasserende.
 15. Dæ vannskleg å uttrykkje ho slakks mål æin heve, dæ kannskje lettast, somme vænndur, å uttrykkje hott æin ikkje vi.
 16. Det er somme fra IHFs side som gjør at kvalifiseringen kommer så sent, sier Sigurd Carson i Norges Håndballforbund.
 17. Den grove og somme ganger groteske humor veksler med den følsomme.
 18. Den var ikkje uttrykk for noko som somme fann på, like lite som den var uttrykk for vond vilje.
 19. Det finst enno somme med sans for sømeleg offentleg åtferd i dette landet.
 20. Det skjer som en collage av scener, hvor Maria fremstår som en kurvballspillende ungpike når hun ikke er gravid og somme ganger avkledd.
 21. Men vi er usikre, somme tider nesten handlingsrammet, av velstand.
 22. Misnøye med undervisningsopplegget og for lite timetal i norsk fører til at somme gir sidemålet skulda for problema.
 23. Og et glitrende eksempel på at teaterfolk somme ganger også forstår filmmediet.
 24. Og hennes form er slik at enkelte somme tider fristes til å svare henne med samme mynt.
 25. Slag ved Verdun, slag ved Somme.
 26. Slik nytenking krev at vi er villige til å stille oss prøvande overfor gamle sanningar - noko som kan falle somme tungt for brystet.
 27. Somme menneske har ekstrasensoriske evner, kanskje alle, dersom ein forstår å nytte dei ut.
 28. Somme tider fordjupar diktaren seg i dei vilkår som har forma han, andre gonger kan det vera like fruktbart å trasse desse føresetnadene.
 29. Somme tider fortoner det seg sikkert som en eneste runddans av gruppe, komite eller fraksjonsmøter, og naturligvis, møter i samlet storting, i Odelstinget eller Lagtinget.
Similar words:
engsome
norsomle
norsommel
norsommer
engsole
engsolve
engsomber
Your last searches:
 1. sommeLast searches

# NAL Term
1 Flag depraverad
2 Flag addera
3 Flag occasional
4 Flag tetanus
5 Flag antirobot-
6 Flag stucken
7 Flag densitet
8 Flag makrill
9 Flag nærme seg
10 Flag meteor
11 Flag tryckkokare
12 Flag insipid
13 Flag vivir en
14 Flag favorably
15 Flag murk
16 Flag tacto
17 Flag excusable
18 Flag dike

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1857 - seconds.

mobiltelefon