logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for sortert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norsortert
enggeneral [?]: ordered
spageneral [?]: ordenó
swegeneral [?]: beställas
Synonyms:adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt
Derived terms:assortert, forhåndssortert
Example:
 1. Det blir ikke mulig å finne frem til den enkelte sending fordi posten ikke blir sortert, sier Storberget.
 2. Samtlige postkasser over hele landet blir tømt på vanlig måte og innholdet sortert.
 3. All post i de streikerammede byene blir sortert selv om det er streik, og post som inneholder livsviktige medisiner eller annet det er gitt dispensasjon for, blir distribuert opplyser han.
 4. Bokklubbbøker, regninger, lokalaviser - kort sagt alt som kan hope seg opp under en streik - ble sortert grundig og raskt i morgentimene på Solli postkontor, som er hovedpostkontor for Oslo 2, og et av hovedstadens største kontorer.
 5. Brevposten blir fremdeles sortert manuelt, men numrene kan være til god hjelp her også, mener Vaksvik.
 6. Ca. 1450 postombærere og postsorterere i de fem største byene er tatt ut i punktstreik, og på disse stedene blir innkommet post hverken sortert eller distribuert.
 7. De fleste nitratnegativene ble sortert ut fra samlingene da Fjellanger Widerøe i 70 og 80årene solgte negativarkivene til kommuner og andre lokale interessenter.
 8. De har tidligere sortert under det frivillige skyttervesen, DFS, men skal nu taes opp som eget særforbund i Norges Idrettsforbund.
 9. Den inngående posten blir sortert efter dato, og ordrene ekspedert i tur og orden når streiken er slutt.
 10. Der kan du velge blant 327 almenpraktikereog spesialister sortert i 29 grupper.
 11. Det har til nå sortert under Bispemøtet, men vil efter hvert komme til å ha det nyopprettede Kirkemøtet som overordnet.
 12. Fredag satte de to maskinene rekord : over 500 000 brev ble lest og sortert.
 13. Frem til kl. 24 natt til idag ble posten sortert som vanlig.
 14. Hittil har NSBs reisebyråer vært drevet som vanlige reisebyråer med en byråleder som har sortert under NSBs distriktssjef.
 15. I alle grupper materialet er sortert på, mener langt de fleste at spionsaken vil få negative virkninger.
 16. Innkommet post blir ikke sortert eller distribuert, men lagret inntil forholdene igjen er normale.
 17. Oslos postterminal har allerede efter første dag av streiken store mengder sortert post som ikke blir bragt videre.
 18. Oversikten er sortert efter nordisk klassifiseringssystem, der hjelpemidlene er inndelt i nummererte grupper efter hvilken funksjon de skal dekke.
 19. Postverkets prioritering førte til at vår post ikke ble sortert og sendt, men ble liggende, fremholder artikkelforfatteren.
 20. Skiskytterforbundet har i inneværende sesong et budsjett på vel to millioner, hvorav tredjeparten kommer fra næringslivet, den andre tredjeparten fra Idrettsforbundet, mens den tredje kommer fra Det Frivillige Skyttervesen som Skiskytterutvalget har sortert under inntil man dannet eget forbund.
 21. Svarene fra dem som er henholdvis meget og lite opptatt av Hognestad og Knudsen, er sortert særskilt.
 22. Så har tiltalte i en prosess, hvor det står om hans eget liv, bedt om å få dokumenter som befinner seg i den samlingen som anklageren har sortert til side.
 23. Bankvirksomhet har alltid sortert under Finansdepartementet, og det kan være nærliggende å overføre bestemmelser fra bank til forsikring, uten tilstrekkelig hensyn til forskjellene mellom de to næringer.
 24. Blant dem ble de halvstuderte røvere straks sortert vekk, dernest økonomer, ingeniører og andre med konvensjonell forretningsutdannelse og bakgrunn i næringslivet.
 25. Da ble silden sortert manuelt ved at folk med god erfaring klemte på sildebuken og på den måten avgjorde om fisken inneholdt rogn eller melke.
 26. Datamaskiner hadde sortert i listene og kommet ut med nøyaktig dagsprogram for hver og en.
 27. De burde vært sortert og forkastet, slik at de ble hindret i å utfolde sine syke sider.
 28. Det oppveier bomturer og såkalte dårlige loppemarkeder hvor det lukter vondt og hvor varene er dårlig sortert.
 29. Frimerkene er vasket, sortert, pakket i frimerkeposer og solgt til mange avtagere.
 30. Først efter jul vil Frelsesarmeens folk ha fått sortert storparten av bruktklærne som kommer inn, og det beste av dette havner i de forskjellige bruktbutikkene som armeen driver rundt om i Oslo.
Similar words:
engsorter
norsortere
swesortera
engsorbet
engsorcery
norsorbett
norsorterer
Your last searches:
 1. sortertLast searches

# NAL Term
1 Flag art
2 Flag tie
3 Flag bli forstummet
4 Flag reverse gear
5 Flag odds
6 Flag asonancia
7 Flag sjaskete
8 Flag front
9 Flag hearing
10 Flag pallbearer
11 Flag påvirkelig
12 Flag unique
13 Flag zancos
14 Flag servir
15 Flag biografi
16 Flag gilla att tävla
17 Flag vente
18 Flag jilt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1748 - seconds.

mobiltelefon