logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for spak:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norspak
enggeneral [?]: lever
spageneral [?]: palanca
swegeneral [?]: spaken
Synonyms:
 1. aksel, barre, bom, hevarm, holme, lekte, list, løftearm, mast, raft, raje, , skåte, sleis, slind, sperre, spett, spildre, staur, stokk, tro, trøe, vagle, vektstang, våg
 2. alminnelig, banal, ensformig, gørr (muntlig mening), hverdagslig, kjedelig, kjedsommelig, langtekkelig, langtrukken, platt, stillestående, tam, triviell, trøttende, uinteressant
 3. dørhåndtak, dørvrider, feste, hank, hendel, hjalt, holder, håndtak, klinke, knagg, knast, knopp, knott, kolbe, skaft, sveiv, vrider
Derived terms:sekspakk, spake, girspak, spakne
Anagrams:skap
Example:
 1. Da hadde de to fiskerne strevet med laksen i en halvtimes tid, skriver avisen, og den var begynt å bli temmelig spak.
 2. Foreningen vil fortsatt delta aktivt i samfunnsdebatten og arbeide for øket forståelse for aksjemarkedets betydning, men tror at motstanden mot et aktivt aksjemarked nå er blitt så vidt spak at det er mindre behov for aktiv politisk påvirkning.
 3. Publikums applaus var like spak som Raymondas kjærlighetshistorie.
 4. Retningsviser og horn ligger i en spak for fingertuppbetjening samtidig som man holder i rattet.
 5. Da ble han spak.
 6. Den er meget lett å manøvrere ved hjelp av en liten spak, og styremekanismen kan flyttes fra den ene siden til den andre ved behov.
 7. Disse ble videreutviklet gjennom balsamodeller for fri seilflukt, og omfatter idag fjernstyrte modeller som man kan ha full kontroll over via et lett og oversiktlig panel med spak og knapper.
 8. Efter det Aftenposten har grunn til å tro berører rapporten tre mulige ulykkesårsaker : svikt i det datastyrte styringssystemet, muligheten for at passasjeren i bakre cockpit kom borti styrespaken, og muligheten for at kommandofunksjonen over flyet, som kan knyttes til både fremre og bakre spak gjennom bruk av egne brytere, på en eller annen måte ble forstyrret.
 9. Jim er stadig bedre med bedre med snapphanske og spak enn tennisracket.
 10. M / S reduserte ved amerikaneren med det uamerikanske navn Bo Snuggerud, en merkelig scoring da pucken traff Vibekks spak og gikk i høy bue ned i buret.
 11. Med spak røst - og takknemlighet.
 12. Pulsen er oppe i 180, og Weber beveger en spak på kontrollbordet.
Results found in Swedish dictionary
swespak
engmaskin [n]: lever
metall [n]: bar, pole, rod
normaskin [n]: spake
spamaskin [n]: palanca [f]
metall [n]: barra [f]
Synonyms:dörrvred, hjälp, vred
Derived terms:växelspak, köttspak
Similar words:
swespark
swespad
engspark
swespik
engspar
norspake
engspank
Your last searches:
 1. spakLast searches

# NAL Term
1 Flag background
2 Flag dejected
3 Flag ubarmhjertighet
4 Flag australiana
5 Flag fantasilös
6 Flag any
7 Flag klack
8 Flag rygg
9 Flag analógico
10 Flag växa
11 Flag gjord
12 Flag konsulent
13 Flag advenimiento
14 Flag rackarunge
15 Flag ordstyrer
16 Flag få nytt liv
17 Flag pines
18 Flag salazón

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 858 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 953 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1196 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1080 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1679 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2801 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1751 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 1975 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4234 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4481 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1665 - seconds.

mobiltelefon