logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sorgfull:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norsorgfull
engfeelings [o]: unhappily, sadly, sorrowfully, mournfully
spafeelings [o]: infelizmente, tristemente, lastimosamente
swefeelings [o]: sorgset
Synonyms:alvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, matt, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sturen, trist, tung til sinns, tungsindig, tynget
Example:
  1. Efterhvert avløses denne fasen av en sorgfull erkjennelse av det som er skjedd, med tristhet og savn av den som vi var glad i, men efterhvert også erindringer om alt det som var godt i forholdet.
  2. En vakker, sorgfull enke opptrer som medium og hjemsøkes av poltergeister.
Similar words:
norsorgfullt
norsolfull
engsorghum
engsoulful
norsorgfri
swesolgul
swesorgfri
Your last searches:
  1. sorgfullLast searches

# NAL Term
1 Flag djup
2 Flag vicepresidente
3 Flag tillse
4 Flag turn out badly
5 Flag expreso
6 Flag tapet
7 Flag enema
8 Flag hockey
9 Flag slew
10 Flag centralize
11 Flag flow
12 Flag dra efter andan
13 Flag a minimum of
14 Flag jente
15 Flag tetera
16 Flag dulzón
17 Flag schampo
18 Flag red pepper

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2027 - seconds.

mobiltelefon