logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sondring:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsondring
enggeneral [?]: duel
spageneral [?]: distinción
swegeneral [?]: åtskillnad
Synonyms:avgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling
Derived terms:spyttutsondring, avsondring
Example:
  1. Ekspedisjonssjef Georg Fredrik RieberMohn i Justisdepartementet har fulgt opp med anbefaling av en sondring strafferettslig mellom bilførere som har en så høy promille at de virkelig representerer en risikofaktor i trafikken og bilførere med lav promille.
  2. Er det filologiske grenseoppganger eller politiske realiteter som ligger bak en slik streng sondring av begreper ?
Similar words:
swesondering
engsoaring
engsoldering
norsoning
swesovring
swesöndring
engsoaking
Your last searches:
  1. sondringLast searches

# NAL Term
1 Flag ambarino
2 Flag kjøre seg fast
3 Flag cacarear
4 Flag substantially
5 Flag kor
6 Flag slags
7 Flag jämna
8 Flag gargantuan
9 Flag re-create
10 Flag ovillig
11 Flag failed
12 Flag elektrokardiograf
13 Flag mispel
14 Flag talartribun
15 Flag isbre
16 Flag dependency
17 Flag traktat
18 Flag bagatellisere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1040 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1683 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2994 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8992 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2670 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6187 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7002 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7579 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2969 - seconds.

mobiltelefon